ARAMA
Rüyanızda gördüğünüz en belirgin nesneleri arayınız.

Alfabetik Rüya Tabirleri
 

Rüyada Diş Görmek

Rüyada diş görmek en genel tabiriyle kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder. Rüyada üst dişler baba tarafından, alt dişler anne tarafından akrabalarla ilgilidir; Rüyada üst çenedeki iki ön diş baba ve amcaya; alt çenedeki iki ön diş kendi çocuklarına, bu dişlerde görülen çürüme ve düşme yahut kırılma, dişin temsil ettiği yakının başına gelecek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatına; bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma delalet eder.

Rüyada diş oynaması görmek hastalığa bu hastalıktan bir süre rahatsız olacağınıza işaret eder. Rüyada diş kiri yahut kokusu kötü şöhrete ve sünnete uymamaya delalet eder. Rüyada diş parlaklığı görmek ve rüyada ağzın ve dişlerin güzel kokması güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşayacağınızın işaretidir. Rüyada dişlerde görülen düzensizlik, ev halkındaki uyumsuzluğa, bu uyumsuzluktan çıkacak marazlara ve düzeltilmesi için çaba harcanması gereken sıkıntılara işaret eder. Rüyada olması gerekenden fazla diş akrabadan görülecek iyiliğin habercisidir. Rüyada küçük diş görmek güzelliğe, bu güzellik sonucunda hissedeceğiniz yaşama sevinci ve mutluluğa işaret eder.

Rüyada büyük diş görmek müjde veya beklemedik bir sürpriz ile korkutulacağınızın habercisidir. Rüyada kadının dişinin kucağına düşmesi salimen doğum yapmasına, hamile değilse ele geçecek dünyalığın ve bu dünyalık ile bir rahata erme döneminin erişeceğinin habercisidir. Rüyada diş ağrısı aile bireyleri yahut akrabadan gelecek sıkıntıyı önceden haber verir, gelecek sıkıntıdan haberdar olup ona göğüs gerecek şekilde bünyenin hazırlanması gerekmektedir.

Rüyada gümüş diş görmek asalet ve güzel ahlaka, bu güzel ahlaklı kişilerle karşılaşacağınıza onlarla ticaret yapacağınıza veya evleneceğinize veya ahbaplık kuracağınıza işaret eder. Rüyada altın diş görmek kadın için kız çocuğuna yahut mutluluğun habercisidir. Rüyada odun, taş veya bunun gibi değerli olmayan madenlerden yapılmış diş faydasız akraba ve boş gayretlere, boş çabalar harcayıp sonuç elde edemeyeceğinize ve bunun sonucunda motivasyonunuzun iyice düşeceğine delalet eder. Rüyada ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektirmek gam ve kederden kurulmaya işaret eder. Rüyada ağzında tek diş kaldığını görmek ömrünün bir yıl sonra biteceğinin habercisidir veya bunu şu anda yaşadığı güzelliklerin biteceği şeklinde de yorumlamıştır İslam Alimleri. Rüyada diş bazen yıllara, Efendimizin güzel söz ve davranışlarına işaret eder. Rüyada diş kamaşması aile fertlerinden kaynaklanacak geçici sıkıntının habercisidir. Rüyada dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamaya delalet eder. Rüyada diş düşmesi şeklinde bir dişin ele gelmesi borçlunun borcunu ödemesine işaret eder. Rüyada düşen yahut çıkan dişi gömmek yahut bir şeye sararak saklamak akrabadan yahut ana babadan bir şey gizleyeceğinize işaret eder.

Rüyada olmayacak bir yerden diş çıktığını görmek olmadık hareketler, cesurca ve insanların sizden beklemediği hareketler yaparak amacınıza ulaşacağınız anlamını taşımaktadır. Rüyada takma dişlerin elinize geldiğini görmek biriktirmiş olduğunuz paraların suyunu çekeceğine, taşıma su ile değirmen dönmeyeceği atasözündeki bilgiye nail olacağınız anlamına gelmektedir. Rüyada takma dişleri bir bardağın içinde suda görmek etrafınızdaki yaşlı birinin bir takım sıkıntılar yaşayacağı ve hastalık dolayısıyla istirahat edeceği anlamını taşımaktadır.

Rüyada diş görmek ev halkı ve akrabalıkla yorumlanır. Üst kat dişler erkek, alt kat dişler kadın ve azı dişleri ev halkının reisi olarak tabir edilir. Rüyada her hangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktığını görmek, bir akrabadan hayır ve menfaat göreceğine; dişleri arasında seyrek ve açık yerleri görmek, akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizliğin çıkacağına delalet eder. Halk arasında büyük diş makbul olduğu için dişlerin büyük olduğunu görmek, rüya sahibinin sevildiğine ve sayıldığına işarettir. Rüyada dişlerini bozuk ve sallanır bir şekilde görmek zafiyete işaret eder. Rüyada dişleri temiz ve güzel bir şekilde görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya, cömert ve iyilik sever biri olduğuna delalet eder. Rüyada dişlerin uzun ve beyaz olduğunu görmek, kuvvet ve cesarete, bu güç ile büyük işler başaracağınızın habercisidir. Rüyada yeni doğmuş bir çocuğun zamansız diş çıkardığını görmek, bela ve musibete yorumlanır. Rüyada dişinin düştüğünü ve onu düştüğü yerden aldığını görmek, yeni bir çocuğunun doğacağına; düsen dişi arayıp da bulamaması akrabasından birinin vefatına işaret eder. Rüyada dişlerinin her birinin veya bir kaçının haddinden fazla ve çirkin bir şekilde uzadığını görmek, akraba ve ev halkının mallarının elinden gideceğine delalet eder.  Rüyada dişlerinin birinin veya bir kaçının orantısız bir şekilde kısaldığını görmek, akrabalarının mallarının azalacağına işarettir.

