ARAMA
Rüyanızda gördüğünüz en belirgin nesneleri arayınız.

Alfabetik Rüya Tabirleri
 

Rüyada Altın Görmek

Rüyada altın bilezik taktığını görmek, rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa delalet eder. Rüyada altın külçesine rast geldiğini görmek, elden çıkacak mala işarettir. Yine altını külçe ettiğini görmek, şer ve helak ile tabir olunur. Rüyada kişinin kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek derecelere nail olmaya delalet eder.

Rüyada altın bilezik görmek beş şekilde tabir olunur: 1) Riyaset (liderlik), 2) Hikmet, 3) Günah ve hile, 4) Gam ve keder, 5) Evlat sahibi olma ve kardeş.

Rüyada elinde beş adet altın olduğunu görmek, halk indinde makbul olacak işlere delalet eder. Elde tek altın olduğunu görmek, güzel bir ev ile tabir olunur.

Yine rüyada halis altın ve gümüşten olan şeyi görmek, ihlasa, saf niyete, anlaşmaya ve doğru söze delalet eder.

Rüyada kişinin gözlerinin altın olduğunu görmek, kör olmaya işarettir. Rüyada üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görmek, devlet hizmetinde yüksek makama gelmeye delalet eder.

Rüyada altın bilezik görmek, gelecek olan büyük bir mirasa işarettir. Rüyada beş altın görmek beş vakit namaza; altın ile gümüşü karıştırmak ihanete uğramaya; çocuk sahibi olmaya da yorumlanabilir. Rüyada altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur. Rüyada altın bulmak zarara uğramaya, gam ve kedere işaret eder.

Rüyada eski sikkeler bulduysanız bu sevinç ve memuriyetin geleceğine delalet eder. Kadının altından mamul ziynet eşyası takınması sevinç ve kendine güvene delalet eder. Rüyada damgalanmış, işlenmiş bir altını olmak ev alacağınıza, değerli insanlarla tanışacağınıza delalet eder. Böyle beş altın görmek beş vakit namaza da işaret eder. Rüyada altın para görmek kişide bulunan emanete delalet eder. Rüyanızda altın bilezik taktığınızı gördüyseniz eğer elinize geçecek mirasın habercisidir, kadın için ise rüyada bu durum evlenmeye işaret eder.

Bazen de rüyada altın görmek iyi niyete, samimiyete, inanılacak söze ve hayırlı anlaşmalara delalet eder. Rüyada altını döven ya da onu diğer madenlerden ayrıştıran birini görmek hakla batını , iyi ile kötüyü birbirinden ayarın adama veya adil hakime işaret eder, hayatınıza bu şekilde girecek kişiler hayatınıza adalet ve huzur getirir. Rüyada altın ve gümüş hurdası görmek faydalı ilme, uygun hanıma, hayırlı evlada ve değerli dosta delalet eder. Altından yapılmış eşya güzelliğe, böyle bir kaptan yemek yemek ya da su içmek gam ve kedere delalet eder.

Rüyada altın gerdanlık görmek erkek için önemli memuriyetin, şeref ve itibarın, kadın için izdivacın habercisidir. Başka bir rivayete göre de gerdanlık hacca gitmeye işaret eder. (Ayrıca Bakınız; Gerdanlık,Küpe, Sikke.) Altın küpe kadın için güzelliğe, erkek için müzik vs. dinlemeye delalet eder. Rüyada altın görmek birkaç şekilde yorumlanır.

Rüyada altın ile ilgili herhangi bir şey görmek, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini gösterir. Altın paralar ile oynadığını görmek dedikodunun etrafta kol gezdiğinin göstergesidir. Rüyada altınları yığılı bir şekilde gören kimse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenir. Rüyada bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Rüyada bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın, gizli bir ilişkiye girişir. Ama bu durum muhakkak duyulacaktır. 

Rüyada altını sarı olmak yerine başka bir renkte gördüyseniz giriştiğiniz tüm işlerde umduğunuzdan fazla başarı elde edeceksiniz. İnsanların takdirini kazanmayı ve zengin olmayı başaracaksınız. Rüyada altın bulduğunu gören kedere ve sıkıntıya uğrar yahut istemediği bir işe girer, yahut da elinden mali gider veya hükümet kapısından bir zarara uğrar. Bir iste ise isinden ayrılır. Rüyada külçe halinde altın görmek, büyük bir kederle yorumlanır. Sikke halinde altın görmek de daha hafif yorum vardır, işlenmiş ve takı haline getirilmiş (bilezik, yüzük, gerdanlık gibi) altın görmek hüzne ve endişeye delalet eder.

