ARAMA
Rüyanızda gördüğünüz en belirgin nesneleri arayınız.

Alfabetik Rüya Tabirleri
 

Rüyada Köpek Görmek

Rüyada köpek görmek zevk ve sefaya düşkün kimseye, insanın emredici nefsine, hal ve hareketi iyi olmayan alime işaret eder.

Rüyada köpeklerin boğuştuğunu ve birbirlerini yaraladığını görmek iki dostunuz akrabanız ya da size yakın olan iki kişinin münakaşa edeceğinin göstergesidir. Havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkar insanın habercisidir.

Köpek ısırması yahut tırmalaması düşmandan görülecek zarara yahut hastalanacağınıza işaret eder. Rüyada köpeğin elbise yırttığını görmek aklı başında olmayan bir kimsenin yapacağı dedikoduyu gösterir. Köpek yavrusu sevimli bir çocuğun hanenize neşe getireceğinin göstergesidir.

Rüyada ev köpeği görmek zalim bir düşmanın canınızı yakmaya çalışacağına ancak sizinle istişare sonrası bu huyundan vazgeçeceğine işarettir.

Av köpeği elde edilecek menfaate, bu menfaatten çok mal elde edeceğinize, bir kenarlar güzel para koyacağınızın göstergesidir. Rüyada tazı görmek işinde iyi olan bir kişi için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan iyi bir yönetici veya işinde iyi olamamaya delalet eder.

Köpeği öldürmek düşmanınıza galip geleceğinize işarettir. Rüyada köpeklerle birlikte havladığını gören kişi maksadına ulaşmak için her yolu deneyecek demektir ama bu işin içinde kötü işler yoktur.

Av köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikte yapacağı bir iş ve harekete yahut herkes için hayırlı gelişmelere işaret eder.

Av köpeklerinin şehre dönmeleri sessizlik ve işsizliğin göstergesidir. Rüyada köpek eti yediğinizi görüyseniz düşmandan gelecek bir mal elde edersiniz veya ona galip gelirsiniz. Rüyada çoban köpeği, ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insanlarla karşılaşacaksınız demektir.

Rüyada köpeklerle sohbet etmek bir konu ile ilgili kendinizi gizlemeye çalıştığınıza işarettir. Köpeğin bir şeyler yediğini görmek, malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü bir kimse ile yorulur.

Ashab-ı Kehf'in köpeğini görmek rüyayı gören kişinin firar etmesine, korku ve hapse işaret eder. Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, rüyayı gören kişinin eşi, dostu ve arkadaşlarıyla güzel sohbetler içine diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır.

Rüyada köpeğin ısırdığını ancak acıtmadığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Kişinin rüyasında köpekler kendisine uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır.

Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır. Çirkin köpek, bir düşmanınız olduğunun işaretidir. Eğer köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, gerçek dostlara sahip olacağınız anlamına gelir.

Rüyada gördüğünüz köpek sizi korkutuyor ve kaçmanıza sebep oluyorsa, bir adam ve onun sadık dostlarının bir araya gelip size zarar vermesi gibi bir durum söz konusu olur. Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine diş bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delalet eder.

Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, işinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir.

Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.

Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir.

Dişi bir köpeğin dişi yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal süt emmiş bir kadınla evleneceğine işarettir.

Abdülgani Nablusiye göre; Dişi köpek inatçı ve kötü kalpli ama zararı dokunmayacak bir kadındır. Rüyada bir dişi köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, böyle bir kadının şerrine uğrayarak, halka rezil olacağına, iki köpeğin bir dişi köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder.

Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine, yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir.

Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder. Av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır.

Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur. Rüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karşı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir.

Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve Allah’n yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder. Rüyasında bir köpeği keserek onun etini yediğini gören kimse, düşmanından üstün olur, fakat eline haram mal geçer.

Süs köpeği beslemek, eşiyle arasının iyi olmadığına işarettir. Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, eşine hıyanet ettiğine delalet eder.

Rüyasında köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder. Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yardım için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.

Bazılarına göre; rüyada köpek görmek, düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile; dişi köpek görmek ise, huysuz ve sonunda bela olacak bir kadınla tabir olunur.

Siyah köpek eğer sizin köpeğiniz değilse, varlığından ve niyetinden endişe duyduğunuz bir insana, beyaz köpek ise tanımadığınız halde iyiliğinden ve sadakatinden emin olduğunuz bir insana işaret eder.

Rüyasında bir köpeğin üzerine durup dururken havladığını gören sonsuz, korkak bir düşmandan fena bir söz işitir ve ona karsı kin duyar.

Rüyada köpeğin kendisini ısırdığını ve etini dişinden bırakmadığını gören, düşmanından fena bir muamele görür. Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür. 

Rüyada elbisesini bir köpeğin kirlettiğini görmek, işlerinde eksiklik olduğuna işaret eder. Rüyada bir köpek sevgiyle kucağına atlıyorsa ve üstünü kirletmesinden endişe duyuyorsa o zaman yapacağınız işten emin olamayacaksınız, tereddütte kalacaksınız demektir.

Rüyada köpek eti düşman malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye delalet eder.

Kirmaniye göre; Rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar. Köpeğe ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur.

Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder. Köpek sütü, korku ve düşmandan çekinmektir. Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karşısına gelmekten çekindiğine işarettir.

Ismail El-Esasa göre; Rüyada av köpeği ile avlandığını gören, düşman olduğu ileri sürülen bir kişiden menfaat görür. Av köpeğinin eti, miras ile tabir olunur. Bir av köpeğini yanından kovduğunu gören, fayda göreceği bir düşmanını uzaklaştırır.

Ebu Sait El-Vaize göre; Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır.

Rüyasında bir köpek satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder.

Yatağına, veya yemek kabına, yahut eşyasından birine köpeğin işediğini görmek, karisi ile bir yabancı erkeğin veya kocası ile bir yabancı kadının gayri meşru ilişkide bulunduğuna işarettir. Bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir.

Cafer-i Sadika göre; Rüyada köpek görmek dört şekilde tabir olunur: Alçak bir düşman, tamahkar bir adam, çirkin bir hizmetçi, cahil bir adam.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada köpeğin yeri eşelediğini ve oraya pislettiğini görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir.

Eğer köpek ürürse, hırlı davranırsa o adi kimsenin haddi asarak fena ve tamahkar olduğuna işarettir. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir. Bazen de bu rüya sahibinin hastalanması şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyada bir köpeğin yüzdüğünü görse, dostlarından ona bir sürpriz yapılacak ve onun kalbini ılıtacak bir gelişme olacak demektir. Bir kimse rüyasında köpeğin üstüne işediğini görse elbisesini onun hakkında akılsız bir adam ileri geri gıybet eder. Rüyada evinizin önünde bahçesinde ya da kapısında kafeslerde barakalarında bir kaç tane köpeği bir arada görmek korunmaya ihtiyaç duyduğunuz bir şeylerden korktuğunuz anlamına gelir.

Rüyada küçük bir süs köpeğini kucağınızda gezdirdiğinizi görmek alıp da göstermekten çok memnun olacağınız maddi bir eşyanız olacak demektir. Eğer dişi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye işarettir.

Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işarettir. Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir. Av köpeği, izzet, yücelik ve rızıktır. Av köpeği ile avlandığını gören kişi amacına ulaşmak için yandaş edinecek şeklinde yorumlanır. Rüyada köpekle sohbet etmek "Ashab-i Kehf" in meşhur kıssasına binaen gizlenmeye işarettir. Dişi köpeğin doğurduğunu görmek neslini çok ve kocasını koruyan bir kadına işarettir.

Rüyada ölmüş bir köpek görmek, Allah (C.C.)in rahmetinden ümidini kesmeye ve yalancılığa işarettir. Eğer köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, bebek bakıcısı olarak anılan köpeklerden işe şansınızın açık olacağına işarettir. 

Rüyada havlayan bir köpek sürekli size bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa, yakın dostlarınızın tavsiyelerini dikkate almanız gerektiğinin işaretidir. Rüyada köpeğin sırtında ata biner gibi bindiğini görmek bir yolculuk için veya bir iş için yeteceğinden az miktarda rızık veya sermaye ile yola çıkacaksınız demektir.

Rüyada bir köpek ile bir kedinin veya başka bir olmayacak canlının çiftleştiğini görmek kötü bir ortaklık yapacağınız anlamına gelir.

Rüyada köpek ile bebeği yan yana oynarken veya uyurken görmek, bebeğinizi ya da işinizi ya da sırrınızı emanet edecek güvenilir insanlar arayışı içerisinde olduğunuzun göstergesidir.

Rüyada bir köpek sürüsünün mahallede saldırgan bir şekilde bir yerden bir yere koştuğunu görmek, etrafta yerli yersiz celallenen birilerinin ortalığı karıştıracağı anlamına gelir, bu tarz karmaşalara karşı dikkatli olmak bunlara prim vermemek gerekir.

Köpek rüya tabiri hakkında sormak istediklerinizi, eleştirilerinizi ve yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümümüzden yazabilirsiniz.

65
Rüya Tabirini Arkadaşınıza Gönderebilirsiniz:

Kimden:

Email

Kime:

Email

Yorum ekleyin, soru sorun:

Adınız veya Rumuzunuz:

Email Adresiniz (Kesinlikle Gizli Kalacaktır):

Ayşe Sena Ç.

Ben rüyamda 4 geceden beri aynı köpeği görüyorum ve ben köpekleri severim hem de çok. Hiç bir şey yapmıyor, nerde görsem hep lavaboda köpüğün içinde.

02.07.2013 12:20:31

Rüya Tabiri

Rüyada sıklıkla aynı köpeği görmeniz, seveceğiniz ve birlikte çok fazla zaman geçireceğiniz sevgi dolu, düşünceli ve sadık bir kişi ile tanışacağınız işaretçisidir. Köpekleri normalde de seviyor olmanız ve onlardan korkmuyor olmanız da rüyanın hayırlı bir rüya olduğunun habercisidir. Rüyada lavaboda köpüğün içinde yıkanıyor oluşu da arkadaşınızın kendi hatalarından ders çıkaran biri olacağına işaret eder.

16.07.2013 14:50:04

Egemen R.

Benim ki hastalıklı bir köpek beni yalamaya çalışıyor. Radyasyondan olmuş köpeğin hastalığı. Birde ilk zamanlar köpeğin bir tek kafası normaldi her tarafı radyasyondan değişmiş.

23.05.2014 08:28:48

emine d

Rüyamda ölen yengemin kucağında beyaz bir köpek gördüm. Yengem bu köpek uyuz gel ilaç verelim diyordu.

10.07.2013 11:28:36

Canan Ss.

Rüyamda hocaya kısmet açtırmak için gitmişim. Hocadan dönüşte 3-4 köpek gördüm köpekler sarı siyahtı. Köpekler bana havladılar korktum “Allah’ım ne yapacağım şimdi geçemiyorum” dedim. Sonra kendimi mi toparlayıp köpeklerin üstüne yürüdüm köpeklere “Melül şeytan sus, yeter şeytanın yavruları” dedim bağırarak. Köpekler de kalkıp insan şeklinde ama kara fakat soyut şeklinde idiler. “Bizim cin olduğumuzu nerden bildin?” dedi “Beni korkutamazsınız” dedim. “Sen niye geldin hocaya?” dediler bana. Ben de “Kısmet, evlilik, iş için” dedim. “Sizi kim bana musallat etti hoca mı?” dedim. “Evet, hoca gönderdi” dedi. Bırakıp “Yoluma gideyim” dedim. “Bak gelirsen bu sefer seni ısırırız” dediler. “Isıramazsınız, la ilahe illallah Muhammedun Resurullah” dedim. “Yapma” diye bağırıp kayboldular.

02.10.2014 10:02:12

menselo

Çok isime yaradı sayılmaz.