İbni Kesir'e göre; rüyada dişlerin küçüklüğü güzellikle, büyüklüğü ise müjde ile tabir olunur. Rüyada dişlerinden birinin kucağına, elbisesinin eteğine veya eline düştüğünü görmek, iki şekilde tabir olunur: Bunlardan birincisi hamile kadının doğurmasına, ikincisi ise eline mal geçip bundan faydalanması şeklinde tabir olunur. Rüyada bütün dişlerinin döküldüğünü görmek üç şekilde yorumlanır: Kendisinin veya akrabalarından birinin ölümü, elinden bütün mallarının çıkması, fena ve dar bir rızk.  Rüyada ağrıyan bir dişine ilaç koyduğunu görmek veya o dişi çektirmek hayır ve menfaate, kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Rüyada dökülen dişlerinin yerine yeni dişlerin çıktığını görmek, akrabalarının kendisine karşı olan kin ve düşmanlıklarının geçtiğine delalet eder. Rüyada ağzında tek diş kaldığını görmek, ömründen bir sene kaldığının habercisidir. Rüyada ağzında altın bir diş bulunduğunu görmek, büyük bir işten para kazanacağına işarettir. Rüyada ağızda bulunan her diş bir yıl ömre delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre işarettir. Rüyada dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evlada işarettir. Rüyada dişler mala, binilecek hayvana, hayvanlara, icara verilen emlak ve tarlaya, hububat, ölüm ve hayata, ayrılığa ve birleşmeye işarettir. Dişler emanet ve gizli şeylere işarettir. Dişler insanın ev halkıdır. Rüyada üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarafından olan akrabalarıdır. Alt çenedeki dişler ise, anne tarafından akrabasıdır. Rüyada ikisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimselerdir. Rüyada üst çenedeki olan iki ön dişler de baba ile amcadır. Bunların sağ taraftaki baba, sol taraftaki amcadır.

Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa, o iki ön diş, iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatli iki dostudur. Rüyada köpek dişleri, rüyayı görenin amca oğullarıdır veya amca oğulları gibi iki dostudur. Rüyada köpek dişlerinin yanındaki diş rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine itimat edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan başkanıdır veya onun yerine geçen başkanın dostudur. Rüyada ön azı dişler dayı ve dayı oğulları veya öğüt verme de onların yerine geçenlerdir. Rüyada arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarıdır. Rüyada alt çenede bulunan iki ön dişler, anne ve haladır. Bunların sağ tarafta olanı anne, sol taraftaki haladır. Eğer rüyayı görenin anne ve halası yoksa, o dişler onun kız kardeşi veya kız kardeşlerinin iki kızıdır. Rüyada ön iki dişlerin yanlarındaki sivri dişler, rüya sahibinin amcası veya hala kızıdır. Bunları takip eden diğer sivri dişler, rüya sahibinin ailesinin büyüğü ve her yönüyle kendisine lümad edilen başkanı veya onun yerine geçecek bir kimsedir. Rüyada alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyzesi veya dayı kızıdır. Rüyada arka azı dişler, rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları ve büyükannelerdir. Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır.

Dişin düşmesi veya kaybolması yukarda da izah edildiği gibi, dişin temsil ettiği şahıslardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremeyeceği bir şekilde ortadan kaybolmasıdır. Eğer rüyada dişini çıkarsa ve onu bir yere gömmesi, dişin tabirde temsil ettiği akrabasında eline mal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiği akrabası ölür. Diğer dişlerin tabiri de böyledir. Rüyada ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin baba ve amcası mal, dünya ve şöhretçe çokça güçlenirler. Rüyada iki ön dişleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittiğini gören kimsenin, aile halkı artar. Bazen de diş, oğul veya erkek kardeşle tabir edilir. Rüyada dişlerinin çeşitli şekilde uzadığını gören ve onları kısaltmaya çalışan kimse, ailesi ile münakaşa eder, onlarla geçinemez. Rüyada dişlerin uzadığını ve büyüdüğünü ve bunu da herkesin gördüğünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakaşaya işarettir. Dişlerinin siyahlanmış ve çürümüş olduğu halde düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntı ve şereflerden kurtulur. Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münakaşa çıkar. Rüyada kalbinde diş bittiğini gören kimse ölür.

Rüyada dişlerini çıkardığını ve bir yere sakladığını gören şahıs, zorla malını sarf eder veya ödemesi gereken bir şeyi öder. Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış ve bu durumdan utanan kimsenin, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı meydana gelecek bir ayıptan dolayı rüya sahibinin yüzü kızarır. Rüyada dişlerinde pis ve kötü bir koku olduğunu ve bunun da etraftakileri rahatsız ettiğini gören kimsenin ailesinin kötü isimle anılmasına işarettir. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayıflar. Rüyada halkın kendisin dişleriyle yediğini veya esirdiklerim görse, o şahsın halka mesleki öğretmeye imkânı varken öğretmediğine işarettir. Rüyada dişlerinin kırıldığını gören kimsenin, akraba ve dostlarından birisi ölür. Bu rüya hastalığa ve bu hastalıktan kurtulamayıp ölmeye işarettir.

Bazı tabirciler, tabirde uygun olan, ağzı ev halkı mesafesinde tutulmalıdır, dediler. Bundan dolayı rüyada ağzın sağ tarafında bulunan dişler, erkeklere solda bulunanlar da bütün insanlar hakkında kadınlara işarettir. Sağ taraftaki dişler, erkek ve kadınların yaşlılarına, sol taraftakiler de gençlerine işarettir. Rüyada önde bulunan sivri ve yanlarındaki dişler, çocuklara, ön azı dişler, hizmetçilere, arka azı dişler ise, halkın yaşlılarına işarettir. Rüyada dişler insanın tedbirli olması konusunda ve gizli işlere karşı uyanık olması gerektiği, sıkıntıların veya münakaşaların çıkacağı konusunda işarettir. Rüyada ön azı dişler, halkın ekserisin için açık olmayan şeylere işarettir. Köpek dişler, ekseri halk için açık olmayan şeylere, ön dişler, açık ve sözle yapılan işlere işarettir. Rüyada dişlerinin acı olmadan kırıldığını ve parçalandığını gören kimse, borcunu taksitle öder. Dişlerin altından olduğunu görmek, hatipler için makbuldür. Halk için ise, evlerinde meydana gelecek yangına veya hastalığa yakalanmaya işarettir. Rüyada dişlerinin camdan veya ağaçtan olduğunu gören kimse bunları tek tek söküyorsa rüya sahibini kahredecek ölüme işarettir. Rüyada başkalarının dişlerinin gümüşten olduğunu görse, malı hakkında söylenecek bir sözden dolayı rüya sahibinin uğrayacağı zarara işarettir. Rüyada ön dişlerinin düştüğünü ve onların yerine diğerlerinin bittiğini görse, rüya sahibinin işlerinde aldığı bütün tedbirlerinin bozulmasına işarettir. Rüyada kişi rüyada dişlerini diliyle çıkarıp attığını görse, hakkında söylenecek bir sözden dolayı, aile işlerinin bozulmasına işarettir. Rüyada köpek dişinin yarıklığını gören şahsın oğlu ölür. Rüyada dişlerin gedik olduğunu gören kimse, azar azar borcunu öder. Bir kimsenin rüyada dişlerinin kamaştığını görmesi, ihtiyaç zamanında aile halkının ona yardım etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terk edeceklerine işarettir. Rüyada dişlerinin yerlerinden ayrılarak üst dişlerin alta, alt dişlerin de üst tarata geçtiğini gören kimsenin, ev halkından olan kadınların erkeklere galip gelmelerine işarettir.

Rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu gören kimsenin, aile halkının dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlığına işarettir.

Rüyada dişlerinin arasından et çıkardığını gören kimse, bir milletin gıybetini yapar ve diliyle onlara eziyet verir. Bazı tabirciler, dişler, kadınlar için inci kelebine işaret eder, dediler. İbni Şirin (R.A.), rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeye, diş çıkarılırken çıkan kan da, akrabaları ziyaret etmemeden dolayı meydana gelecek günaha işaret eder demiştir. Rüyada cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeşe ve evladın çokluğuna işaret eder, dedi. Hapis bir kimsesi bulunan bir şahsın rüyada dişlerini kesmemesi, rüya sahibinin aile halkının durumunun zayıf olduğuna işarettir. Rüyada dişlerin sarılığını gidermek, dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarf etmeye işarettir.

Rüyada köpek dişinin fazlalığı sahibinin çok akıllı olduğuna işarettir. Rüyada süt dişinin eline düştüğünü ve bunu bir bez parçasına sarıp muhafaza ettiğini gören kimse, çocuğundan yahut erkek veya kız kardeşinden istifade eder. Rüyada bütün dişlerinin düştüğünü ve dizinde veya yanında durduğunu görse, o kimsenin nesli çoğalır. Rüyada hiçbir müdahale yapmadan bir dişinin düştüğünü ve eline aldığını yahut bir bez parçasına sararak muhafaza ettiğini gören kimsenin yanında hamile kadın varsa rahat sağlıklı bir doğum yapar, bir çocuğu olur. Eğer hamile kadın yoksa bozuştuğu erkek kardeşiyle veya bir yakınıyla barışır. Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimsenin borcunu ödemesine işarettir. Rüyada dişlerinden bir dişinin düştüğünü ve bunun onu rahatlattığını etrafındakilerle birlikte keyiflendiğini gören kimse, bir şahsa olan borcunu, veya herkese olan borcunu tamamen öder.

İmam Nablusi’ye göre rüyada dişlerinden birkaç dişinin düştüğünü gören kimse aynı şekilde etrafındakilerle birlikte keyiflendiğin görse alacaklılarının bir kaçının borcunu öder. Dişler ağrımadan birbiri ardınca dökülüp düşse kabul edilmeyecek amellere işarettir. Eğer ağrıyarak düşseler, o şahsın evinde bulunan bazı şeyin gitmesine ve elden çıkmasına işarettir. Bazen dişleri çıkarmak rüyayı görenin ömrünün akranlarından uzun olmasına işarettir. Bazen de bu rüya, ticaret ve ziraatta bulunan kimsenin kazanç ve faydasının çokluğuna, bazen de rüya sahibinin çocuğunun olmamasına işarettir. Yahut zengin iken fakir olmaya ileride fayda görmek için biriktirdiği malının bozulmasıyla zarar ve ziyana uğramasına işarettir. Dişlerini kendi eliyle çıkardığını gören kimse, malını kötü bir şekilde tasarruf eder ve ailesiyle meşru olmayan bir şekilde muaşerette bulunur, yahut pişman olacağı kötü bir iş işler. Uyanıklıkta ağrıyan bir dişinin rüyada çıkması, kendisine eziyet veren kimseyi idare etmesine ve onun ezasından kurtulmasına işaret der. Bazen de bu rüya, alacaklısının pesinde gezmesinden, rüya sahibinin kurtulmasına işarettir. Rüyada çıkardığı dişin yenilenmesi, mükafata, zarardan sonra kazanca delildir. Rüyada dişlerinin yerinde altın veya gümüşten dişler çıksa, bu rüya bazen de mala erişecek afet ve belaya yahut kendisine ariz olacak hastalıktan dolayı dişlerinden birisinin bağlanmasına işarettir. Bir kimsenin, kendisinde fazla bir göz, burun, kulak, diş görmesi, "Biz onda (Tevrat’ta) onların üzerine (şunu da) yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılıktır)" ayeti kerimesinin mealine göre, göz, burun, kulak ve dişinden birisini kaybetmesine yahut onların ser'an kıymetlerine işarettir. Fazlalık sebebiyle noksanlık meydana gelir. Bazen de diş uyuklamaya, sünneti seniyeye işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisinin uyukluyor görse, o kimse de unutkanlık başlar. Yahut uyur ya da uyuklamak gelir yahut da mübarek bir seneyi karşılar veya güzel olan bir yola ya da sünneti seniyeye uyar ve onun yolunda gider.

Rüyada dişlerin ayak altında çıkması hastalığın işaretidir. Ayak altındaki dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz, yakında kötü bir haber alacağınızın işaretidir. Rüyada ellerden diş çıkması sağlıkla ilgili sorundur. Diş çektirdiğini gören kimse ölüm haberi alır. Çürük diş hastalıktır.

Yirmi yaş dişlerinizin çıktığını görmeniz genellikle yeni bir şeyin başlangıcını göstermektedir. Rüyada yürmili yaş dişinizin ağrıdığını görmek yeni bir işe başlarken veya yeni bir başlangıç noktasında sıkıntı yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada yirmi yaş dişinizi çektirdiğinizi görmek yeni bir başlangıçtan duyduğunuz sıkıntıdan o işi veya eşi bırakmak suretiyle kurtulacağınız anlamına gelmektedir. Rüyanızda bir diş doktoru görmeniz, ikilemde kalacağınız bir konu olacağına delalet eder. Altı sakal üstü bıyık durumları olabilir. Arada kaldığınız konu içinden çıkılamaz bir hal alabilir fakat karamsarlığa kapılmayın. Bir dostunuz sizi bu can sıkıcı durumdan kurtaracak. Beklemediğiniz bir anda gelecek bu yardım eli sıkıntılarınızı üzerinizden alıp götürecek. Rüyanızda dişlerinize dolgu yaptırdığınızı görmüşseniz bu rüya parasal anlamda bazı sıkıntılar çekeceğiniz anlamına gelir. Rüyada dişleri misvaklamak, ödemelerinizi yapacağınıza ve peygamberimizin yaşam tarzına uygun şekilde hayatınızı yaşayacağınıza delalet eder. Rüyanızda dişlerinizin lekelendiğini görmeniz, sıkıntılı günler geçireceğinize delalet etmektedir. Kürdanla dişlerinizi temizlediğinizi görmeniz şerre yorulur. Bazı rüya tabircileri kürdanla diş temizlediğini görmenin parasal sıkıntılar getireceği konusunda hemfikirdir.