Üzeri yazılı sikke halinde (madalyon ve para gibi) altın görmek ne hayra ve ne de şerre yorumlanır. Fakat yorumcuların bir çoğu altın görmeyi hiç bir zaman hayra yormazlar. Rüyada altından yapılmış kap ve benzeri şeyler gören, derde uğrar. Levha halinde veya çubuk seklinde altın gören, şiddetli sıkıntıya düşer. Bir rivayete göre, altın zarar ve hüzündür.

Bir kadının rüyada altın veya altından yapılmış süs eşyası takması hayır ile yorumlanır. Rüyasında altın yediğini gören para biriktirir. Sandıklarda ve bavullarda kapalı olarak altın görmek, mal kazanacağına delalet eder. Bağlı kese veya torbalarda altın görmek de bu şeklide yorumlanır.

Ebu Said El-Vaiz'e göre: rüyada altın görmek iki şekilde iyi değildir: Birincisi Arapça adı zehep olduğu için gitmek manasına benzerliğinden, diğeri rengi sarı olduğu için hastalığa delalet etmesindendir. Bunların yorumu ise hüzün ve kederdir. Hatta evinin altından yapılmış olduğunu görenin evi yanar. Eline altın lira geçtiğini gören ya hükümet tarafından bir zarara uğrar veya elindeki serveti yok olur. Bir rivayete göre de para cezası öder veya hastalık dolayısıyla bütün parasını harcar. Altın erittiğini gören kötü bir işi için mahkemeye düşer ve davayı kaybettiği gibi, üstelik halkın diline de sakız olur.

Danyal (AS)'a göre; Rüyasında elinde bir kaç tane altın para tuttuğunu gören, bir işten dolayı canı sıkılır veya aleyhinde söylenen sözleri işitip üzülür. Elindeki altınların sayısı azsa ona göre uğrayacağı dert ve keder de az olur.

Ibn-i Sirin'e göre ; Rüyada elinde beş tane altın bulunduğunu gören halk arasında makbul olacak bir iş yapar. Elinde bir tek altın gören güzel bir eve sahip olur. Rüyada yanında sayıları çift olmak üzere yüzden veya binden fazla altın olduğunu gören (eşya tahmini) (muhamminlik=exsper) ilmini öğrenmiş olur. Rüyada birine bir altın verdiğini gören veya lirayı kaybettiğini gören bildiği şeyi unutur. Kirmani'ye göre (RA); Rüyasında bir altın bulduğunu gören çocuğu yüzünden bir musibete uğrar. Rüyada bir çok altın bulduğunu görmek ise bir çok zahmet ve sıkıntıya düşmek demektir.

Bir rivayete göre rüyada bir çok altın görmek kendisine bırakılan bir emanetle yorumlanır. Bir çok altını olup bunları başkalarına dağıttığını gören kendisinden alacaklı olanlara haklarını verir. Bir rivayete göre, rüyada altın para, Allah Tealanın emanetidir. Bir miktar altın bulup bunları iyi bir yere saklayan, kendisine verilen sırrı saklar. Altın para bastığını gören, farzları yerine getirir ve halkın hakkini öder. Rüyasında yerden altın topladığını gören bir iş sahibi olur.

Cabir'ül-Mağribi'ye göre; Rüyada bir altın bulduğunu gören, kendisine bırakılan emanetten dolayı tanıklık yapmaya mecbur olur. Rüyasında eline bir altın geçtiğini gören bir çok kimseler vardır ki, ertesi gün bir altın kazanırlar ve rüyaları aynen çıkar. Rüyada üzerinde resim olan altın görmek dine aykırı bir yolda olduğuna işarettir.