11.07.2013 17:08:59

ruyatabirleri.gen.tr

Rüyanızı detaylı bir şekilde yazarsanız, zaman bulundukça cevaplanacaktır, bu sayede tabirlerin derlendiği kaynaklar daha fazla araştırılarak eklemeler yapılabilir.

16.07.2013 14:52:22

kaos

Rüyamda hep kavga ediyorum, 15 kavga ediyorum sebebi ne olabilir?

12.07.2013 17:21:06

FATMA

Allah hayır etsin tv den tanınmış bir şovmen tır kamyonu kullanıyor yanında ben oturuyorum. Virajı zorlanmadan dönüyor her taraf orman. Tır kamyonun üstü de kamyon boyunca uzun kesilmiş ağaç yüklü. Ben eskiden bu işi yapardım diyor. Şimdi de gizli yapıyorum. Oradan kazandığı para ile çocuk okutuyormuş ama sırmış. Aramızda da duygusal bir durum varmış. Sonra ormanlık alan benim daha önce 4 gün çalıştığım ve kirli işlerle zengin olan biri vardı onun eviymiş. Beyaz kapıdan geçiyoruz. Ağaçtan masa var 12 kişilik kadar büyük üstü yemek dolu. Bir başına oturmuş diğer başında ben . Ben oturulacak yere önce yan oturdum. O olsun dedi. O arada onun kafasından geçen düşünceleri ben okuyorum. O sadece aşkla bana bakıyor gülümsüyor. Sonra doğru oturdum. Beyaz avuç içi kadar küçük bir köpek yavrusu vardı, onu elime aldım. Hatırladıklarım bunlar. Gerçekten rüya yorumu yapabiliyorsanız bu rüyayı çok merak ettim. Bu arada rüyamdaki erkek gerçek hayatta da çok beğendiğim bir dönem platonik aşık olduğum adam. Rabbim hayra çıkartsın inşallah.

17.07.2013 13:25:50

Rüya Tabiri

Bu tarz karışık ama bir taraftan da anlamlı rüyalar görmek hayatınızda duygu karmaşalarının olacağı ve yaşarken tam olarak ne yaşadığınızı anlayamayacağınız bir döneme gireceğinize işaret eder. Bir tır içinde belli bir iş dolayısıyla yüklenmiş mallar görmek ve o tırın içinde bir yere yol almak kendi elinizle ciddi bir parçası olacağınız, kilit noktasında bulunacağınız bir işe girişeceğinize işaret eder. Bu eskiden tanıdığınız insanların bu rüyada olması ve hatta duygusal bağ hissediyor olmanız bu iş fikrinin çıkış noktasının geçmişinizde hayatınıza girmiş insanlardan aldığınız feyzler olduğunun göstergesidir. Rüyada doğal malzemelerden yapılmış eşyalar görmek yapılacak işte çok fazla emeğin ve hayırlı kazancın olacağının göstergesidir aynı zamanda bir kişinin rüyada dahi olsa çocuk okutmak gibi hayırlı bir iş yapıyor olması etrafınıza yardım etmek konusunda bir istek duyacağınızın ve bu yeni iş vasıtasıyla kazanacağınız para ile de hiç düşünmeden yüklü miktarlarda yoksullara yardım edeceğinize işaret eder. Rüyada köpek yavrusu görmek bu süreçlerde içinizdeki duyguların, hevesin ve heyecanın hiç sönmeyeceğine hep temiz ve yüksek enerjide kalacağına işaret eder. Rüyada platonik aşık olduğunuz birini görmek yani aslında rüyanızda hoş duygular içinde olmak işlerinizin doğru yolunda gideceğine, bu süreçlerde pozitif olacağınız için daha da pozitif duygu ve durumları kendinize çekeceğinize delalet eder. Hayır olsun inşallah.

23.07.2013 12:37:02

Ozan A.

Rüyamda annemle beraber evimize gidiyoruz yolun karşısına geçtikten sonra ben annemden ayrılıyorum. Çok dar iki tarafı da yüksek ev duvarlarıyla kaplı yaklaşık 1 metre genişliğinde bir yola giriyorum. Yol çok bozuk ve uzun yoldan ilerliyorum. Yolun bitmesine 4-5 metre kala buranın bir ağıl olduğunu anlıyorum ve yolun bitimi ise köyümüze çıkıyormuş. Akşam vaktiymiş ve otlamadan gelen koyun ve inek sürülerinin sesi geliyor. Bir iki tane oğlak görüyorum ve çabuk buradan çıkmalıyım yoksa inekler gelirse beni ezer diyorum. Tam çıkmama 3-4 metre kala arkamdan bir köpeğin paçamdan tutup beni çektiğini görüyorum. Cılız bir köpek biraz zorladıktan sonra kurtuluyorum. Bu sefer de tam yolun çıkış kapısında siyah beyaz ala bir köpeğin bağlı olduğunu görüyorum. Köpek beni görünce ayağa kalkıyor onu ürkütmeden severek o engebeli daracık yoldan çıkıyorum. Geldiğim yer köyümüz akşam üstü vakti ohhhh diye bir nefes çekiyorum ve ne kadar rahatlatıcı bir hava diyorum. Acil rüyamı yorumlar mısınız?

17.07.2013 16:38:54

Olcay

Rüyamda bir köpek daha doğrusu kahverengi bir buldog elimi dişleri ile tutup evin içine çekti. Ellerim çok ıslanmıştı bu beni rahatsız etti ama köpek bana gülümsüyordu.

18.07.2013 10:36:45

Deniz

Rüyamda, yavru bir köpek peşimden geliyor, önce istemiyorum onu, ona tekme atıyorum, tokat atıyorum gelmesin diye ama o ısrarla peşimden geliyor. Sonra kucağıma aldım, sevmeye başladım ve bir anda insan oluverdi. Güzel yüzlü genç bir erkek.

18.07.2013 10:36:56

FEVZİ

Rüyamda yolda giderken bir köpek gördüm, sevimliydi beni sırtına aldı sonra yolda yürümeye devam ederken 3-4 köpekte sırtında taşıdılar, çok zararsızdılar.

21.07.2013 12:46:05

Fatma A.

Rüyamda köpek bir çift ayakkabımı alıyor, bana göstererek alıp gidiyor ben de üzülmüyorum, arkasından gülüyorum ayakkabım eski zaten diye.

22.07.2013 00:06:50

Hasan Hüseyin A.

Bir tane erkek bir tane dişi köpek ama kafalarında arkadaşlarımın kafası vardı.

22.07.2013 12:31:05

Hasan A.

Ben rüyamda bir tane köpek gördüm, sürekli yanından geçince havlayan bir köpekti sonra diğer sokak köpeklerinin dilinden anlıyormuşum gibi onlarla konuşup köpeği boğup kürkünü bana getirmelerini istedim ve onlara emredip köpekleri yolladım. Yaklaşık 10-15 kadar köpek o köpeği boğup kürkünü bana getirdiler, ama işin ilginç yanı ise gönderdiğim köpekler geri gelmedi. Onun yerine üstü başı kan halinde amcamlar yanıma geldi ve bende o kürkü giydim. Sonra da uyandım ne olduğunu çok merak ediyorum bilen biri varsa yardım etsin şimdiden teşekkürler. 

22.07.2013 12:59:24

Musa E.

Rüyamda küçük beyaz bir yavru köpeğin kirpiye dönüştüğünü gördüm. Oldukça gerilmiştim uyandığımda.

22.07.2013 14:51:08

Wenom

Ben rüyamda sürekli havlayan köpekler, ölmüş köpek görüyorum ve rüyamda korktuğumu görüyorum.

24.07.2013 11:10:23

Beyza

Ben rüyamda alışveriş merkezindeydim galiba. Çıkış kapısına yönelmeden önce bir çocuk gördüm. Benim yaşlarımdaydı tam çıkacakken bir kaç taneden fazlaydı köpek girdi sonra o çocuk köpeklerin yanına geldi, bana gülümsedi köpekler onundu sanırım. Sonra ben köpekleri normalde de seviyorum köpekler ev köpeklerindendi. Ben de onları seviyordum, okşuyordum, köpekler çok seviniyordular. Birini çok okşadım çok şirin bir köpekti.

25.07.2013 12:53:39

Emrah

Geçenlerde sevdiğim kızı gördüm rüyamda, onunla evleniyordum. Bunu cevabını alabilir miyim?

26.07.2013 18:24:11

Imge Deniz

Kocaman herkesin korkup kaçtığı türden bir pitbul benim önüme yatıyor. Ben de seviyorum onu okşuyorum ve köpekte bana zarar vermiyor. Boyutu gerçekten normalde olamayacak kadar büyük ve kahverengi bir köpek.

27.07.2013 16:12:07

Jale

Rüyamda kedi, köpek, fare beni kovalıyordu. Zaten hayvanlardan tiksiniyorum, korkuyorum, en ufak böcekten bile. Rüyamda da korkarak koşuyordum evimizin etrafında.

27.07.2013 18:37:35

Ebru

Rüyamda tatlı beyaz küçük bir köpek sevimli bir şekilde yüzüme bakıp patilerini uzatıp sonra patilerini omuzlarıma koyup benimle dans ediyor. Ben de korkmadan eşlik ediyorum.

29.07.2013 13:11:12

Kordoma

Rüyamda birisine süt veriyorum. Babası ağır hasta olan teyzemin oğlu da bana çiğ et getiriyor.

31.07.2013 13:05:40

Sebnem

Merhaba rüyamda bir şekilde kötü birilerinden kaçarken bir parka giriyorum. Parka girdikten sonra belli zaman aralıklarıyla karşıdan sol taraftan koşarak cins ama küçük değil, normal büyüklükte köpekler gelip geçiyor. Tek tek koşup yanımdan geçiyorlar. Köpekler aslında büyükler ama ilk korkuyorum sonra anlıyorum ki bana zarar vermeyecekler. Yorumlar mısınız lütfen. Teşekkürler.

01.08.2013 10:08:03

Sebnem

Sağ kulağından, pıhtılaşmış kan çıkartmak.

02.08.2013 22:27:05

Yasemin

Rüyamda iri, siyah, tüyleri gür ve yumuşak bir köpeği görüyordum ve tasması elimdeydi. Sanırım sahibiydim. Kaçmaya zorluyordu, tutmaya çalıştım, güçlüydü sonra bir ara duruyordu ve yanına çömelmiş tüylerini okşuyordum, seviyordum.

05.08.2013 00:49:38

Snmkrmus

Merhaba ben rüyamda sevimli bir köpek alıyorum. Eşim köpekleri çok sever, ona hediye ediyorum ve köpekle konuşuyorum rüyamda. Sevimli zararsız bir köpekti.

05.08.2013 09:31:59

Mete Han

Ben rüyamda Sibirya kurduyla birbirimize sarılırken gördüm. Köpek bir anda yanıma geliyor ve bana sarılıyor sonra ben de ona sarılıyorum sonra bir de alman kurdu gördüm. Ondan önce korkuyorum ama bir şey yapmayacağını anladığımda onu seviyorum.

05.08.2013 09:38:33

UGUR

Rüyamda bir sürü köpek gördüm. Bu köpekler ilkten birbirlerine saldırıyorlardı. Aralarından bir tanesi bana saldırmaya başladı. Kurtulmaya çalışıyorum, bu arada beni korumaya çalışan biri var yanımda sanırım arkadaşım. Köpeğe zarar veriyorum ve ondan kurtuluyorum...

05.08.2013 14:04:59

Azra

Rüyamda annemin eve köpek aldığını görüyorum. İlk önce kedi gibi duruyor ama köpek olduğunu fark ediyorum. Köpek böyle yüzümü yalıyor sonra eğitilmiş gibi ben ne dersem yapıyordu ama yavru bir köpekti.

13.08.2013 09:52:13

Ramazan B.