Diş rüya tabiri hakkında sormak istediklerinizi, eleştirilerinizi ve yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümümüzden yazabilirsiniz.

753
195
Rüya Tabirini Arkadaşınıza Gönderebilirsiniz:

Kimden:

Email

Kime:

Email

Yorum ekleyin, soru sorun:

Adınız veya Rumuzunuz:

Email Adresiniz (Kesinlikle Gizli Kalacaktır):

melahat

Rüyamda tüm dişlerimin döküldüğünü gördüm, çekilmesi gereken iki dişim ise düşmedi. Bu ne anlama geliyor?

28.06.2013 11:31:00

Emine

Dişimi çektirdiğimi gördüm, nedir acaba?

21.07.2013 00:08:53

Hasan

Ben rüyamda sırt üstü uzanmıştım bir elimi alt ön dişlerime uzattım iki parmağımla tutup çektim ön dişlerim çıktı. Ne anlama geliyor tam olarak anlamadım.

07.07.2013 22:20:33

ferah

Bu gece rüyamda ablam dişlerin sararmış dedi. Ben de fırçam yanımda yok tuzla silerim dedim somyada oturuyordum.

13.07.2013 21:11:23

Seçil

Rüyamda yirmilik dişimin yanındaki diş önce sallanıyordu sonra ben onu yavaş yavaş çekip çıkardım. Çok büyüktü, hiç ağrı yoktu ama çok kanadı. Daha sonra düşen dişin üst kısmında et vardı ve rengi siyahlaşmış küflenmiş gibi gözüküyordu. Ama koku yoktu. Yorumlayabilirseniz sevinirim.

24.07.2013 12:45:30

Hatice

Ağzıma yeni diş (damak diş) yaptırma, rüyada neyi yorumlar?

24.07.2013 18:33:04

Kemal

Keşke bilseydim de deseydim Allah hayr etsin.

12.11.2015 13:51:31

Asemse

Benim de rüyamda dişim kırılıp düşüyordu, parmağımla dokunuyordum yine kırılıp düşüyordu. Sürekli aynı şey minik parçalar halinde düşüyordu dişim. Ön azı dişi dedikleri yer anlamı ne olabilir?

25.07.2013 12:59:00

Hatice R.

Rüyamda çürük diş çıkardım bu nedir? Bir de rüyamda adam var yanına çağırdı.

27.07.2013 00:54:31

Adem

Bende aynı şekilde mevcut çok az çürük olan dişimi rüyamda hiç acı çekmeden tutuyorum, çıkartıyorum. Bende rüya tabirini bulamadım. Eğer sen bulduysan, beni aydınlatırsan sevinirim.

20.12.2013 22:41:24

Ateş

Akrabam dişlerini yeniden yaptırmış nedir?

27.07.2013 10:19:23

Kuzak

Rüyamda protez dişlerimin kırıldığını gördüm. Yaklaşık 10 gün sonra yine rüyamda da alt çenemde çürük dişimin kırıldığını gördüm. Bu ne anlamdadır?

27.07.2013 11:00:13

Kartal

Rüyamda dişlerimin hepsini çektiriyordum. Tekrardan takma diş takılacaktı bunun anlamı nedir?

27.07.2013 11:06:12

Şeyma

Rüyamda alt 2 ön dişlerimden sağ tarafta olanın sallandığını düşmek üzere olduğunu ve arkasından yeni bir dişin göründüğünü ve üst tarafta ise köpek dişi ile ön dişimin arasında kalan ve yine sağ taraftaki dişimin de sallandığını fakat arkasından yeni diş çıkmadığını gördüm. Kalan dişlerim çok güzel ve parlaktı ayrıca çok şaşırdım çünkü dün böyle değildi. Bugün nasıl birden bire böyle oldu diye şaşkınlık içerisindeydim ve sonra tasam gitti ve nasılsa düzelir düşüncesiyle dolu bir ruh haline girdim. Rüyamı yorumlar mısınız?

29.07.2013 14:33:08

EREN

Benim alt çene önde 3 tane dişim kaplama. Rüyamda bu alt ön kaplama dişimi iyi yapıştırılmamış diye oynadığı ve sonra çıktığını gördüm. Elime aldım, tekrar taktım fakat iyi yapıştırılmamış diye tekrar çıktı. Arkadaşım da “Bak benim kaplamayı iyi yapıştırmışlar.” dedi. Dişimi görüyorum iki yanları incelmiş ortası zaten düşmüş yani şimdiki alt öndeki 3 dişimin şeklini rüyamda gördüm. Sizce ne anlama geliyor?

01.08.2013 12:33:33

Mesutbaran K.

Merhaba dün gece rüyamda alt dişlerimin tam aklımda değil sayısı ama en az 5-6 veya 7 tane birleşik halde alt dişlerim avucumun içinde ve bütün halde gördüm. Damağımdan çıkan dişlerimin arka kısmını simsiyah bir şekilde gördüm ve kalan dişlerim temiz ve bembeyazdı. Yorumlarsanız teşekkür ederim.

05.08.2013 23:16:35

İrfan

Yeni yaptırdığım üst geçme dişlerim elime geldi. Acaba yorumu nasıldır?

14.08.2013 16:42:38

Sem

Rüyamda mahşer günüydü, insanlar sorguya çekiliyordu. Ben de ailemle sıramızı bekliyorduk ama zor bir gün değil gibiydi. Ben yine de biraz korkuyordum sonra düştüm ve çenem zarar gördü. Üst ön bir ya da iki dişim kırıldı ve kanadı ama yerinden çıkmadı.

20.08.2013 07:24:45

Bugra

Rüyan gerçekten çok şaşırtıcıymış usta. Enteresan.

17.10.2013 02:44:26

Erdem43

Rüyamda ön üst dişlerimin büyük olduğunu ve 3 tanesinin yerinden çıktığını gördüm. Cevap alabilir miyim, anlamı, tabiri nedir?

25.08.2013 14:08:32

Aslı

Rüyamda dişlerim ağrısız bir şekilde düşüyordu ama ağzımın içine doluyorlardı. Kimse görmesin diye gizlice tükürüyordum sonra aynaya baktığımda ise hiçbir dişim dökülmemiş gibi tamdı. Bir kaç gündür her rüyamda dişlerim ağzıma doluyor sonra gizlice tükürüyorum. Bunun anlamı nedir?

25.08.2013 19:19:42

Okyanus

Bence diş boğazında kalmış. Ya bence gerçekten böyle bir şey olacak.