Caferi Sadık'a göre ; Altınların sayısı beş ise, beş vakit namaza delalet eder. Rüyasında kendisine altın paralar verildiğini gören zulüm görür, kendisi verse zulüm eder. Bir kimseye bir kenarı ezik veya kesik altın vermek veya ondan böyle bir altını almak, o iki kişi arasında bir anlaşmazlık veya dava olacağına delalet eder. Rüyada toprakta altın bulup aldığını ve o altının elinde eridiğini gören, annesi tarafından kedere uğrar ama kısa bir zaman sonra o kederi geçer. Rüyada bir ölünün kendisine altın para verdiğini gören, zulümden kurtulur, ölünün altın verdiğini, fakat kendisinin almadığını görmek, zulme uğramaya delildir. Elinde bir çok altın olduğunu, fakat bunları muayene edince altın olmadıklarını görmek, hayal ettiği şeyin hakikat olmak üzere iken, olmayacağını anlamasına işarettir.

Es-Salimi'ye göre; Altın paraları bir kadının başında sıralanmış olarak görmek, kadın için ziynete yorumlanır. Delik yahut silik altınlar görmek vehim ve kederin azalmasına işarettir. Rüyada kişinin sahibi olduğu altın parayı kaybetmek namazını kılmakta kusur islediğine delalet eder. Büyük boyda altın görmek, emanet, saadet ve ilimle tabir olunur.

Halid-ül Isfahani'ye göre; Eğer altın paranın üzerinde Allah Teala’nın ismi varsa hayırdır. Resim varsa hiç bir zaman hayra yorulmaz. Bir başka rivayete göre de: Rüyada altın görmek kötü bir ise ve borca işaret eder. Bazı tabirciler, altın gam ve kederdir, dediler. Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline geçecek mirastır derler. Altını külçe ettiğini gören kimse şer ve helaka uğrar. Rüyada bir kimse evinin altından olduğunu görse o eve yangın isabet eder. Rüyasında iki elinin altın olduğunu gören kimse işsiz kalır, çalışamaz.

Gözlerinin altın olduğunu gören kimsenin gözleri kör olur. Bir kimse rüyada altın külçesine rasgeldiğini görse kendisinden bir mal gider. Altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur. Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse büyük bir lütfa ve makama nail olur.

Bazı tabirciler de Altın görmek, ferahlığa, rızka, salih amele, üzüntü ve kederin gitmesine, eşe, evlada, ilme, hidayete, altından yapıları süs eşyalarına yahut ziynete kıymetli elbiselerden baş örtüsü, taç ve bunlara benzer şeylerin altın sırma ile örülmüşleri, kadın, karı koca veya evlatlardan bu elbiseleri rüyada giyen kimselerin Allahu Teala Hazretlerine yakınlıklarına fakat yaldızlanmış şeyi görmek ise dünya ehline yahut ahiret ehlinin amellerine benzemeye işaret eder demişlerdir.

Halis altın ve gümüşten olan şey, ihlasa, saf niyete ve anlaşmaya ve sağlam söze işaret eder. Altın veya gümüş ile yaldızlanmış olan şey ömrün kısalığına, işlerin alt üst olmasına işaret eder. Bir başkasına altın vermek, şeref, şanının artacağına işaret eder. Rüyada altın saymak çok kısa bir hastalığın kolayca atlatılacağına işaret eder. Altından bir şey giydiğini gören kimse kendisinin dengi olmayan birisi ile evlenmekle akrabalık kurar.

Rüyada altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur. Rüyada bir yerde altınların yığılı olduğunu gören, biriyle ilgili çok gizli bir durumu öğrenir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın veya kız, gizli bir ilişkiye girişir. Ama bu durum eninde sonunda duyulacaktır. Altın ümit, iyi sıhat demektir.

Altını başkasının elinde görmek, altını tutan için iyi bir hayata, altın bilezik görmek, itibarınızın artacağına işaret eder. Vücudunun altından olduğunu görmek, felç olunacağına, iki gözünün altın olduğunu görmek, kör olmaya, birisinden altın almak, büyük bir adamın etkisinde kalmaya, birisine altın vermek, kazançlı bir işe sahip olmaya, altın saymak, kısa süreli bir hastalık geçirileceğine, altın bozdurmak, keder ve hastalığa işarettir.

Altın rüya tabiri hakkında sormak istediklerinizi, eleştirilerinizi ve yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümümüzden yazabilirsiniz.