Ben rüyamda köpek görüyorum, bir bahçe dolusu ve o köpeklerden birini kaçırıp eve getiriyorum ve sahibi gelip babamdan para alıyor. Açıklarsanız sevinirim.

15.08.2013 11:15:53

Acdc

Ben birden hasta olup öksürüyorum, boğazım ağrıyor, sesim kısılıyor ve kardeşimle köpek almak istediğimizi anlatmaya çalışıyorum sonra sevdiğim adamın elinde çok sevimli yavru köpek vardı ve çok ilginç bebek gibi bakıyordu. Hayvan boynundan destek olmadan kafasını kaldıramıyordu. İçki içmeye çalıştığımız bir ortamdaydık ama aileler gelmiş içemiyoruz. Böyle otopark gibi garip, karanlık bir mekanda bunlar yaşandı.

16.08.2013 09:48:19

Hira

Koruma amaçlı evimizin bahçesinde baktığımız 3 Sivas kangalımızı gördüm rüyamda. Biri camdan aşağıya atlayacakken bacağını tutup engel oldum. Ne demek ki bu şimdi? :(

17.08.2013 23:00:04

Burhan A.

Merhabalar Küçüklüğümden beri gördüğüm bir rüya tarzı var hep bir şeyler tarafından ısırılıyorum. Hiç unutmam daha 5 6 yaşlarında iken rüyamda bir köpek kolumdan ısırıp bir parça koparmıştı, çok korkmuştum. Hatırladığım bu tarzda ilk rüya/kabus o idi, o günden beri sık sık bu tarz şekilde rüyalar görüyorum. Uyandığımda ise nefes nefese çok korkmuş ve hala gerçek mi, rüya mı diye ikilem arasında kendimi buluyorum. Beni ısıranlar ise vampirlerden tutun havyan, garip garip yaratıklar. Sizce bunların bir anlamı var mı? Mailinizi bekleyeceğim. Şimdiden çok teşekkürler, İyi çalışmalar.

19.08.2013 11:55:05

Elif C.

Rüyamda ölen köpeğimi gördüm, o kaybolmuş ve beni takip ederek beni bulmuş ve aynı köpekten iki tane geldi. Biri dişi, biri erkek, dişi olanı yıkadım, şampuanla. Kucağımda gezdiriyorum, o da bana sarılıyor, bir düşmanım ve birkaç kişi aynı toplulukta oturuyoruz. Benden erkek olan köpeği ona vermemi eşine doğum günü hediyesi yapacağını söylüyor, vermiyorum. “Adını koy o zaman” diyor. Gülüyoruz onunla oynuyorum ve köpeğin ayakkabılarını yıkadım. Siyah ayakkabıları vardı erkek köpeğin, genelde erkek köpek hep kaçıyor. Bağırıyorum “Buraya gel buradan yürü” diye. Nedir acaba ya açıklar mısınız?

20.08.2013 13:31:21

Elif K.

Rüyamda dolabın altında birçok küçük yavru gördüm. İlk fare sandım ama daha sonra köpek yavruları olduğunu fark ettim sonrasında köpeklerin annesi geldi. Bu siyah bir köpekti ve bana geldi, sarıldı bir şeyler anlattı. Hatta rüyamda bu köpeği görürken ayet geçti, çok tuhaf bir rüyaydı. Lütfen yorumlar mısınız?

20.08.2013 13:47:52

Öz

Rüyamda iki kahverengi köpek yolda büyükçe çiğ etleri yiyorlar. Ben ve tanımadığım bir kişi yolda yürüyoruz ve köpekler rahatsız olmasın ve yemeklerini alacağımızı düşünmesin diye yolun karşısından gidiyoruz. Birinci köpeği geçiyoruz. İkinci köpeğe gelince yemeğini korumak için saldırıyor ve çok korkuyorum fakat diğer adam daha ileride olduğu için önce ona saldırıyor. Adam da kendini savunurken birden ağzı uzun bir köpek ağzı gibi oluyor ve köpeğin kafasını ağzına alıyor ve onu etkisiz yapıyor. Ben rahatlıyorum, diğer köpekte saldırıyor ama bu sefer korkmuyorum. Adam tekrar savunmaya geçiyor. O anda rüya bitiyor.

21.08.2013 09:41:44

Şebnem K.

Önce tahta bir köprüye gidiyorum, altından sular akıyor. İnsanlar oraya dinlenmek için gidermiş. Geniş sayılır bir köprü. Bir tarafında yine tahtadan banklar var. Eskiden tanıdığım insanları görüyorum. Biri yüzünü çeviriyor, ben de hiç bakmıyorum. Yanındaki bankta başka arkadaşlar oturuyor. Ben de yanlarına oturup konuşuyorum, biraz. Yakın arkadaşımı bekliyormuşum, o geliyor ama çok acelesi var. Onunla konuşurken benim başımda pembe bir türban var. Arkadaşım “Çok özledim seni ama acelem var, duramam” diyor ve gidiyor. Ben de geçiyorum köprüden sonra kayınvalidemin evinin oraya gidiyoruz, eşimle.(Türban yok o sıra) ama ev o ev değil. Mutfağına giriyoruz beraber. Poşetlerde üzümler var. Bakıyorum çok minik taneli üzümler. Hepsini bir poşete koyup ağzını bağlıyorum, atılmak üzere. İriler de var, onları bırakıyorum. Eşim sonra bacayla uğraşıyor. Masanın üstüne eski vida kutularına benzer teneke bir kutu koyuyor. Bacadan akarsa oraya aksın diye ama çok alakasız bir yerde. Biraz uğraşıyor, yapamıyor sonra kapının önüne çıkıyoruz. Yine eski arkadaşlarımı görüyorum, konuşuyoruz, geçip gidiyor. Evin sağ tarafında geniş bir tarla var ama hiçbir şey ekili değil. Evin önü de toprak yol sonra büyük bir tır geliyor. Kasası açık yanları da kasa alt ve üst olmak üzere ikiye bölünmüş, eşyalar var, insanlar var. Tırın şoförü eski arkadaşlarımdan biri, İniyor araçtan, yanımıza geliyor. Kalabalık var, konuşuyoruz yine havadan sudan sonra diyor ki “Buralarda çok esrar var, ekip biçiliyor.” Şaşırıyoruz güya sonra kervan gibi topluca el arabası gibi şeylere binip gidiyorlar. Başka bir arkadaş ta takım elbiseli fotoğraflarını çekiyor sonra eve gidiyoruz. Baca işi vardı ya, gelene geçene “Bir el at” diyoruz. Birkaç kişi bakıyor, uğraşıyor ama yapamıyor sonra genç bir kadın geliyor, sevimli, iyi giyimli. Yine “Hadi sen yaparsın” diyorum. Çıkıyor pencereye dışarıdan demir bir çubuk ucunda bez bağlı (meşale gibi) önce tenekenin içine batırıyor sonra aynı yerden uzanıp bacaya sokuyor, çubuğu. Hüüp diye ses geliyor, hepimiz rahatlıyoruz oldu diye sonra ben tek başıma o toprak yoldan geçiyorum. Tarlanın yanından da koyun sürüsü geçiyor. 2 tane köpek görüyorum, korkuyorum, geri dönecekken kahverengi köpek kolumdan yakalıyor, iki kolumu da ısırıyor. Çoban kızın ağzına bir şey tıkmışlar, ısırma diye bağırmaya çalışıyor ama şşş diye ses çıkıyor, daha çok korkuyorum ve uyanıyorum.

21.08.2013 14:43:46

Ali

Ben evimizin önündeyim. Evimizin karşısında mezarlık var ve ben de mezarlığın karşısına geçmek istiyorum fakat büyük beyaz bir köpek bana doğru koşmaya başladı ve ben bu köpeği gerçek hayatta arada bir görüyorum, aynı köpek. Her neyse bana doğru koşmaya başladı fakat biran benim üstüme mi geliyor yoksa yanımdan geçecek mi diye kararsız kaldım ve ben de kaçmaya başladım ve köpekte peşimden gelmeye başladı. Hemen evimizin karşısındaki kıraathaneye girdim, kıraathanede sadece bir kişi vardı, hemen arkasına saklandım ve köpekte geldi. Ben hiç korkmadan köpeğe “Dur ben sadece mezarlığın karşısına geçmek istiyorum” dedim. O da bana “Tamam geç biz bir şey mi diyoruz” dedi. Ondan sonra birden mezarlığın karşısında mezarlığın duvarının yanında bir yokuşta iki arkadaşım beni bekliyordu. Ben de onlara “Burada bekleyin bir arkadaşı çağırıp geliyorum” dedim. Gidip çağırdım ama arkadaşım gelmedi sonra birden bir evde belirdim. Orada annemler vardı ama annemin sesini duyuyordum. Ev karabalık gözüküyordu sanki sonra birde kuzenimin bebeğini gördüm ve seviyordum. Hemen kucağıma alıp sevmeye başladım sonra beni yokuşta bekleyen arkadaşlarımdan mesaj geldi mesajda ııııı yazıyordu. Ben de “Geliyorum” yazdım ama annem birden kuzenim ve bebeği için “Bugün gidecekler” dedi. Ben de gidecekleri için ve bebeği çok sevdiğim için arkadaşların yanına gitme konusunda kararsız kaldım. Sonra birden hiç bilmediğim bir yerde belirdim ve o yerde hayır verildiğini duydum fakat hiç hayır veriliyor gibi durmuyordu ve yemek yiyen kimse de yoktu sonra birden ayağımda ayakkabılarım yoktu ve bana gerçek hayatta kurs veren abla bana “Şu terlikleri giy” dedi. Ben de o terlikleri giydim sonrada arkadaşlarıma “Gelin burada hayır varmış” diye haber ettim. Onlar da “Tamam geliriz” dedi. Bu rüya ne anlama geliyor? Benim için bir yorumlarsanız çok sevinirim. Sitenizi hep takip ediyorum. Lütfen.

21.08.2013 14:44:43

NÜKET

Rüyamda bilmediğim ahşap bir evdeyim yanımda rahmetli dayımın iki kızı var ve evde kahverengi bir köpek dolaşıyor güya bizim köpeğimizmiş dayımın kızları ağlıyor biz gitmek zorundayız babam bizi çağırıyor diyorlar o sırada köpek evin içinde kakasını yapıyor ve ben çok tiksiniyorum. Yorumlayabilirseniz sevinirim.

22.08.2013 15:02:21

Yasemin

Rüyamda komşumun işyerinin kapısında yatan siyah bir köpek gördüm. Anlamı nedir?

22.08.2013 18:07:38

Songül

Ben rüyamda birçok köpeğin beni kovaladığını gördüm. Köpekler 2 şer 3 er beni kovalıyor ama farklı farklı köpekler. Ben de art arda kapıların olduğu bir yerdeyim. Sürekli o koridorlardan kaçıp köpekleri kapının arkasında bırakıp kurtuluyorum sonra peşimden yine köpekler geliyor, sürekli aynı şey oluyor. Ön de de kardeşim var, önce onun kapıdan çıkıp kurtulmasını sağlıyorum. Bu rüya ne anlama geliyor, acaba?

23.08.2013 15:23:28

Mustafa

Rüyamda asfalttaydım ve motorla köpeklerden kaçıyorduk. Motorun tam benzini bitmeye başlarken uyandım. Acaba neye işarettir?

23.08.2013 16:54:24

Mavihayal

Rüyamda abimin bozkurt renkli köpeği benim sol el işaret parmağımı ısırdı. Hatta parmağımı ağzının içine alıp dişlerini parmağımın ucuna geçirip bir müddet bırakmadı. Aslında elimde kısa cop misali değnek olmasına rağmen müdahale etme gereği duymadım. Kendimi korumam gerekirken korumadım. Parmağımın ucundaki yara açık iki yana açılmıştı, dikiş atılması için şehirden diğerine giderken otobüslerde yer yoktu ve durak araları da uzun mesafeliydi. Ara ve küçük sağlık ocağı gibi beyazımsı renkli bezle geçici olarak sardık. Ben bu mücadele girdabında uyandım. Rüyamı yorumlayarak yanıt verilirse, sevinirim. Saygılarımla.