10.01.2014 22:13:29

Sezen

İyi günler rüyamda sol tarafta olan alt ve üst yirmilik dişimi hiç acı yokken elimle çektim. Rahatladım fakat sağ üst köşede bulunan bir kısmı çürümeye yüz tutmuş dişimi de elimle çektim ama nasıl olduysa o çektiğim dişi yuttum. Boğazımda takılı kaldı ve bir türlü çıkaramadım. Bunun anlamı nedir?

28.08.2013 11:00:25

Engin

Selamun aleyküm. Kolaylıklar gelsin, merhabalar. Rüyamda, Bismillah. Dişlerimin 3-4 ü ağzımın içine dökülüyor ve bu yüzden konuşamıyorum. Tam da derdimi anlatırken gerçekleşiyor ve bu yüzden ne dediğim bir türlü anlaşılamıyor.

02.09.2013 09:05:57

Gamze

Rüyamda ailemle birlikte yemek yerken ağzıma sert bir şeyler geldi ve de ben de elime yemeği boşalttım. Daha sonra azı dişlerimin hepsinin döküldüğünü fark ettim. Elimle ağzımı yokladım ve koşarak aynaya gittim. Sadece 2 tane köpek dişim kalmıştı, onlardan biri de sallanıyor mu, diye serçe parmağımla hafifçe bastırdım, o da düştü... Bu ne anlama geliyor?

10.09.2013 14:34:58

Derin

Rüyamda sağ üst köpek dişimin yanındaki 2 dişim çıkıyor ve elime alıyorum. Çenemi istem dışı sıkıyorum bu yüzden dişlerim sallanıyor ve bahsettiğim gibi üst sağ taraftan iki dişim çıkıyor. Aynaya bakıyorum, bütün diş diplerimin iltihaplandığını görüyorum. Lütfen yorumlayın. Teşekkürler.

24.09.2013 15:32:16

Pınar

Merhaba bir rüyanın etkisinde kaldım ve size sormak istedim. Rüyada eşimin ön sol üst kök dişi sanırım çıkmış ağzı kanlar içindeydi, orada bir pamuk vardı, doktora gitmiş ama ağlıyordu. Onu öyle görünce ben de panik oldum “Ne oldu, acıyor mu?” dedim. Ağladığına göre canının yandığını düşündüm. Ben de korktum ve hatırladığım kadarıyla sanırım ben de ağladım. Bu rüyanın açıklaması nedir? Şimdiden çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.

26.09.2013 10:14:09

Elifnaz

Rüyamda alt dişim çıktı. Ne anlama geliyor?

09.10.2013 13:20:20

Sevdamın eseri

Merhaba kızımın iki alt dişi sallanıyor, bana sürekli “Çek” diyor. Yaşı küçük “Kendiliğinden düşsün” diyorum. Rüyamda onları çekiyorum, kolaylıkla çıkıyor. Altta iki tane yeni çıkmış diş, beni çok korkutuyor. Yorumlarsanız sevinirim.

23.10.2013 14:14:46

Erhan

Rüyamda 7-8 tane yaptırdığım üst dişlerimin döküldüğünü gördüm ve yerden dökülen dişlerimi topladım. Tabiri nedir?

30.10.2013 09:54:50

Yağmur damlası

Rüyamda lekeli olan bir dişimin (yukarı önden soldaki altıncı dişim) elimde olduğunu gördüm ve dişimi iyice inceledim. Katman katman dişimi soydum ve en alttaki katmanda Arapça olarak (Allah) yazdığını gördüm ve çok sevindim. Bu rüyadan günler sonra dişlerimin bembeyaz olduğunu ışıl ışıl parladığını gördüm. Birkaç gün sonra da alt öndeki dişlerimin sallandığını ve çıktığını ve yerine daha beyaz ve güzel dişler geldiğini gördüm. Bütün bunların manasını yorumlayabilirseniz sevinirim. Hayırlı günler dilerim.

30.10.2013 15:44:02

Serap

Rüyamda sekiz aylık bebeğimin ön iki dişinin çıktığını gördüm. Ne anlam geliyor?

08.11.2013 10:28:29

Hazan

Rüyamda dişimdeki kaplama elime geldi. Tekrar yaptırdım. Birde yanındaki dişte çürük, bir parça koptu. Yorumlar mısınız?

14.11.2013 23:25:04

Yasin

Dişime taş değdiğini ve sızladığını gördüm.

19.11.2013 23:20:43

Serpil

Rüyamda üst dişlerimin hemen hemen tamamı sallanıyordu. Ben çekince çıkıp geldi. Düşen dişlerim oldukça kirli ve çürüktü. Düşen her bir dişimin yerine beyaz yeni dişlerim geldi. Yeni dişlerim biraz büyüktü. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağ olun.

03.12.2013 22:44:40

R.a

Rüyamda üst çenemdeki, ön iki dişimden, sol tarafta olan dişim yamuktu, eğriydi. Elimle o dişe dokunup çevirip, o dişi düzelttim, düzeldi. Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

13.12.2013 16:17:51

Günay

Rüyamda oğlumun tam hatırlamıyorum, ön diş mi, arka diş mi ama yere düştü. Ben de elime aldım. Acaba ne anlama geliyor? Rüyadan bir gün sonra da oğlum rahatsızlandı.

23.12.2013 00:12:58

Lütfi

Tanıdığım bir kişinin ağzında tüm dişlerini, altın, düz ve iri olarak gördüm. Yorumunuzu rica ederim.

28.12.2013 12:16:15

Veysel Karani

Rüyamda diş gördüm. Üst tarafta 2 dişim çürümüştü ve düşecek haldeydi. Lütfen cevap yazın...

07.01.2014 01:00:24

Burcu

Yamuk çarpık diş görmenin manası ve peltek konuşmanın manası, nedir, bilgi verebilir misiniz?

16.01.2014 14:40:06

İskender

Rüyamda üst sağ dişimin minesi çürüyordu. Elimle temizliyordum, ben de. Bu ne anlama geliyor?

24.01.2014 13:24:47

Merve

Ama ben tam anlamıyla bulamadım, rüyamın cevabını.

28.01.2014 10:35:52

Kanlı Diş

Sabah 5’te yattım. Gece rüyamda dişimi elimle çektiğimi gördüm ve kanadığını gördüm. Ve hiç ağrı çekmedim. Yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler.

08.02.2014 13:57:36

Fatih

Alt çenemdeki iki ön dişin sağındaki dişimin düştüğünü gördüm. Bu ne anlama geliyor? Ve rüyaların çıkma olasılığı nedir, kesin olarak itibar etmemeli miyiz? Benim çocuğum uzak yola gitti ve tekvando maçına girecek pazar günü. Acil bir cevap yazarsanız sevinirim.