49
64
Rüya Tabirini Arkadaşınıza Gönderebilirsiniz:

Kimden:

Email

Kime:

Email

Yorum ekleyin, soru sorun:

Adınız veya Rumuzunuz:

Email Adresiniz (Kesinlikle Gizli Kalacaktır):

NECMETTİN

Selam;

Rüyamda kalabalık bir ortamda han gibi büyük bir binanın içerisinde bir köşede kumun içine gömülmüş bir kucak dolusu altından bilezik, kolye ve zincirleri kimse görmeden kumların içinden alıp bir odanın bir köşesine saklıyorum. Daha sonra askeri araçla bir komutan yanında 3-5 askerle geliyorlar, askeri aracın içinde eli kelepçeli bir adam ve bu adam bu altınları çalıp kuma gömen adammış. komutan ve askerler altınları aramaya başlıyorlar ve bende bulduğum altınların bana haram olduğunu düşünerek altınları sakladığım yeri gösteriyorum ve komutana teslim ediyorum. Bu rüyamı benim için yorumlarsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum

28.06.2013 10:19:44

cnr

Rüyamda altın paralar takılar getirip bana veriyorlar. Bende poşetlerinden, zarflarından çıkarıp üst üste diziyorum.

11.07.2013 09:12:41

ferhat

Toprağın içinden 7 adet altın buluyorum ve eşimin avcuna tek tek sayarak koyuyorum.

15.07.2013 02:14:20

burak

Rüyamda iki arkadaşımla kuyumcunun camını kırdık. Tek ben cesaret edip zinciri dahi altın bir madalyon çaldım ama evin arkasında annemden sakladım. Daha sonra farklı bir mekanda ava çıktım kalabalıktı av. Babamdan silahı aldım. Tavşana benzeyen ama yırtıcı olduğunu bildiğim bir hayvana hepimiz ateş ettik. Ben yaraladım. Peşine düştük çok kapılı bir binada sıkıştırıp vurdum. Yalnızdım. Av benimle konuştu. Gövdesi yarılmıştı diktim tedavi ettim. Daha sonra ava katılanları arayıp başka yere yönlendirmek için kapıları açarken çok siyah bir köpek bana tam saldıracakken kapıyı kapattım. Şimdiden teşekkür ederim.

15.07.2013 12:10:47

Seda

Rüyamda yakın bir akrabamın nikâhı kıyılıyordu. Ben de önce nikah masasındaki sandalyelerin üzerine örtü örtüyorum. Güzel dursun sabit dursun diye onu iğneliyorum. Sonrasında konuşmalar “ Hayırlı olsun heyecan durumunuz nedir”? Falan sonra yanımda bulunan bayan akrabamızdan 3 tane küçük altın alıyorum. Ve içlerinden birini nikahı kıyılan akrabamıza takıyorum. Anlamı nedir, iyi midir?

22.07.2013 09:04:51

Eda C.

Bir teyzem benim boynuma iki tane Reşat altın takılı görmüş. Acaba bunu yorumlayabilir misiniz?

24.08.2013 00:09:48

ESRA

Canım benim, Allah sana öyle bir kader yazmış ki tüm kızlarımıza da olsun inşallah. Sağlık, mutluluk, para, kariyer ve tüm güzel şeyler senin için yaratılmış. Ne mutlu sana.

01.01.2015 12:25:23

AHMET K.

Merhaba ben rüyamda deniz ya da göl tam hatırlayamıyorum. Böyle eski zamanlardan kalma mücevherler, altın bilezikler görüyorum ve toplamaya başlıyorum. Fakat hepsini toplamıyorum, birazı da kalıyor orada. Ne anlama geldiğini bulamadım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

27.09.2013 07:27:15

Gül

Selam rüyamda altınları etrafıma dağıtıyordum. Yorumlar mısınız?

06.10.2013 21:02:45

Perdefon G.

Rüyamda saçlarım altın ve kırlaşmış gördüm. Aynaya bakıp, gülümsüyordum.

07.11.2013 11:45:50

İlknur

Rüyamda eşimin ailesi çocuğuma lira takıyor. Neye işaret?

26.11.2013 08:41:24

NURCAN

Merhaba ben rüyamda kuyumculardan Reşat Altın almak istiyorum ama bulamıyorum. Acaba bu bana neyi anlatmak istiyor? Birde rüyada çürük dişler üstte, altta da aynı damak hizasında sağlam dişler görüyorum. Bu ne demektir?

19.01.2014 10:42:17

Yelda Merve Ç.

Sitenizi her zaman kullanıyorum. Hazırlayanlardan Allah razı olsun. Ben rüyamda kendimi, yerden sarı, büyük altınlar toplarken gördüm ama çok fazla idiler.