25.08.2013 11:33:20

Rana

Rüyamda bir ormanda yürüyorum orada yaşlı bir çift köpeklerini gezdiriyor. Köpeğin biri siyah, iki diğer küçüktü, onlar bana yaklaşmıyordu ama başka bir çoban köpeği gelip, kendini yükseltip omuzlarıma binmek istiyordu. Tam o zaman bir çeşit bilek yarası yapıyordum köpekle ve köpek sanki konuşup bana “Ne kadar güçlüsün inanamıyorum” diyordu. Köpek çok uslu gibiydi sonra bırakıyordu, beni. Bu arada yaşlı adam bana doğru gelip sohbet ediyordu. Tam o zaman ayaklarımın altında sarı uğurböcekleri vardı ve yanımda birden bir kadın gelmişti ve o bana dünyada bunların çok az bulunan bir tür olduğunu söylüyordu.

25.08.2013 12:35:44

Nurcan K.

Ben rüyada iki köpeğin saldırısına uğrayıp, yüz üstü düştüğünü gördüm.

26.08.2013 11:03:53

Aleyna 38

Rüyamda arkadaşım iki beyaz köpek getirdi.

26.08.2013 12:41:40

Ceyda

Ben rüyamda siyah bir köpek gördüm. İlk önce korktum, ben yönümü çevirdim ama bakışlarından bana doğru geleceğini anladım. Arkamı döndüm ve koşmaya başladım, çok uzakta olmayan bir duvarın arkasına birazda yerden yüksek olan yere çıktım. Daha sonra arkama bakmadım, arkamda olduğunu hissediyordum. “Bir şey yapmaz herhalde” dedim ve yere yattım. O da benim yanıma yattı. Daha sonra bir arkadaşım bizi görünce şaşırdı. Ben de köpek uyumuştur artık diye kalkıp yanından kaçtım. Benim sevgilim var, evlenmeyi düşünüyoruz ama kaygılarım var. Acaba bu durumla ilgisi var mı rüyamın?

27.08.2013 09:56:04

Güneş Deniz

Rüyamda yakın bir akrabamın evindeydim. Büyük sepetin içinde büyük bir köpek var, ona küp şeker veriyorum ama aklımdan atlara verildiği geçiyor ve benimle konuşuyor. “Biraz daha getir” diyor. Getiriyorum ama yarısı sepetin içine düşüyor, korkuyorum ağzına vermeye. Köpek görünümlüydü ama o şekerler?

27.08.2013 19:43:50

James

Rüyamda ben arabamın içindeyken bir köpek saldırmaya başladı. Tabi bu arada arabamın içindeyim ben sonra camı araladım. Köpek camdan bana saldırmaya çalışırken ben de köpeği cam ile tavan arasına sıkıştırdım ve canını acıttım. Birkaç kez bu şekilde yapınca, köpek arkasına bakmadan çığlıklar atıp kaçtı.

29.08.2013 11:47:44

Hakan K.

Rüyamda çok sevdiğim bir çocukluk arkadaşımla gezerken arkadaşım bir şey yapıyor. 4-5 tane pitbull bizi kovalıyor. Biri beni ısırıyor, ben onu boğuyorum, 1-2 tane daha boğuyorum ve birden uyanıyorum. (Ama ben saklanayım arkadaşımı kovalasınlar diye ben arabanın üstüne çıktım.) Lütfen cevaplayın.

31.08.2013 08:10:04

Çetinkaya

Yan yana yürüyen iki köpekten birinin öldüğünü gördüm ve rüyamda ölen köpek için ağlayacak kadar üzüldüm. Yorumlarınızı alabilir miyim?

05.09.2013 12:53:59

Murat

Rüyada av köpeğine tasma takmak, neye işarettir?

09.09.2013 10:20:04

gardiyan61

Şimdi rüyada bize ait bir köpeği tanıdık biri tutuyor. Benim elimde de yine bize ait kurt var ama kurt köpekten korkuyor ve köpek kurda saldırmaya çalışıyor köpeği zor tutuyoruz falan. Bunun nedeni ne olailir acaba? Yukarıdaki tabirlerde bulamadım, cevap verebilirseniz çok iyi olur. Şimdiden teşekkürler...

09.09.2013 11:32:13

Kamelya

Rüyamda karşıdan karşıya geçmek isterken birden rüyada tanıdığımızın olduğu bir köpek ama aslında onların öyle bir köpeği yok. Neyse köpek yola atladı ve araba çarptı. Baktım köpek kaçıyor, arka bacakları ve üst sırt kısmı gövdesinden ayrılmış ve kan yok, bembeyaz et görünüyor. Arıyoruz fakat bulamıyoruz köpeği.

09.09.2013 15:42:33

Rdgök

Rabbim şerse hayra çevirsin. Rüyamda bir parkta oluyorum, ormanlık, etraf yeşil ağaçlarla dolu ve birdenbire köpekler gelmeye başladı. İri, saldırgan üzerimize havlıyor ama bir türlü bir şey yapamıyor. Daha sonra kocaman herkesin bilmediği bir kabristana akrabalarımla gidiyor, ziyaret ediyoruz yine birkaç köpek görüyorum ama etrafımızda dolaşmıyorlar. Son olarak bir mezar görüyorum, üzerinde Yavuz Sultan Selim yazıyor. Ben de fotoğrafını çekiyorum, babama gösteririm diye.

11.09.2013 19:52:58

Esraa

Normalde köpekten korkan biriyimdir. Rüyamda yeşilliğin içerisinde 6-7 tane küçük köpekler geziniyor ama sevimli sonra biri aniden boynuma atlıyor, sevmem için o an korkudan sıçrayarak uykudan uyandım. Yorum?

14.09.2013 05:35:26

Emine

Rüyamda köpekle yılanın iyi bir dost olduklarını sarılıp uyuduklarını gördüm daha sonra anneannemin evinde o yılanın bir kadının ayaklarının altına girdiğini gördüm, halının altından süzülerek. Ben de görüyorum. Bunun anlamı nedir?

14.09.2013 11:51:18

Esmerbomba

Rüyamda çıldırmış bir köpeğin beni deli gibi koşturduğunu gördüm. Anında yataktan sıçrayıverdim ve ne olduğunu anlamadan tepemde belirdi neyse ki bizim köpekmiş, rahatladım ve hoşşşttt dedim ve beni o anda kovalamaya kalktı sonra ben de uçan tekme attım. Bysss...

17.09.2013 17:29:02

Kotu Ruya

Bir kız benimle alay ediyor sonra o kız ve annesi ve bir kız daha tepeye çıkıyor.  Arkasından ben de kardeşim ve bir de bir av köpeği ile tepeye tırmanıyoruz, zorla. Orada çoban köpekleri görünce aşağıya iniyoruz. 3-5 dakika ya onlarca kurt köpeği tepeden aşağıya iniyor, bana ve aileme ve bir sürü çocuğa havlıyor, üzerime geliyor ama sadece hiddetli havlıyor, diş gösteriyor.

19.09.2013 06:07:16

Fesleğen

Rüyamda siyah bir köpeğin tek gözlü olduğunu gördüm. Ne manaya gelir?  Yorumlarsanız sevinirim.

19.09.2013 08:16:20

Sudenaz

Rüyamda bundan 1 ay öncesine önceden staj yaptığım şirketin önünde bir olay oluyordu. Herkes kaçışıyordu. Ben de annemi alıp en aşağı kattan çıkmaya çalışıyorduk. Merdivenlerde engeller vardı, kilitlemişlerdi ama biz oradan kurtuluyorduk. Dışarı çıktığımızda herkes gitmeye çalışıyordu.2 tane köpek vardı, bunları benim elime vermeye çalışıyordu. “Senin köpeklerin, al. Sende dursun” diyorlardı. Ben alamıyordum, istemiyordum ve oradan annemle beraber ayrılıyorduk. 2 hafta öncesinde de gene aynı şirkette bir tane köpek gördüm, peşimde dolaşıyordu. Köpeklerden çok korktuğum için kaçmaya çalışıyordum ama ayaklarıma dolanıp bilgisayarımın üstünden üstüme atlamaya çalışıyordu, o sırada uyandım. Şimdi ise o şirkette çalışmaya başladım. Yorumlarınızla aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkür ederim.

21.09.2013 12:14:03

Mücahit

Annem rüyasında köpek görmüş. Ben de sitenizden buna baktım doğru çıktı, inanamadım. Böyle şeylere inanmazdım ama artık inanacağım...

21.09.2013 12:55:24

Asena

Rüyamda bir kaç tane köpek sıralanmış duruyordu. İçlerinden bir tanesi yüzüme tükürmeye çalıştı, ağzından çok salya geldi, kendi suratına bulaştı.

27.09.2013 08:11:47

Anestezik. Tekniker

Ben rüyamda bir sürü köpek oda içinde sakin geziyor, birbirlerine sarılıp aynı yerde yatıyorlar, öyle görüyorum ama ben onlardan korkuyorum. Eşim de onların arasında yatakta yatıyor. Onlar odada turluyor ama ben kaçıyorum.

29.09.2013 07:38:21

Alejandro

Annem rüyasında bir akrabanın evinde ziyaretteymiş. Akrabanın çocuğu ölmüş olan babasını telefonla aramak istemiş. Annem ağlamaya başlamış, çocuğun annesi de telefonun fişini çekmiş. Annem akrabanın evinden çıkmış bahçe kapısından adım atıp kapıyı kapatmış ve akrabanın köpeği anneme doğru sakince havlamadan koşarak gelmiş, yanında durup anneme bakıyormuş ama annem çok korkmuş, akrabaya seslenmiş, bağırmış, kapıyı açmaya çalışmış ama açamamış. Sonra da uyanmış. Gerçi akraba annemi uyarmış “Çocuğu uyutup geliyorum, ben geçireyim seni yoksa köpek saldırır” demiş falan ama annem “Bir şey olmaz” diyerek çıkmış. Bu sizce ne manaya gelir?

30.09.2013 03:59:19

Yunus emre

Rüyamda bana saldıran köpek türünde değişik hayvanlar var. Beni koruyanda 15’e yakın köpek var, onların sayesinde bana zarar gelmiyor.

02.10.2013 07:47:11

Beekkoo

Rüyamda sahip olduğum köpeği bahçemin kapısından kovuyordum ama köpek sürekli tekrar gelip bacağıma sarılıyordu, en sonunda bacağımdan fırlatıyorum ve merdivenden düşüp bacağını kırıyor sonra da ortaya birden 3 köpek çıkıp, sahip olduğum köpeğimi parçalıyor ve ben bahçesinin kapısını kapatıp, acıyarak bakıyorum.

04.10.2013 20:37:45

Wera

Rüyamda dişi köpek ve yavrularını gördüm. Ben de onların yanındaydım, anneleri beni görünce zarar verdiğimi düşündü herhalde kolumu ısırdı, bırakmadı. Ben de onun kafasını okşadım sonra bıraktı. Sarı köpeklerdi, çokta tatlılardı. Sizce nedir?

05.10.2013 11:51:00

Gölge

Rüyamda tek katlı büyük bir evin önünden eşimle birlikte geçerken duruyoruz. Evin önü yeşillik, dere akıyor, çok güzel, etrafta inekler var. Evin önünde ayrıca kadınlar oturuyor. Bu arada eşimle eve giriyoruz siyah sevimli güzel bir ev köpeği var, onu dışarı çıkartmaya çalışıyorum, önümde yatıyor, çıkmamak için uğraşıyor ama ben yine de çıkartıyorum. Çıkarken eve idrarını yaparak çıkıyor. Yorumlarsanız sevinirim.