21.02.2014 21:39:41

Sıtkı

Rüyamda bir cemaatteyiz. Bize bir yiyecek ikram ediliyor. Yediğim yiyeceğin içinden (urup) çeyrek altın çıkıyor ve cemaate (yanımdakilere) “Altın çıktı” diyorum ve onu sıkıca avucumun içinde tutuyorum. Yorumlarsanız sevinirim. Saygılarımla...

28.02.2014 09:45:03

Cansel

Rüyamda sık sık dişlerimi sıktığımı görüyorum. Bir türlü birbirinden ayıramıyorum. Geçen gün yine dişlerimi sıktığımı ve kanadığını gördüm. Neden bu rüyayı görüyorum ve bu rüya neye delalet?

18.03.2014 19:27:44

Fikret

Rüyamda, sol üst çenede 32’lik dişin önündeki azı dişimi, hiç acısız iki parmağımla çıkardım. Çok beyaz, tertemizdi. Buna bir yorumunuz var mı? Yaşım 68... Teşekkürler. Selamlar.

06.04.2014 15:03:01

Nedim

Rüyamda üst ön 2 dişin hemen sağındaki dişi kopardım. Neye delalettir acaba?

16.04.2014 15:36:19

Onur Bursalı

Rüyamda dişlerimi dümdüz ve bembeyaz gördüm çok güzeldi ve parlaklığı aynadan baktığım zaman gözlerimi kamaştırıyordu. Anlamı ne olabilir?

02.05.2014 14:43:47

Firdevs

Rüyamda 14 aylık kızımın ön iki dişinin alt çenedeki, elime düştüğünü görüyorum. Ne anlama geliyor? Yorumlarsanız sevinirim.

04.05.2014 16:43:49

Kelem

Rüyamda müdürümün dişinden dolayı yanağının şiştiğini gördüm. Odası karanlıktı ve kendisinin üzerinde koyu renk kıyafeti vardı.

08.05.2014 10:19:00

Behiye S.

Alt çenemin sol yanından dişlerim bir bir yerlere düştü ve tek tek topladım ve dişimi yapanı arayacağımı düşündüm toplarken. Hiç acımadı dişlerim.

19.05.2014 02:47:24

Hasret G.

Rüyamda alttan 3 dişim aynı anda çıkıyordu. 2 gün sonra dayımın oğlu öldü.

02.06.2014 22:55:18

Orhan

Rüyamda eski patronumun dişlerini temizletip yaptırdığını gördüm. Çok beyaz yaptırdığını söyleyip eleştiriyorum. Sonrasında eleştirimi yumuşatıp çok güzel olduğunu ancak çok beyaz yaptırdığı için çok fazla belirgin göründüğünü söylüyorum. Eski müdürümü çok zamandır görmüyorum ve uzun zamandır görüşmüyoruz. Ancak kendisini her zaman severim ve çok saygı duyarım.

07.06.2014 13:19:19

Nesrin

Ben arka alt çürük azı dişim çıkmak üzereymiş sallanıyor, kopmak üzere gördüm kanamış şekilde. Yorum yaparsanız sevinirim.

21.06.2014 09:57:40

Özsel

Ben rüyamda 3 adet arka sağ üst dişimin kendiliğinden yerinden çıktığını gördüm. Bunun tabirini yazarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim.

27.06.2014 11:05:38

Karanfil

Ben rüyamda karşımdaki kişinin dişlerinin kırmızı-siyah olduğunu ve bana gösterdiğini gördüm. Ne anlama gelir?

05.07.2014 16:21:45

Kübra

Rüyamda bütün dişlerim döküldü sonra üst dişlerimin hepsi çıktı alt dişlerim çıkmadı. Alt dişlerimi yaptırmaya gidiyorum ama bir türlü alt dişlerimi yaptıramıyorum. Bu ne anlama geliyor?

22.09.2014 17:02:24

MERT CAN P.

Dolgu yaptırmak için diş temizletiyordum (6,7) dişti. Acaba bu nedir?

02.10.2014 08:39:09

Ff

Muhtemelen diş hekimine gitmeniz gerek.

16.05.2015 13:16:01

Faik

Merhaba, ben az önce bir rüya gördüm ve çok kötü bir şekilde bunun etkisinde kaldım. Rüyam karmaşık olaylar içinde oluşuyor ve en son olan şey otobüsteyim telefonla doktor bir arkadaşımla konuşuyorum. Birden üst arka dişlerimden bir tanesi düşüyor ama bu diş yaklaşık 4 cm büyüklüğünde ve kök kısmında iki yöne bakan tırnak var. Bunların biri düz diğeri ise şekil olarak bozuk bir yapıya sahip. Lütfen yardımcı olun.

06.10.2014 15:43:26

Gunes

Rüyamda alt dişlerimden uzun bir ip şeklinde tel çıkartıyorum. Acıyordu çıkarttığımda da gittim rüyamda sonra uyandım. Bunun anlamı nedir? Lütfen cevap bekliyorum.

13.10.2014 18:08:43

Uğurii

Merhaba, Rüyamda alt ön dişlerimin sallandığını ve büyüdüğünü gördüm. Ben çekip çıkartıyordum. Kocaman dişler rahatlıkla çıkıyor hatta ferahlıyordum. Ben çektikçe ön iki diş yine çıkıyor ve büyüyordu. Sonra sarışın bir kadına gösterdim. Güldü. Dişleri geri verdi, elime aldım. “Ne garip değil mi?” dedim. Rüya bitti. Ne anlama geliyor acaba?

19.10.2014 18:34:11

GİZEM

Benim rüyamda 4 dişim birleşik bir şekilde önüme düşüyordu. Bunun anlamı nedir?

07.11.2014 17:26:58

Nazlı

Rüyamda sol alt yirmilik dişimi eşim canımı acıtmadan çekti, çıkardı. Lütfen yorumlar mısınız? Teşekkürler.

02.11.2014 13:42:20

Filiz

Alt protez dişim ortadan kırılıyor, kırık olduğu halde ağzıma geri takıyorum. Aydınlatır mısınız lütfen?

15.11.2014 12:22:09

Sarışın

Merhaba, ben rüyamda tanıdığım bir bebeğin bir tane alt dişinin kırıldığını gördüm. Ne anlama geliyor acaba?

24.11.2014 16:20:08

Mehmet E.

Rüyamda 1 yaşındaki kızımın üst sağ ve sol dişlerinin çıktığını gördüm, bembeyaz olarak. Ne anlama geldiğini çözemedim. Bana yardımcı olursanız sevinirim.

24.11.2014 21:10:14

Mehmet

Selamünaleyküm. Rüyamda azı ( öğütücü) dişlerimden bir tanesinin sallandığını ve bunu rahatlıkla tutup çektiğimi görüyorum. Bu ne anlama geliyor?