02.02.2014 08:11:41

Avukat

Rüyamda sevgilimin etrafını saran ve sevgilimin de rüya gereği tanıdığı kalabalığa, elinde tuttuğu çeyrek altınları ağlayarak dağıttığını görüyordum. Elinde tuttuğu altınlar arasında bozuk 500 kuruşluklar da vardı. Ben ise sevgilimin bu altınları nereden bulduğunu düşünüyordum ve bir anlam veremiyordum. Altınlar bana verilmiyordu. Gerçi rüyada altını ben de istemiş değilim.

28.02.2014 12:35:40

HAMZALPENES

Rüyamda bir yarışmadan önce 100 tane sonra da 1000 tane tam altın kazandığımı gördüm. Lütfen yorumlar mısınız acil olarak?

14.04.2014 08:36:43

Cihangül

Rüyamda annem bana 5 adet altın takı veriyordu. 2 bilezik, kolye, küpe, yüzük . bunları kötü düşünceli insanlardan saklamak için elimden geleni yapıyordum. Daha sonra en güvenli ortamın bir banka olacağına karar verdim ama altınları bankaya yatırdım mı, yatırmadım mı göremedim. Çok etkisinde kaldım. Uyanır uyanmaz ilk işim rüyamı yorumlayan bir yazı okumak oldu.

06.05.2014 11:20:50

Hatice

Güneşli bir gün, kucağımda bir hayli ağır altın zincir var. Zincirlerin ucu yuvarlak küçük top gibi. Bir yerden çalmışım nerden çaldığımı bilmiyorum. Çevreme bakınıyorum kimse yok ama yine de altınları kimseye göstermeden koşturarak gidiyorum. Giderken zincirlerin ucunda ki toplardan 2-3 tanesini düşürüyorum. Vakit kaybetmemek için almıyorum. Daha sıkı tutarak yoluma devam ediyorum.

08.11.2014 11:58:48

Seda

Rüyamda zarf içinde kurdele bağlı biri küçük, biri büyük, birde yüzük gönderildiğini görmek.

25.11.2014 12:57:30

İlyas

Rüyamda hanımım iki tane çeyrek altın veriyor. Yorumlarsanız şimdiden teşekkür ederim.

25.11.2014 16:35:01

Özer

Rüyamda bir arkadaşla banka soygunu gerçekleştiriyoruz para değil de külçe altınlar var kasada, sadece onları çantaya koyup kasa bölümünden çıkıyoruz. İşte o esnada güvenlik görevlileri karşımıza çıkıyor. İki tanesini öldürüyorum. Tam dışarı çıkacakken banka sahibi yanında üç çocukla karşımda duruyor ve “Senin çocukları sevdiğini biliyorum ve eğer çantayı bırakıp teslim olmazsan bu çocukları öldürürüm” diyor. Ben de çantayı bırakıp teslim oldum mecburen. Gördüğüm rüya ne anlam taşıyor? Bilgi verirseniz sevinirim.

29.11.2014 03:28:49

Mehmet K.

Beni tanıyan bir teyze rüyasında dört ya da beş tane cumhuriyet altınının üzerinde Kur’an yazısı yazılıymış ve onu benim boynuma takıyorlarmış. Bunun anlamı nedir?

18.12.2014 21:13:03

Emine

Rüyamda akan, temiz bir nehrin içinde külçe külçe altın gördüm, elimize alamadık ama başkaları da bu altınların peşindeymiş. Biz de ailecek kaçtık. Ne anlamı olabilir?

11.01.2015 14:50:45

Beyhan

Rüyamda yerden küçük altınlar topluyordum. Yorumunu hemen yollar mısınız?