05.10.2013 13:01:26

Aslıhan rüya

Rüyamda suda yüzen sarı renkte bir köpek gördüm, ona baktım ve güldüm sonra biraz ilerledim, uçmaya başladım. Bir ağaç yeşil ve beyaz çiçekleri vardı, onun yanından uçtum sonra çerezcilerle dolu olan bir dükkanın önünde indim yere ve yer fıstığı satın aldım. Ne demek? Lütfen yardımcı olun.

05.10.2013 14:35:20

Kezban

Gözü yaralı bir köpek gördüm. Ben ellemiyordum, yanımdaki gözünü iyi ediyordu ve gene aynı şekil oluyordu.

09.10.2013 10:12:09

Mustafa

Merhaba ben evimin giriş kapısının önünde ama içeride siyah, beyaz (alaca) bir köpek gördüm, öylece bana bakıyordu, sakindi. Ben de “kapıları kim açık bıraktı? Köpek girmiş, ne arıyor?” diye söyleniyordum, uyandım.

11.10.2013 12:08:02

Ktulum

Rüyamda küçük beyaz bir süs köpeği gördüm, ayaklarımın yanında sürekli sırnaşıyordu. Ne demek, acaba?

11.10.2013 12:44:26

Aslan yürekli kral rıchards

Rüya görmek için edilen duayı okuduğumdan beri her uyuduğumda aralıksız rüya görüyorum. O duayı okuduğum günde namazı bırakmıştım. Sanırım hiçbiri de olumlu bir anlama gelmiyor. En son gördüğüm rüya ise bir köpek çiftliğinde yazları görüşebildiğim arkadaşlarımla çalışıyorduk. Köpekler zincirliydi ama birden bir şey oldu, köpekler havlamaya peşimden koşmaya başladı. Çitlere gelene kadar nefeslerini ve havlamalarını ayakucumda hissettim, zincirli olmalarına rağmen ben çitten atlarken yamulmasına sebep oldum ve o ara puck cinsi normalde hiç havlamayan bir köpeği dişlerini çıkarmış şekilde bana bakarken gördüm ve o anda yanı başımda kimse yoktu, herkes kaçmıştı. Bu rüyayı iki kere gördüm, aynı gece.

12.10.2013 05:19:57

Halil

Rüyamda boynuma kadar suyun içindeyim. Dışarıda da siyah bir köpek beni bekliyor, o yüzden çıkamıyorum, çıktığımda ise üzerime üzerime geliyor.

12.10.2013 08:13:36

Lale

Ben rüyamda sabaha doğru 5.49 saat evin önündeyim, dışarısı karanlık. 2 tane siyah köpek arkamdan koşa koşa geldiler, ben tedirgin oldum ama onlar benden korktu. Baktım sadece korkarak kaçtılar sonra bir mescitte çok kalabalık bir cemaatle namaz kıldık, merdivenle çıkılıyordu, baya yüksekti. Mescidin alt katında mutfak vardı, üç katlı bir yer. Kucağımda da 2 yaşında ki erkek çocuğum var, acele ile çıkıp gidiyorum.

13.10.2013 20:26:57

Dilaraa

Memleketime gittiğimde 1 ay boyunca bir yavru av köpeği besledim. Yaşadığım şehre döndüğümde onu orada anneannemlerde bırakmak zorundaydım. Köpekle vedalaşalı 1 ay olmuştur ve onu dün rüyamda gördüm, birbirimize sarılıyorduk, ikimizde ağlıyorduk. Bunun manası nedir?

14.10.2013 17:31:39

Önder

Beyaz çok minik bir köpek doğum yaptıktan sonra yavrusunu yemiş, karnı şişkindi. Ben de yine yavrularsa hemen ayırmayı düşündüm. Nedir, acaba?

17.10.2013 09:51:01

Ayaz

Köpek, küçük kuşu ağzına alıp yutuyor, ben de ağzından almaya çalışıyorum. Köpek tanıdığım iyi huylu kurt köpeği, devamlı yiyecek verdiğim.

18.10.2013 21:03:53

Çağla B.

Rüyamda küçük erkek çocuğunun köpekle oyun oynarken birden ısırdığını gördüm. Yalnız çocuk acı hissetmiyor ama korkudan çığlık atıyor. Bu ne anlama geliyor, acaba?

23.10.2013 16:49:05

Canan

Merhaba rüyamda eski oturduğumuz sokakta yürürken, karşıma bir köpek çıkıyor. Arkadaşımı görüyorum, arkasına saklanıyorum, çok korkuyorum. Saklandıkça köpekler çoğalıyor, bir tanesi siyah, eşim nerede diye bakınıyorum, karşıdan görüyorum onu, tam arkadaşımın arkasından çıkıp ona doğru gideceğim, beyazlı kahveli bir köpek önüme geçiyor. Bu nerden geldi, ne kadar da büyümüş diye düşünüyorum ve köpek durmadan büyüyormuş. Çevremde ki köpek sayısı da çoğalıyormuş. Korkuyla uyandım.  Yorumlarsanız sevinirim.

24.10.2013 11:44:42

Pasha

Rüyamda anne ve babamı aynı zamanda aslında heykel olan köpeğin canlandığını görüyorum, bize bir zararı dokunmuyor. Cansız olan köpeğin canlanması, ne anlama gelir?

25.10.2013 20:29:10

HaZaL

Kolay gelsin. Benim beslediğimiz 3-5 aylık erkek bil golden yavrumuz paşa var. Onu çok seviyorum. Bu gece rüyamda evin içinde annem ve yanımızda bir bayan daha var. Evde 3 kişiyiz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz falan derken, “Paşamıza bakalım” diyoruz. Paşamız televizyonun arkasında kablolarla oynamış, ısırmış falan ama kablolar çok sağlam, hiç bir diş izi falan yok. Annem sevmek için dokunduğunda “Ölmüş” diyor sonra bana “Birde sen bak” diyor. Ben nefesini kontrol ediyorum, nefes alıyor sonra yanımızdaki diğer kişi kalbini dinliyor ve kalbinin atmadığını söylüyor ve “Ölmüş” diyor ama paşamızın gözleri açık. Bu rüyayı bana yorumlar mısınız, lütfen?

26.10.2013 19:31:25

Zehra

Yorumda göremedim tabirini mailime gönderirseniz çok sevinirim. Şöyle ki: Rüyamda gördüğüm köpek normalden daha uzundu ve çok düzgün, bakımlı, tüyleri parlak, kısa, kahverengi asil bir köpek türü idi. Ben büyük bir evin kapısının önündeydim ve köpek de yanında tanımadığım biri ile kapının önüne gelmiş benimle sevimli bir tonda konuşmaya çalışıyordu. (Kapıya çok yakın değil, geniş basamakları olan bir evin basamaklarının altında duruyor. ) Ben ise köpeğin kendisini dost gibi göstermesine karşı onun benim kötülüğümü isteyen biri olduğunu fark ediyorum ve hemen oradan koşarak uzaklaşıyorum.

28.10.2013 21:51:24

Begüm T.

Rüyamda küçük beyaz köpeğim vardı, deniz kıyısında onunla oynuyorken birden dev dalgalar sahile vurmaya başladı. Kendimi zor kurtardım, onu kaybettim. Koşturup aramaya başladım. O sırada sahilde yatarken gördüm. Bana bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum sonra aslında başının kesik olduğunu fark ettim. Sonra uyanmışım.

31.10.2013 09:43:08

Rmys

Rüyamda kara köpek gördüm. Sırtıma atladı. Ama ben onu bir türlü atamıyordum ama sonunda attım onu.

01.11.2013 10:19:45

Nurgul

Ben son 2 ayda üç rüya gördüm. Hepsi farklı ama sanki aynı şeyi anlatıyor gibi. Üçünü de bir arada yazmamın sakıncası yoktur umarım.

1. Rüyamda eşim ile bir şeylerden kaçıyor gibiyiz. Koşar adım ilerlerken eşim, “Sen devam et. Ben yetişeceğim sana” diyor. Ben ilerlerken bir kaç köpek saldırıyor. Ablam ve eniştem o sırada yardımıma yetişiyor. Eşim de geliyor, hastaneye kaldıracaklarken uyanıyorum.

2. Rüyamda aile dostlarımla dışarıdayız. Evime davet ediyorum eve giriyoruz. Hırsız girmiş, evi dağıtmış ama giysilerimin bir kısmı ve yatak odasındaki lamba dışında hiçbir şey çalınmamış. Ben şaşkınlık ve üzüntü içindeyken arkadaşım ve eşi evi toplamaya başlıyor.

3. Rüyamda yüksek bir dağın başındayım. Yanımda kızım var ama biri daha var, kim olduğunu bilmiyorum. Kızım birden düşüyor. Ben kızım öldü diye düşünerek büyük endişeyle aşağı doğru koşuyorum, aşağı vardığımda kızım sapasağlam bir şekilde bana doğru koşuyor. Kızım şuan 6 yaşında ama rüyamda 3 yaşında gibi. Ve bu rüyayı 2 kere gördüm.

Bu rüyaların bana ne anlatmak istediğini merak ediyorum. Lütfen kısa zamanda yardımcı olursanız sevinirim.

03.11.2013 01:37:56

Maxsat

Ben rüyamda kendi evimize getirilmiş, siyah cins, bir dişi ev köpeği gördüm. Bu köpeğin bir kutu içerisinde 7-8 tane tüysüz yavrusu ve yine aynı kutu içerisinde tüylenmiş ama ölmüş 1 tane aynı cins köpek yavrusu olarak gördüm. Ben rüyamda köpek ve yavrularına şefkatli yaklaştığımı gördüm.

06.11.2013 08:35:05

Ahmet

Merhabalar. Rüyamda çalıştığım yerde önce büyükçe bir köpeğin saldırması esnasında içeri girip kapıyı kapatıyorum. Buna rağmen köpek içeri girip bana herhangi bir zarar vermiyor ve bana sırnaşmaya başlıyor... Bu rüyanın hemen ardından da kendimi polis olarak görüyorum ve polis arabasında önemli bir olaya, yolda arabayla hızla ilerlediğimi görüyorum. Aynı zamanda da aynı olaya başka polis arabalarının da gittiğini görüyorum hızla. Cevaplarsanız memnun kalırım. Teşekkürler.

06.11.2013 13:20:01

Melis

Günaydın rüyamda komşunun köpeğini aldım, bize getirdim. O kadar sakin ve sevimliydi ki ve ayaklarımın üzerine uzandı, yattı, sesiz sakin. Anlamı nedir?

07.11.2013 09:39:44

Onur

Rüyamda bir yerden gelirken kızımı yerde yatmış vaziyette gördüm. Köpek sol kolunu ve bacağını ısırmış. Anlamı nedir? Yorumlarınızı istirham ederim. Teşekkürler.

14.11.2013 11:06:19

Fatoş

Selamlar. Rüyamda eski mahallemizden geçerken karşıdan lasy tarzı köpeğini gezdiren bir genç geliyor. Yaklaşınca onun kafasının da aynı köpeğinin kafasından olduğunu görüyorum. Isırırlarsa diye bakmamaya çalışarak sessizce yanlarından geçtikten birkaç adım sonra benim de yine lasy tarzı ama daha sarı, beyaz, sevimli ve büyük bir köpeğim olduğunu görüyorum. Hemen yanımdan geçen gence dönüp, “Bana bilgi verir misiniz, bu ne yer? Diyorum. Sonra köpeği eve getirip, odama koyuyorum. Kapıyı kilitliyorum ama çocuklar oynamak için açıyorlar. Ya kaçsaydı diye onlara kızıp tekrar kapıyı kapatıp, köpek için süt içine ekmek doğruyorum. Götürüyorum yiyor. Yani odaya köpek kapatıp onu beslemek, ne alaka bilmiyorum ama eğer bir anlamı varsa ve yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler.