26.11.2014 11:27:27

BURAKKKK

Rüyamda dişlerimin birden hepsi çıkıp ağızımın içine doluyordu. Lavaboya koşup çıkarmaya başladım bir tanesini elime mi, aldım elime mi çıktı hatırlamıyorum ama o diş çok beyaz, parlak, cam gibi büyüktü. Dişin yan tarafında alttan üste doğru mavi bir çizgi vardı? Bu ne anlama geliyor? Lütfen yorumlayın.

28.11.2014 12:18:46

Mustafa A.

Ben sık sık bu rüyayı görüyorum, dişlerimi bazen parça parça bazen de bütün olarak ellerimle alıyorum veya söküyorum. Yine rüyanın devamında dişlerimin arasından ip çekiyorum ama ipin sonu gelmiyor, devamlı ipi çekiyorum sonra korkuyla uyanıyorum. Yorumunuz ve de rüya tabiriniz için teşekkür ederim.

12.12.2014 17:32:45

İbrahim

Rüyamda bulduğum defineden yerde sabit, 3 ayaklı, beyaza meyilli altın diş gördüm. Yüzeyleri eski ama temizlenince pırıl pırıl gözüküyor. Birkaç tane çıkardım, polisleri de uzaktan görüyordum. Ne anlama geldiğini merak ediyorum.

16.12.2014 18:37:24

LÜTFEN CEVAPLAYIN

Rüyamda elimi ağzıma götürüyorum ve birden üst sağ taraftaki 4-5 dişim elimde kalıyor. Kanamadan ve birbirlerinden ayrılmadan çıkıyorlar. Yardımcı olur musunuz?

20.12.2014 15:39:29

Mehmet Ö.

Ben kişi ile mahkemelik olmuştum hatta bu yüzden işimden gücümden de oldum. Mahkeme devam ederken o şahıs vefat etti iki yıl oluyor ve mahkememiz halen sürüyor ve ben dün gece rüyamda o vefat etmiş olan şahsı zor bir şekilde benle konuşmaya çalışırken gördüm ve ön dişleri de dökülmüştü. Yorumunuzu bekliyorum.

27.12.2014 16:45:52

Ayşe

Dişlerim yok ama rüyamda dişlerim varmış. Alt çenemdeki arka iki azı dişimi kendi elimle çıkardım.

28.12.2014 19:47:55

Banu

Rüyamda üst ön dişlerimden birinin sallandığını birkaç dakika sonra da çıktığını gördüm ama kanamadı, hatta çıktıktan sonra dişimi görmedim. Birkaç arkadaşıma sordum ve günah işlediğimi söylediler. Bu doğru mudur, değilse doğrusu nedir?

10.01.2015 20:34:24

Grkn

Ben 2-3 gün önce üst çene dişlerimin döküldüğünü gördüm. Rüya tabirine baktım, yakında akrabalarınızdan birinden ölüm haberi alacaksınız yazıyordu. Üstelik üst çene dişleri baba tarafını temsil ediyordu. 4 gün sonra ölüm haberi aldım. Baba tarafından akrabam vefat etti. :(

14.01.2015 16:36:49

janan

Yolda yürürken sol alt azı dişlerimin sallandığını dilimle kontrol ederken anladım. Tutup ikisini de çektim. Dişler bembeyaz, kare şeklindeydi ve kökü saçak saçaktı. İkisini de yoldaki çöp tenekesine atıyorum, keşke atmasaydım diye pişman oluyorum. Acil yorumlamanızı rica ediyorum.

20.01.2015 19:40:29

Sato

Rüyamda alt ön dişimin dibi küçücük bir şekilde delik oluşmuş. Ben de diyorum ki “Ne zaman oldu bu dişim böyle?” diyorum. Kafam karışıyor. O gece hep eşimle uğraştım zaten beni aldattığını faturasını görüyorum falan işte.

28.01.2015 08:30:37

Emine

Rüyamda dişlerimin çıktığını görüyorum ve kanıyor fakat hiç ağrı yok. Elime almıştım dişlerimi ne demek bu acaba?

29.01.2015 11:49:51

Ebru T.

Selam. Bana yardımcı olur musunuz? Ben rüyamda beş buçuk aylık bebeğim var rüyamda onun alt çenesinden 1 tane küçük diş çıkıyordu. Biz de çok seviniyorduk. Anlamı ne?

03.02.2015 11:45:22

Mıstık 1818

Rüyamda sol kolunun parmakları olmayan, sağ ayağı sakat torunum olduğunu, bildiğim 4 tane ön dişleri olan çocukla mutlu şekilde oynadığımı gördüm. Yorumlar mısınız lütfen?

06.02.2015 01:40:05

SEVOCAN

Rüyamda dişlerim o kadar kötü ağrıdı ki ölüm gibiydi. Sonra üst sol arka sıra ful elime döküldü, ön dişler duruyordu. Daha sonra uyandığımda yastığın çenemi ağrıtıp böyle rüya görmemi sağladığını düşündüm. Acaba nasıl sonuçlanır bu durum?

21.02.2015 21:53:50

Dilan

Rüyamda dişimin elime düştüğünü gördüm. Ne anlama geliyor acaba?

04.03.2015 14:04:50

GBS

Merhaba, rüyamda annemin takma alt dişini ters taktığını gördüm. Tövbe Bismillah dili ensesinden çıkmıştı, canı çok yanıyordu?

15.04.2015 14:20:07

Yusuf

Eşim rüyasında engelli çocuğumuz var, onun 3 ya da 4 dişinin çıktığını onun da avcunda olduğunu görmüş. Ne anlama geliyor?

17.04.2015 14:47:54

BİRGÜL

Rüyamda bütün dişlerimi simsiyah olarak gördüm.Alt çenede ki,iki ön dişim küçülmüş simsiyah olmuş ne anlamı gelir?

18.04.2015 07:00:58

Gulhan

Rüyamda ön dolgu olan dişim kırılıyor ve iki avuç dolusu bembeyaz kırık diş var ama çok üzülüyorum.

01.05.2015 07:05:19

Mustafa

Üst çenemde ki dişlerimin oynadığını ve kendi ellerimle söktüğümü, bir tane küçük dişimi de farkında olmandan yuttuğumu gördüm.

08.05.2015 11:39:37

Evgi

Gerçek hayatta diş implant yaptırdım bir sene önce bakımı, temizliği biraz uğraştırıyor. Rüyamda birilerine implant yaptırdım diye anlatıyorum. Ağzımı açıyorum implantı göstereceğim, implant sağ üst çenede (gerçekte burada değil) yedinci dişte ama yanındaki altı numara diş yok şaşırıyorum, “Böyle değildi” diyorum ağzımı kapatıyorum. Ağzımdaki dişler büyük ve beyazdı. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim.