20.01.2015 12:10:08

Nilüfer

Selamünaleyküm. Rüyamda bizim mahallede biraz yokmuşçasına yolda yanımda tanımadığım bir kadın ve annemle birlikte mavi çok ince çöp poşetlerinde altın taşıdığımızı gördüm. Bu altınlar küçük ince bir çeyrek altına benziyordu. Yukarı doğru çıkarken birden poşetler yırtıldı, altınlar yere döküldü. Ben de birinin gelip almasından endişe duydum. Sokağın ortasındaydık çünkü. Sonra siyah bir araba geçerken bizim yanımızda durdu. O sırada altınları arabadakiler aldı mı hatırlamıyorum çünkü o sırada bize altın taşırken yardım eden kadın taşıdığı altın poşeti alıp ne yardım edeceğim gibisinden bir şey söylenerek gitti. Ben de ona “Güvenimizi sarsıp böyle yaptın ya bir şey demiyorum artık” dedim. Daha sonra geriye kalan altınları annem saklamamı söyledi. Ben de odamda gül desenli bir zarfın içini boşalttım altınları koydum ama altınlar ilkinden çok daha azdı. Altınları koyarken bir tane yüzük aldım parmağıma taktım sonra onu çıkardım. Bir tane altın alyans taktım bu parmağıma bol geldi, bunu da çıkardım. Bir tane bilezik ya da onun gibi bir şey vardı yarısı siyah, yarısı altın sarısı bunu parmağıma tuttum. Böyle denerken yüzük böyle olmalı, böyle olamamalı şeklinde kendi kendime yorumda buldum. Daha sonra zarfın içine boşalttıklarımı koydum ama boşalttıklarım kağıt gibi bir şeyken tekrar zarfa koyduğumda takılar vardı. Onları zarfa koyuyordum. Bir yere giderken annemle zarftan altın aldım bir taneydi hatırladığım kadarıyla. Daha sonra bir apartmana girdik. Annemle asansöre bindik, asansöre binerken asansör küçüktü eğilerek girdik. Asansörün içi de çok dardı. Daha sonra asansörden indik. İş yeri gibi bir yerdi burası. Sonra oradan ayrıldık. Tekrar aynı yere geldik. Bu sefer kursta tanıştığım bir abi annemle beni gördü. O da peşimizden geldi. Asansöre annem bindi sonra abi bindi, ben bindim. Asansör zaten çok dardı. Annem asansör kapısının tam karşısında durdu, abi yan tarafta durdu, ben de asansör kapısının tam önündeydim. Sonra abi bulunduğu yerde karşı tarafa yüzünü yan bir şekilde duvara yaslandı, ben de onun önceden durduğu yere durdum. Sonra abi bizden önce indi. Daha sonra annemle daha önce geldiğimiz iş yerine benzeyen yere geldik. abi de daha sonra oraya geldi. İçimden dedim ki burası bize tanıdık buradakiler tanıyor bizi yani annemle beni ama abi yabancılık çekmez inşallah dedim. Orda bulunan kişiler abiyi görünce hemen buyur ettiler konuştular. Daha önce tanıyor gibiydiler. Sonra rüyam bitti. Yorumlarsanız sevinirim. Allah razı olsun...

30.01.2015 07:35:12

Uğur

Rüyamda yıkık bir yerdeyim, kalabalık, altın arıyorlar. Bir tünel açıldı içinde altınları çıkardılar. Ben tanımıyorum adamları ama konuşuyorum. Diyorum, “Sana bir şey göstereyim mi?” “Göster” diyor. Bir tane alacağım yerde 3 tane alıyorum o adam da diyor “Yer mi 3 tane aldın. Bırak yerine” bırakıyorum. Ben de bir tanesini alıp inceliyorum sonra yerine bıraktıktan sonra bir yere gidiyorum. Zenci adamlar var, onlardan biri bakıyorum ki bir şey çalmış kaçırıyor, diğerleri elinden alıp götürüyor yerine koyuyor. Diyor, “Bizim anlaşmamız var. Sonradan da gelirim.” Bir kabın içine altın doldurup götürüyor. Biraz geçtikten sonra bir bakıyorum ki, orası yıkılmış harabeye dönmüş. Rüyam burada bitiyor.

10.02.2015 18:14:09

Zeynep

Rüyada altın gerdanlık görmek neye işarettir?

11.03.2015 18:23:30

Birsel V.

Selam. Benim rüyamda amcalarım bana altın künye takıyordu. Ne anlama geliyor? Çok merak ediyorum...

24.03.2015 15:44:20

Bekir

Rüyamda altınım çalınıyor ve kendisi de bir bardak dolusu altında unutup gidiyor.

25.03.2015 21:16:54

Fidan Y.