17.11.2013 07:00:22

merve

Rüyamda eskiden ölen bir köpeğimiz vardı. Herkesi ısırırdı ama öldü. Rüyamda onu gördüm. Dolaşıyorum. Uzun bir zincir var zincirinden çıkmış. Uzaktan hızlı hızlı koşarak bana doğru geliyor. Yemek getirdiğimi zannetmiş. Ben beni ısıracağını zannediyorum ama beni korkutmuştu. Ama bana sarılıyor elimi yalıyordu.

17.11.2013 10:11:05

Erman

Rüyamda bana ait olan küçük 2 aylık bir köpeğim var, siyah renginde. Rüyamda bu köpeğimin renginin beyaz olduğunu gördüm. Tüylerinin dökülüp yerine beyaz halde severken gördüm.

19.11.2013 13:24:48

Defer

Rüyamda bana ait olan ve sakladığım yumurtalarımın, sureti insanlara benzeyen köpekler tarafından kırıldığını gördüm. Ve ben fark edip kümese gidiyordum. Köpekler bana hırlıyorlardı. Tavuklarımsa, kırılmış yumurtaların başında geziniyorlardı ama yumurtaların kabukları da yoktu.

21.11.2013 02:15:45

Gökhan

Rüyamda oldukça büyük bir köpek gördüm ama korkunç değildi. Ben korkuyordum kendisinden kaçmak istiyordum. Yalnız köpek ondan korktuğumu anlamasın diye kaçmıyordum, belli etmiyordum. Derken köpek bana doğru geliyordu, sarılıyordu, sarıldık ve ben onu öpüyordum, o beni. Kulağıma köpek “Korkma” diyordu. Ben de ona “Senden korkmuyorum, korkum sen değilsin” diyordum. O yine bana “Korkma” diyordu. 4 gündür bakıyorum yorumlara, bulamadım. Bana ne olur yardımcı olun. Beklemedeyim…

22.11.2013 10:33:38

Korelii

Rüyamda bir köpeğim vardı ve erkekti. Onunla oyunlar oynardık falan sonra babam onu götürdü ve başka bir köpek getirdi. Getirdiği köpek diğer köpekle aynıydı. Beyazımsı bir rengi ve mas mavi gözleri vardı. Onunla da oynuyorduk. Babamın köpeği götürüp yeni köpek getirdiğini sonradan fark ettim. Köpeğimle oynarken başka bir köpek ona saldırdı. Veterinere götürdüğümde köpeğimdeki yara izinin kanguru tarafından olmuş gibi göründüğünü söyledi. Gerçekten saldıran köpek kanguruya benziyordu. Sonra köpeğim bana baktı, birbirimize güldük ve köpeğim bana göz kırptı. Allah hayra çıkarsın inşallah. Çok etkilendim, bu rüyadan.

23.11.2013 18:30:24

Bedia

Rüyamda iki tane köpek bir kediyi yatağıma alıyordum. Bana sevimli sevimli bakıyorlardı. Ben onları başkasından koruyordum. Onlara havlamaması için “Susun” dedim. Ses çıkarmadılar ama bir tanesi üzerime işedi. Anlam veremedim bu rüyaya.

24.11.2013 21:37:52

Mehmet

Boyca ufak (cinsi öyle olan kedi boyunda)kısa, tüylü, beyaz bir köpeğin önce bana yanaşması sonra benden kaçmasını gördüm. Sonra yine aynı boylarda, biraz daha uzun, tüylü, beyaz ve ara ara kahverengi olan, gövdesi ve surat görünüşü köpek olan fakat suratının şekli tavşana benzeyen (insanlarda köpek dişi denilen köşedeki dişler) kedi dişi gibi ufak ince sivri (sadece alt iki köşe dişleri gözüküyordu.) Bana doğru geldi fakat pek bir şey yapmadı. Ya akşam olmuştu ya da sabah oluyordu. Akrabalarımla koyu yeşil (siyaha yakın) arabaya binecektik ki uyandım. Bunun açıklaması ne olabilir? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

24.11.2013 22:18:02

Engin K.

Yürümeye hazır bekleyen ve önümde duran iki beyaz köpeği tasmasından bağlı bir şekilde elimde tutuyorum. Bu köpeklerden biri sakin duruyor biri zaman zaman havlıyor. O anda oradan geçen birisi elime iki adet büyük çikolata sıkıştırıyor. Ben de elimdeki çikolatalara o an hayretle bakıyorum.

27.11.2013 08:06:46

Mervevrem

Bahçemde yavru bir köpek gördüm. Ondan sonra köpek bana saldırmaya başladı. Ben de karşıdan gelen bir köpeğe onu şikayet eder gibi baktım. Köpek yavruya kızacakken, yavru köpek birden tatlı oldu. Sonradan gelen büyük köpeğin gözleri kırmızı oldu. Tam bana saldıracakken rüyam bitti. Ondan önceki gece ise başka bir ülkede olduğumu ve sürekli deprem olacağını bildiğim halde kaçtığımı gördüm. Sürekli kapalı yerlerden deprem olacak diye kaçıyordum.

28.11.2013 07:18:04

Zülal

Ben rüyamda bir sürü bembeyaz kedi yavrusu, annesi ölmüş. Ben besliyorum, onları koruyorum. Bir tane açık kahverengi köpek onlara zarar vermeye çalışıyor. Ben köpekle boğuşuyorum sonra balkondan kaldırıp atıyorum. Köpek ölüyor. Sonra kedilerim kayboluyor. Bir süre arıyorum, onları kendi evimde buluyorum. Onlarda beni çok özlemiş. Eve giriyorum, kapıyı kilitliyorum, oynaşıyoruz. Bir süre sonra köpek bir insan kılığına girmiş. Evimin kapısını çalıyor. Ben onun olduğunu bildiğim için kapıyı açmıyorum. Bu kadar. Tabiri nedir, öğrenebilir miyim?

28.11.2013 15:07:51

Fehmi

Kolay gelsin. Ben rüyamda köpeği kazana atmıştım, pişiriyordum ama ölü değil, canlı olarak yani köpek hareket ediyordu. Rüya tabirlerine baktım ama tam bir anlam bulamadım. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?

02.12.2013 19:57:31

Suzannamoda

Rüyada kesilmiş, temiz bir köpek dili görmek, nedir, nasıl yorumlanır? Teşekkürler.

05.12.2013 10:35:04

Tayfun

Merhaba ben rüyamda tanıdığım ve bildiğim ancak başkasına ait bir dişi ve simsiyah bir av köpeğini çok büyümüş, kalın zincirle tasmasına bağlı, zincirin diğer tutma yeri elimde olmak kaydıyla evimin bahçesinde azda olsa havlayarak gördüm. Sizden ricam bu rüyamın yorumu nedir?

05.12.2013 19:59:39

Tarkan

Rüyamda daha önce bana ait olan bir köpeğim vardı. O köpeğime rüyamda kavuşmuş, severken, boynunu kaşırken, birden bana saldırdı. Kolumu tuttu, çenesinin arasında sıkıştırdı. Ama ısırıp kanatmadı. Sonra çenesini ayırıp kolumu kurtardım. Sonra yine 3 tanıdık kendimize ait olan 3 köpek karşıdan gelirken, bana yine benim köpeğim saldırdı. Kendimi kapı arkasına atıp kapıyı kapadım. İlk kapamamda az kalsın içeri girecekken son çırpınışımla kapıyı kapattım ve kurtuldum. Uyandım. Cevabınızı bekliyorum. Saygılarımla.

06.12.2013 21:14:06

İlker

Rüyamda oğlumu sahipli, tasmalı köpeğin ısırdığını gördüm. Dişlerini tam olarak geçirmiyordu ama diş izleri kalmıştı, kolunda. Ama canı da yanmadı.

14.12.2013 00:22:11

Nursu N.

Benim bir köpeğim var. Dişi Rus finosu, onu gördüm. Kucağımdaydı, birden doğum yapmaya başladı. Her şey çok gerçekti. Ona yardım ettim. 3 ya da 4 tane yavrusu oldu, çok miniklerdi yalnız...

18.12.2013 12:24:58

Dilan A.

Rüyamda bir şey almak için bir yere gönderildim ama gittiğim birçok yer oldu. O sıralarda tanıdık kişiler gördüm gibi ama değilseler bile konuşuyordum, onlarla. Ve onlara “O kadar gezdik ama köpeklerle karşılaşmadık” dedim. O sırada çok korkunç köpek ya da köpekler üzerimize doğru çok hızlı bir şekilde koşmaya başladı. Ben o sırada yanımda duran birini bana saldırmaya çalışan köpeğin önüne attım. Ancak o köpek yine bana saldırıp sağ elimi ısırdı ama parmaklarımı değil, serçe parmağımın üst hizasından elimi ısırdı. Ben gerçekte de köpeklerden çok korkuyorum. Lütfen rüyamı yorumlayın, merak ediyorum.

20.12.2013 10:53:16

Gizem

Rüyamda küçücük köpek yavrusu vardı. Annemden gizli eve getirdim. Annem görmeden yıkadım. Köpek siyahtı ve çok küçüktü. Annem köpeği yıkadıktan sonra gördü ama bir şey söylemedi. Evin arka odasındaki duvar açıktı. Köpeği bir süre evin içinde aradım ama bulamadım, ağladım, kayboldu diye.

22.12.2013 13:42:01

Burak P.

Rüyamda yanımda duran bir köpeğin üzerine su döktüm. İlk önce kaçtı sonra saldırmaya başladı ve eline aldığı şeyi bana fırlatmaya başladı.

23.12.2013 10:56:16

İshak A.

Ben rüyamda kış günü kar yağışı altında kalan bir köpek, topraktan yer yapmış kendine. Ama kar yağışından dolayı kapanmış. Ben elimle karları temizleyip, girmesini sağladım. Ama köpek giriş yerine kadar gelip baktı. Sonra “İçeri çok soğuk” deyip girmedi. Benim yanıma sokuldu. Ben de köpeklerden bazı zaman korkarım, bazı zaman da korkmam. Genelde severim köpekleri.

28.12.2013 11:13:53

Burak K.

Selam. Arkadaşım ben rüyamda evimizin arka bahçesindeydim. Yanımda ablam ve yeğenim vardı. Bir sürü de köpek vardı. Bu köpekler vebalıymış. Benim yeğenime doğru gitmeye çalışıyorlar ama ben izin vermiyorum. Tutup fırlatıyorum, vuruyorum, dövüyorum. Çok nadir yeğenime değen oluyor. Bir kere değmişti, galiba ama onu da hemen çekip fırlattım. Gerisini hatırlamıyorum. Tabirlerinizden veba ve köpeğe baktım ama bağdaştıramadım. Yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler.

30.12.2013 07:34:28

Melek

Rüyamda annem, babam ve ben oturmuşuz. Birden ben dolabı açıyorum, üç köpek çıkıyor. Biri siyah, diğer ikisi sarı renkli köpeklerdi. Küçük sarı köpek, büyüğün yavrusuydu. Ben birden seviniyorum ama şaşırıyorum da. Ben gidiyorum sarılarla oynuyorum, fakat babam bana kızıyor. “Neden hep onlarla oynuyorsun?” diye. Birden çöl gibi bir yere gidiyoruz. Babam gidiyor, iki sarıya tasma bağlıyor ama onları salıyor. Ben çok üzülüyorum, çok da sinirleniyorum ama bir şey yapamıyorum. Fakat siyah köpeğe hiçbir şey yapmıyor. Onu daha da çok seviyor. Ne demek olur, bu?