12.05.2015 10:15:16

Selma

Rüyamda oğlumun dişlerinin hepsi ağzından düşüyor, takma diş gibi. İçinden beyaz gümüş diş var sanki ama diş etinde diş var gibi.

06.06.2015 23:33:51

Ömer A.

Selamünaleyküm. Rüyamda alt büyük dişimi çektiğimi gördüm ne anlama gelir?

02.07.2015 23:55:23

Metin Ç.

Selamlar, dün gece oğlum rüyasında birisiyle kavga etmiş, kavga ettiği kişiye bir yumruk atmış. Onun dişi çıkmış aynı şekilde bir yumruk yemiş ve kendisinin bir adet dişi yerinden çıkmış! Lütfen oğlumun bu rüyasını yorumlayabilir misiniz? Teşekkür ederim.

06.07.2015 12:40:49

Yunus

Tüm dişlerin düşmesi.

27.07.2015 17:55:13

Ulya

Yıllardır rüyada hep dişlerimin döküldüğünü görüyorum. Bir rüyanın yıllarca devam etmesi ne anlama geliyor?

02.08.2015 08:58:04

Ahsenaz

Rüyada dişimin ağrıdığını gördüm.

03.08.2015 23:41:52

Gökkan

1 aya yakın büyük sol dişimin altından bir ip gibi bir şey çekiyordum hep. En son bu gece gördüğüm rüyamda ip sonlanıyordu, dişimi de alıp yerinden çıktı. Bu ne anlama geliyor, yardımcı olur musunuz?

19.08.2015 17:13:04

Alı A.

Rüyamda üst protez damağım düştü ve ikiye kırıldı, tutup yerden aldım.

22.08.2015 12:53:03

Gülse K.

Rüyamda tanımadığım bir insanın seyrek ve sağlıksız dişlerini çektim. Yorumlarsanız sevinirim.

11.09.2015 16:29:38

Esra

Rüyamda ağzımın alt tarafındaki dişlerimin kanla birlikte avucuma döküldüğünü gördüm.

26.09.2015 11:45:38

Asime

Rüyamda öndeki üst dişimin düştüğünü gördüm bu ne anlama gelir?

03.10.2015 09:45:31

Kader A.

Ben rüyam da üst sol dişlerimden ilk önce 3 tanesinin olmadığını daha sonra sol tarafta hiç dişimin kalmadığı gördüm ve diş etim çürümeye başlamıştı. Bu ne anlama geliyor lütfen yardımcı olur musunuz?

11.10.2015 16:07:48

Ebru

Rüyamda dışarda gezerken dişlerimi avucumun içine döküldüler ama tek tük değil hepsi birden ve az daha devam ettikten sonra bir daha oldu ve bu 3 sefer tekrarlandı. Sonunda önde 4 dişim duruyordu daha. Ne anlama gelir bu?

14.10.2015 22:44:55

Bahar C.

Merhaba. 25 yaşındaki oğlumun sağ alttaki 20’lik dişi ağrıyormuş doktora götürüyorum çekecekmiş, çekmeyi uyuşturmadan yapacakmış oğlum huzursuz oluyor, bıraktırıyoruz çekimi doktor değilmiş bu bayan teknisyenmiş güya işi tam bilmiyormuş oğlumun dişine bakıyorum 3 parça olmuş ve hafif kanıyordu oğlum huzursuzdu. Ben çok merak ediyorum yorumlarsanız sevinirim.

07.11.2015 09:12:15

İhsan

Rüyamda dişlerimden kan gelmesi ne anlama gelir? Teşekkürler.

13.11.2015 08:58:24

Hasret

Rüyamda elimde gümüş azı bir diş tutuyorum ne olduğunu anlamaya çalışırken üstünde tarih ve isim beliriyor Türk değil. Ne anlama geliyor. Teşekkürler

14.11.2015 20:56:42

Rümeysa

Bugün rüyamda, kuzenimin dişi ağrıyordu. Bende kendi dişime bakıyım dedim. Elimle en arka azı dişime dokundum. Aşırı sallanıyordu ve dokunmamla çıktı. Onun önündeki dişe dokundum o da çıktı. Hiç kanamıyordu. Aynadan baktım ve oradan yeni dişlerin gözüktüğünü gördüm ve uyandım. Kötü bir şey mi?

22.11.2015 10:42:32

Zulfiye

Rüyamda sağ üst tarafında dört tane dişimin düştüğünü gördüm ne anlama gelir?

23.12.2015 17:52:19

Ferhat A.

Merhaba. Rüyamda dişlerimin hepsinin yerinden çıktığını gördüm ama ağzımdan düşmedi, yerlerinden çıkıp ağzımda bekledi. Teşekkür ederim.

13.02.2016 13:46:31

Marlies

Rüyamda sol azı dişimin tamamen yerinden çıktığını gördüm bu arada dişim çürüktü acaba bu ne anlama geliyor

17.07.2016 12:48:39

ilhan ayar

Merhaba hocam rüyamda takma dişlerim eridi ağzıma döküldü anlamı nedir beni bilgilendirirseniz mutlu olurum teşekkürler selamlar

19.07.2016 14:44:52

Maria

Rüyamda üstten iki ön dişim kocaman ve ayrık idi.

05.08.2016 11:29:11


Rüya Bilgileri

Rüya nedir?
Rüya Temel Bilgiler
Rüya Kaç Saniye Sürer?
Rüya Kayıt Edilebilir mi?
Rüya Görme Halleri
Rüya ve Buluşlar
Rüyalar ile ilgili Özlü Sözler
Bilinçaltı ve Rüya
 


Rüya Yorumlama

Rüya ile Amel Edilir mi?
Rüya ve İslamiyet
Kuran'da Rüya
İstihare Nedir?
Rüya Türleri
Temel Rüyalar
Yararlı notlar
Ünlü Düşünürlerin Yorumları


Uyku Bilgileri

Uyku nedir?
Uykusuz Kalmanın Doğurduğu Sonuçlar
Ne Kadar Uykuya İhtiyaç Var?
Uyku Bozuklukları
Astral Seyahat Nedir?


Ortak Rüyalar

Rüyada Araba Görmek
Rüyada Bebek Görmek
Rüyada Deniz Görmek
Rüyada Diş Görmek
Rüyada Köpek Görmek
Rüyada Para Görmek
Rüyada Saç Görmek
Rüyada Yılan Görmek

     


Rüya Tabirleri 2006-2016 © MAN | iletişim | Google + | Twitter | Facebook