Selam. Ben 1 yıl önce yüklü miktarda altın kaybettim hiçbir iz bulunmadı. Bugün sabaha karsı gördüğüm rüyayla uyandım kaybettiğim altınları bırının gördüğünü ve bana yerini göstereceğini söyledi ve söylediği kişinin yanına gittim. Gerçekten de bir bileziği tanımadığım bır kısı bulmus ve seklını degıstırmıs, benım oldugunu soyledıgım zaman bana geri verdi. Buldugu bılezıkte annemın kucuk yastayken bana aldıgı bılezık dıger altınları görmedim. bu ruya cok kafamı karıstırdı ruyamı yorumlarsanız cok sevınırım altınlarımı çalan kısı yada kişilere hemen hemen her Allah’ın günü beddua ediyorum Allah beni affetsin. Şimdiden size çok teşekkür ederim.

30.03.2015 16:44:57

Karaca 184

Rüyamda eski tanıdığım bir bayan arkadaşım annesi ve ablası ile birlikte bana bir kol belki 8/10 adet kalın ince, değişik ebatlarda bilezik uzattı. “Sen bana çok iyilik yaptın. Al bunları ihtiyacın vardır” dedi, ben kabul etmedim, almadım sonrada uyandım. Yorum yapar mısınız? Teşekkürler.

07.06.2015 14:06:00

Ali U.

Rüyamda beyaz, toprağa kazılı şekilde içinde bilezikler daha sonra ata altınlar bunları alıyorum seviniyorum ama sonrasında uyanıyorum. Kalktım uykudan bir müddet sonra uyudum bu kez cebimdeki paraları başkaları tarafından alınıyor, bir grup gençler tarafından “Sende bu kadar para ne yapacaksın?” deyip beni sıkıştırıp cebimden alıyorlar o anda uyandım Kelimeyi Şahadet getirdim ama. Sayın düşünür bunların neye delalet ettiğini yorumlarsanız sevinir, hayırlı ramazanlar dilerim.

29.06.2015 10:22:52

Tülay

Çuvalla altın görmek.

26.08.2015 14:50:53

Aligedik

Hayırdır İnşallah. Gözle görülür elle tutulur kolay, zahmetsiz, emeksiz maddi değeri olan şeylerin elinize geçeceğine bu şekilde maddiyat anlamında rahatlayacağınıza alamettir.

15.09.2015 12:58:16

Hatice A.

Rüyamda eşimin koluna altın bilezik taktım... Konu ile ilgili bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hayırlı günler.

14.09.2015 11:16:25

Erdim

Rüyamda ölmüş kayınvalidem birçok torba içinde altın verdi. Bunları dağıt dedi bende dağıttım ve kalanı bir yatak üzerine döktüm bilezik büyüklü küçüklü bir sürü altın vardı aralarında dolar ve parada vardı. Yorumlarsanız memnun olurum şimdiden teşekkürler.

14.02.2016 12:59:45

hasan kandemir

İyi günler eşim rüyasında toprak altında altın kup altın tepsi birde ceset altına dönüşmüş altın kupun içinde kurtçuk ve atın tepside kırmızı acı biber. Koluma yapışıyor zorlukla çıkarıyorum. Yorumunuz için şimdiden teşekkür ederim.

05.08.2016 11:49:09


Rüya Bilgileri

Rüya nedir?
Rüya Temel Bilgiler
Rüya Kaç Saniye Sürer?
Rüya Kayıt Edilebilir mi?
Rüya Görme Halleri
Rüya ve Buluşlar
Rüyalar ile ilgili Özlü Sözler
Bilinçaltı ve Rüya
 


Rüya Yorumlama

Rüya ile Amel Edilir mi?
Rüya ve İslamiyet
Kuran'da Rüya
İstihare Nedir?
Rüya Türleri
Temel Rüyalar
Yararlı notlar
Ünlü Düşünürlerin Yorumları


Uyku Bilgileri

Uyku nedir?
Uykusuz Kalmanın Doğurduğu Sonuçlar
Ne Kadar Uykuya İhtiyaç Var?
Uyku Bozuklukları
Astral Seyahat Nedir?


Ortak Rüyalar

Rüyada Araba Görmek
Rüyada Bebek Görmek
Rüyada Deniz Görmek
Rüyada Diş Görmek
Rüyada Köpek Görmek
Rüyada Para Görmek
Rüyada Saç Görmek
Rüyada Yılan Görmek

     


Rüya Tabirleri 2006-2016 © MAN | iletişim | Google + | Twitter | Facebook