01.01.2014 11:21:55

Orenbayan

Rüyamda oğlum evin bodrumundan bir çuval dolusu köpek yavrusu getirip, evin ortasına boşaltıyor. “25 tane yavru varmış” diyor. Yavruların annesi evin içinde koşturarak kuyruğuyla bana vuruyor. Sonra eşimin aradan 4 patisiyle yalvarır gibi sarılıyor. Yorumlarınıza güveniyorum. Teşekkürler.

01.01.2014 17:49:44

Nur

Ben rüyamda babaannemin köpeğin önünde sürekli döndüğünü gördüm. Köpek tüysüz ve sarı renkliydi. Babaannem kendi adını benimkini ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) adını sayıklıyordu. Ne yaptığını sordum. “Köpek kızıyor, görmüyor musun? Babaanne, yapma!” dedim. Köpek zincirliydi ama çok fazla hırlıyordu, çok kızgındı. Sonra üstüme atladı, ben zincirinden tuttum. Öyle uyandım ama çok fazla korktum. Bir cevap yazın lütfen. Çok korkuyorum.

02.01.2014 15:12:41

Engincan

Sadece kötüye mi, işaret?

02.01.2014 14:47:59

Engincan

Ben rüyamda sarı renkte bir köpek gördüm, havlıyordu. Ben de bir ara havladım. Sonra üstüme gelmeye çalıştı. Ama ben yüksek bir briketteydim. Bana yetişmeye uğraşıyordu. Sonra evden gelip kurtardılar. Çok korkunçtu.

02.01.2014 14:54:14

Ayten D.

Rüyamda köpek saçımdan ısırıyor. Ağzında kemik olduğu halde yaşlı uzak bir akrabamız olan İsmail amca, beni köpeğin ağzından kurtarıyor. Ama saçlarımın yarısını koparmış. Hiç canım acımıyor. Köpeğin ağzındaki etli kemiği alıyor, atıyor. O da onun arkasından koşup, benden uzaklaşıyor. Şimdiden teşekkürler, yorumunuz için.

07.01.2014 12:05:39

Ayşe

Rüyamda bir sürü köpek gördüm ama bana bir şey yapmadılar. Bir tanesinin ağzı kanlıydı. Hepsi aynı yöne gidiyordu.

08.01.2014 00:54:07

Faruk_omer

Allah hayırlara vesile etsin. Evin balkonunda bahçede irice bir köpek ve ona bir şeyler atarken ama isabet ettiremiyorken, rüyamda gördüm. Derken kedinin biri bu köpeğe yaklaşıp onunla uğraşması ve köpeğinde onu yakalayıp, boğup, kafasını öldürmesi, kanının ve suyunun aktığını gördüm. Sonra tekrar baldo kesme şeker atıp, intikam almak istedim. Öncesinde ve sonrasında yetkililerin bu destansı rüyama manalarını rica ve temenni ediyorum.

09.01.2014 03:57:30

Feyzo

Yol kenarında park gibi yeri acele acele eşeleyen bir köpek gördüm. Köpek, eşelediği yere yarı beline kadar gömüldü ve sonra köpek, gözyaşı dökmeye başladı. Hayvanın bu haline çok üzüldüm, eğilerek, kendisine güzel sözler söylemeye başladım. Ancak köpek öyle bir ağlıyor ki etrafı göl içinde kalıyor ve gözyaşı içinde kayboluyor... Su da aksimi görmeye çalışıyorum, göremiyorum. Böyle bir şeyle uyandım...

09.01.2014 09:24:29

Kadriye

Rüyamda terliklerimi kaybetmişim, arıyorum, bulamıyorum. Sonra başka bir terlik bulup, onu giyiyorum. Emanet ve terliklerimi aramaya çıkıyorum. Bir arkadaşa görüp görmediğini soruyorum. Bana gördüğünü söylüyor. Yukarı katta evin önünde olduğunu söylüyor. Terliklerimi köpeğin götürdüğünü ve yanına yattığını söylüyor. Terliklerimi almaya giderken, kırmızı uysal bir köpeğin bana yaklaşarak, koltuk altıma kafasını sokup, bana sürtündüğünü görüyorum. Ben kurtulmaya çalıştıkça, o ısrarla koltuk altıma kafasını sokuyordu, terliklerimi götüren bu köpekti.

09.01.2014 20:43:02

Fatos

Merhabalar dün gece çamurdan sevgilimle beraber köpek yaptığımı gördüm. Köpek birden canlanıp üzerime doğru yürüdü. Sarı, büyük ve güler yüzlüydü ama ben yine de kaçıyordum. Sonrasında ise sevgilimle kavga ettiğimizi gördüm. Beni aydınlatacak güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı günler.

11.01.2014 09:58:48

Yağmur

Rüyamda yanmış köpeğin üzerine su döküyorum. Anlamı nedir, acaba? :(

12.01.2014 23:54:42

Karahan KKTC

Rüyamda kara köpeğin yemeğini gördüm. Ama yemeği yemeden çalının dibine döktüm. Kara köpeği de amcamın eşi verdi. “Tatlı güzel ye” diye, yemeyip çalının dibine döktüm. Birde kediyi su ile yıkıyormuşum. Hayvanları severim ve korurum.

17.01.2014 02:23:54

Angel1905

Gerçekte dedem öldü. Rüyamda dedemi evinde ve abdest alırken gördüm. Ona sarıldım ve “Burada mı, abdest alıyorsun?” diye sordum. Bana; “Şu köpeğin getirdiği su ile abdest alıyorum” dedi. Bu ne anlama geliyor? Rüyada köpeğin getirdiği su ile abdest almak, ne demektir? Şimdiden teşekkürler. Cevabınızı bekliyorum.

17.01.2014 19:12:22

Fatma U.

Hayırlı sabahlar. Cuma akşamı Kehf suresini okumuştum. İbadetimi ettim huzurlu bir şekilde uykuya daldım. Fakat uykuda korktum ve köpekle çiftleştim. Beni en kısa zamanda haberdar edebilir misiniz? ALLAH razı olsun.

18.01.2014 07:28:30

Simen

Rüyamda gerçekte korktuğum bir köpekle birbirimize sarıldığımızı gördüm. ve benim o köpeğe sarıldığımı gören de bir çocuk vardı. Ertesi gün okula gittiğimde o çocukla aynı sınıfa düştük. Köpek ve o çocuk neye işaret, anlamadım? Lütfen, yardım edin!

19.01.2014 14:22:36

ASİ

Rüyamda sokakta, boynu kırılmış bir köpek gördüm. Yanıma gelip ayağıma sürtündü. Merak ediyorum, ne anlama geliyor?

20.01.2014 09:38:41

Ayça D.

Merhabalar :) Ben rüyamda birden çok köpek gördüm ve farklı renklerde. Biraz ürküyordum, onlardan ama bana hiç bir zararları yoktu. Sonra bir adam kulübe gibi bir yere kabın içinde köpeklerin yemesi için bir şey bıraktı ve kayboldu. Birden bütün köpekler kulübeye doğru koştu ve iki köpek, birisi siyahtı, yemek başında kavga ediyorlardı. Ben de camdan onları izliyordum ve o an da çok korkmuştum.

23.01.2014 10:49:43

Baran21

Ben rüyamda bir akrabamın 5-6 tane köpeğin onu takip ettiklerini gördüm. Biraz yürüdükten sonra bir adama rastladılar, orada. Bir köpek adamın yanına giderek, yere uzandı. Adam köpeğin öldüğünü sandı. Bıçağı tam saplayacakken, köpek uyandı. :D :D

26.01.2014 10:00:31

Ahmet

Geçmişte baktığım bir av köpeğimi, memleketin sebze pazarında görüyorum, ölmüştü ve onun yaşadığını görüp çok seviniyorum. Oraya geldiğimde köpeğime benzeyen bir sürü köpek görüyorum ama o yok. Islık çalmaya çalışıyorum, olmuyor. İsmini bağırıyorum ona benzeyen bir köpek yanımda hoplayıp, zıplayıp, duruyor ama onu göremedim, bir daha.

27.01.2014 09:55:25

Emel A.

Tüyleri mavi renkte bir kopek gördüm, çok güzeldi. Ellerimi tüylerinin içine soktum, bir bulutu eller gibi oldum. Yorumunuzu bekliyorum. Saygılar...

27.01.2014 10:15:13

Ayşegül Nutellam

Merhaba rüyamda ata binerken, ormanlıktan geçerken, bir tane köpek havladığını ve elimle ağzını kapattığımı gördüm. Anlamını yorumlarsanız sevinirim.

28.01.2014 11:57:19

Nurettin

Rüyamda doğum yapan ve parmak kadar doğan yavru köpek gördüm, 12-13 tane kadar. Hepsi elimdeydi. Yorumunuzu bekliyorum. Teşekkürler.

31.01.2014 19:11:31

Umut

Rüyamda bitirdiğim ortaokulumdaki okulun bahçesinde 3 tane büyük patates görüyorum. Onları alıyorum ve bir tahtanın altına koyuyorum ama patateslerin de soyulmuş olduğunu biliyorum. Bu tahtanın iki kenarını iple bağlamışız ve bir başka kızla sürükleyerek çekiyoruz. Tahtanın altında da o üç patates var. Daha sonra siyah bir köpek gelip patatesleri yiyor. Onu kovuyorum, gitmiyor. Hatta sürüklediğimiz tahtanın üstüne basıp gitmesi için zıplıyorum ama o köpek oradan ayrılmıyor. Ne anlama geliyor, bu rüya? Çok merak ediyorum.

01.02.2014 13:15:40

Neslihan K.

Rüyamda bir sürü köpek üstümüze gelip, ben kaçıyordum. Acaba ne demektir, bu?

02.02.2014 02:25:17

Dawner

Rüyamda başka birinin bir dükkanını koruyan 2 köpeğin darp edildiğinin dükkan sahibinin bunu bize anlatırken, yoldan geçen sürü halinde köpeklerin koştuğunu görüyorum. Hayır, olsun inşallah.

06.02.2014 20:35:00

Ozgul

Çok şirin yavru köpekler görüyorum, bir şey yapmıyorlar. Çok tatlılar ama onlar uğursuz diye, balona koyup gönderiyorlar. Ben çok üzülüyorum. Onlar hiçbir şeyin farkında değil, mutlular.

07.02.2014 09:35:24

Nuriye

Ben rüyamda arkadaşla sınava gidiyoruz ama sınav çıkışında garaja gitmek istiyoruz. Herkese soruyoruz sonra bir araya geliyoruz beyaz ve krem renklerinde köpekler, iri iri sonra kaçıyorum. Tekrar garaja gitmek için o aradan giriyoruz. Köpekler için de biri havlamaya başladı. Eve vardık. Misafir varmış, yengemle ikramlar sunuyorum. Annemi gördüm, annem vefat etti. Anneme sarılıyorum, öpüyorum. “Annem hiç gitme” diyorum. Annem üzgün “Bugün 3 kere bayıldım, hastalandım” dedi. Sarıldım, bu ne anlama geliyor?

09.02.2014 08:52:00

Leyla

Ben rüyamda 3 tane köpek gördüm. Biri beyaz, diğeri yavru ve annesi siyah, evimize girdiler. Sonra biz onları sevdik, besledik sonra anne köpek saldırmaya başladı.

10.02.2014 09:06:54

Fatma S.

Ben rüyamda bir kuzu ve bir köpeğin ikiz olarak doğduğunu gördüm. Ama büyük bir ihtimalle bir kadının doğurduğunu gördüğümü hatırlıyorum ve ona da bakması gerektiğini, onu atamayacağını belirttiğini hatırlıyorum. Ve anneme, bunun bir kıyamet alameti olup olmadığını sorduğumu hatırlıyorum. O da “Evet öyle ama Allah bilir” dediğini hatırlıyorum. Fazla bir şey kalmadı, bu kadarı kalmış hafızamda. Saygılar.

11.02.2014 01:28:51

Gizem

Rüyamda bir şeyden kaçıyordum. Başta ayak sesleri geliyordu, topuklu ayakkabı sesi gibi. Daha sonra kaçarken, arkama baktığımda, sadece gölge görüyordum ve beni kovalıyordu. Ben koşarken, yanıma en sevdiğim cins köpek geldi ve benimle konuşuyordu. Pek hatırlamıyorum ama beni kurtarmakla ilgili bir şeyler söyledi, sanırım. Çok sevimliydi. Bana patisini uzattı ve birden kendimi köpekle birlikte evimin önünde buldum, bizim kapının önünde. Okuldan insanlar vardı, maç yapıyorlardı sonra topları bendeydi. Ve bana “Oynayabilir miyiz?” diye sordular. İçlerinde beni seven çocukta vardı.  Gülümsüyordu. Ben de “Tabi ki” diyerek, topu verdim ve oyuna devam ettiler. Sonra uyandım. Bunların ne anlama geldiğini söylerseniz, çok sevinirim. Teşekkürler.

12.02.2014 08:16:11

Gül

Rüyamda eskiden var olan bir mülkümüzde çift kafalı tek vücutlu simsiyah bir köpekten kaçtım. Köpekle aramızda aynalı bir cam vardı. Ona bakarken kendimi de görüyordum. Kaçtım ve peşimden geldi. Çevrede tanımadığım insanları dahi düşünüyordum. Bu hayvan öldürür bunları diye. Karanlıktı her yer.

15.02.2014 15:49:38

Red40

Rüyamda eve giderken köpeğimizin bana saldırdığını ve sonra 2 köpeğimizin de gelip etrafımı sarıyorlar ve saldırmaya çalışıyorlar. Elime aldığın bir sopayla onların bana zarar vermesini engelliyorum ve yapmamaları için onlarla konuşuyorum. Beni eve alacaklarını söylüyorlar. Eve doğru gidiyorlar. Eve gitmekten vazgeçip, geri dönüp giderken, babam karşıma çıkıyor ve birbirimize sarılıyoruz.

16.02.2014 11:39:32

Murat Murat

Rüyamda bir bodrumda kilitli inşaat tahtaları arasında bulun bir köpeği gördüm. Bodrum kapısını açıyordum ve köpeği dışarı serbest bırakıyordum. Ve köpek bana doğru geliyordu.

17.02.2014 01:59:31

Midas

Rüyamda tanımadığım birisinin (sanırım rüyamda komşum) iki adet süs köpeği var. Apartmanda görüyorum bu köpekleri. Bir ara kapının önündeyken bir fren sesi duyuluyor ve köpeğin sahibi koşarak caddeye gidiyor ve kucağında köpeğiyle geri dönüyor. Köpek yaralanmış ancak hayatta. Diğer köpekte sahibinin yanında havlama, uluma, ısırma gibi bir tepkisi yok. Sadece sahibinin yanında gidiyor. Köpekleri çok sevdiğim için midir bilemiyorum. Çok etkilendim. Anlamı ne olabilir acaba? Şimdiden teşekkürler.

26.02.2014 09:26:32

Mpower

Merhaba, rüyamda doğum yapan köpek gördüm ve 3 tane yavrusunu. Ne anlama geliyor? Anlayamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

28.02.2014 09:02:08

Umut D.

Rüyada köpek namaz kılıyor. Ne anlama geliyor?

01.03.2014 15:14:51

Bülent

Bir köpeğin, kuduz bir köpek tarafından ısırıldığını gördüm.

03.03.2014 10:56:38

Leyla

Selam. Rüyamda bir otobüs içinde yolculuk ediyorum. Önümüze iri ve beyaz bir köpek çıkıyor. Şoför vurmamak için yoldan çıkıyor. Araba takla atmak üzereyken, düz bir şekilde yola geri geliyor. Şoför bana param olmadığı için para ve çay markası veriyor. Ne manaya geliyor? Yorumlarsanız memnun olurum.

05.03.2014 11:28:59

Süphiye

Rüyamda bir köpeğin elimi ısırdığını gördüm. Elimden et parçası ve az kan vardı ama ağrımıyordu. Cevabı alabilir miyim?

05.03.2014 19:02:32

Veysel

Rüyada köpeklerin küçüklü ve çok büyük olan köpeklerin kovalaması ve yakalayamaması ne anlama gelir?

07.03.2014 15:36:28

Nihat

İyi günler, ben rüyamda iki köpeği çiftleşirken gördüm. Erkek köpek siyah, dişi köpek sarıya yakın bir rengi vardı. Çiftleştikleri yer yeşillik bir araziydi. Rüyamı yorumlarsanız çok memnun olurum. Baya bir siteye baktım ama tabirini bulamadım. İyi günler.

10.03.2014 17:54:19

Fatma

Rüyamda siyah irice yavru bir köpek var. Çok kar yağmış. Hava soğuk. Dışarıya bırakmaya kıyamıyorum ve evime alıyorum. Bana sırnaşıyor, oynamak istiyor. Ben de sevip okşuyorum. Birde bakıyorum eve çiş yapmış.

15.03.2014 19:39:22

Oz

Kedi ve köpek sarılmış aşk yaşıyor gibiydi. Çok mutlulardı. Deniz kenarındayım. Deniz pis, çamur dalgalanıyor sanki. Dalgalar geliyor. Hareketli, kalabalıktı sahil. Birde tuvalete gitmek istiyorum ama tuvaletler ulu orta. Kapısı yok tuvaletin de. Nasıl kullanacağım diye etrafıma bakıyorum. Yorumlanırsa sevinirim. Teşekkürler.

15.03.2014 20:17:18

Td

Rüyamda eskiden annemlerin üst katında oturan komşusunda idim. Bir tartışma olmuşta o yüzden gitmiştim. İki kızı kendi aralarında İngilizce konuşuyordu. Sonra balkona bakan camda bir köpek gördüm. Köpek aldıklarını söylediler. Köpek odaya girdi. Büyük, siyah bir kopekti. Sanki gergedana benziyordu. Ben “İçeri almasınlar” dedim. Korktuğumu hatta bayılacağımı söyledim. Öteki odaya kaçtım. Köpeğin üstüne kapıyı kapatmaya çalıştım. Sonra köpek sol elimi ve kolumu yalıyordu. Dişlerini kolumun üzerinde gördüm. Büyük sarı dişleri vardı. Sonra baktım 1-2 tane küçük sıyrık var kolumda. Kan akmıyor ama üzeri kanlı gibiydi.

16.03.2014 17:38:01

Burdayım

Rüyamda yavru köpek gördüm ama sonra öldüğünü gördüm. Şu an hamileyim. Sizce ne anlam taşıyor?

18.03.2014 10:22:53

Murtiiii

Ben rüyamda köpek gördüm. Onunla hiç konuşmadım. Köpek çok hızlı hareket ediyordu ve yakın arkadaşlarımın telefonları kayboluyordu rüyamda. Ben o köpeğin telefonları yerde bularak ağzıyla yediğini hatırlıyorum ama rüyamda da pek inanmıyorum. Bunu kimseye anlatmıyorum ve köpek her yediği telefondan bir parça yere düşürüyor telefon parçası. En sonunda ben kendi telefonumu düşürüyorum yere ve o köpek hızlıca gelip telefonumu yiyor. Fakat benimkini yediğinde köpeğin boğazında yırtılma oluyor ve kanamaya başlıyor orada ölüyor. Ben de elime dikenli tel alıp köpeğe vurmaya başlıyorum. Öldüğünden iyice emin olduktan sonra midesini yarıyorum ve içinden bir sürü telefon çıkıyor. Sadece biri kullanılabilir. Kime ait olduğunu bilmiyorum. O da bir çantanın içinde olduğundan sağlam kalmış ve çalmaya başlıyor ama açmıyorum. Ve son olarak da markasını hatırlayamadığım bir laptop çıkartıyorum. Tel markaların hepsini hatırlıyorum. İlginç bir rüyaydı. İlk defa başıma geldi paylaşmak istedim...

28.03.2014 01:52:25

Allahın Emaneti

Rüyamda gardırobumdan kapağını açtığımda genç bir çoban köpeği ile üç kedi ve küçük bir farenin çıktığını gördüm. Gardırobu açar açmaz kedi yavruları dışarı çıktı. Evden uzaklaştırmak istiyorum. Onlar da gitmemek için elimi tırmalıyor, fare ise serçe parmağımı ısırıyor, ancak köpek bir şey yapmıyor ama ben yine de çok korkuyorum. Lütfen yorumlar mısınız? Çok etkilendim inanın.

03.04.2014 10:49:03

Emeiliyy

Ben rüyamda bir köpek gördüm polis köpeğiydi, havlıyordu bana karşı. Çok kortum. Çantamı ona attım kaçtım. O da çantamı parçaladı.

11.04.2014 15:51:48

Ayse

Rüyamda dışarıdaki bir takım insanların köpekten korktuğunu, köpeğin onlara saldırdığını, ben de dışarıdakileri korumak için köpeği evime almaya çalışıyordum. Köpek eşiğe kadar gelip duruyordu ve eve bir türlü girmiyordu. Bana zarar vermiyordu. Yanımda bir çocuk feryat ederek, yakınarak ağlıyor ve köpeği içeri almamı istiyordu.

16.04.2014 19:28:23

Doğa Toprak

Ben rüyamda bir evdeyim. Ev arkadaşımınmış. Oldukça büyük, sanki daha önce gelmişim. Evin içinde inek var, bağlamışlar içeriye. Annesi var bir sürü yeni eşyaları atıyordu. Benim annem de vardı ve biz arkadaşımla (erkek) kavga ettik ve ben dışarı çıktım. Yağmur yağıyordu ıslandım. Gitmek istedim ama araba yoktu mecburen kalmak zorunda kaldım. Evin dışında 3 tane köpek vardı birbiriyle oynuyordu. Bize zarar vermiyordu. Köpekler de ev sahibininmiş.

16.04.2014 19:47:24

Nüfel S.

Rüyamda köpekle yüzüyorum canlı yarıya kadar geliyorum. Köpek kaçıyor. Bu rüyayı 3 gün üst üste gördüm.

25.04.2014 22:46:14

Mihri

Rüyamda durmadan beni kovalayan bir köpek görüyorum, peşimi bırakmıyor. Ben de sonra bir ata biniyorum bu şekilde bana zarar vermiyor. Attan iniyorum yine peşimde siyah, korkunç bir köpek. Bir odaya giriyorum orada da sevimli bir köpekle yavrusu vardı, onları seviyorum. Oradan çıktıktan sonra köpekten kaçmaya devam... En son ne alaka bilmiyorum ileride bir hayvan ölüsü var köpek onu parçalasın diye kendi boynuma kan sürüyorum.

27.04.2014 10:04:35

Cansu

Köpekle baş başa uyuduğumuzu gördüm.

28.04.2014 08:15:18

Basak

Ben rüyamda bir köpeği tasmasından tutup gezdiriyorum. Aslında köpeklerden korkarım ama bu kopekten hiç korkmuyorum. Ayrıca gördüğüm köpek ağabeyimin köpeği.

03.05.2014 07:56:58

Cansu B.

Rüyamda bir at arabası arabada yaşlı, sakallı bir amca var. Arabanın bir arka bir de ön tarafında ters yönlere doğru bağlanmış iki at var. Benim önünde durduğum yerde bana bakan atın yanında ona bağlı bir de köpek vardı. Amca “İstersen sevebilirsin” dedi. Benim en sevdiğim hayvan attır normalde. Dayanamadım ellerimle boynunu okşadım. Atın yanında bağlı olan köpek “O at kanser dokunma!” dedi. Ellerimi çektiğimde ellerimde ve kollarımda yaralar çıkmıştı. Çok merak ettim tabirini ama hissime uygun bir tabir bulamadım. Umarım buraya yazmam işe yarar.

06.05.2014 16:34:14

Habibe

Rüyamda bir mağazadan iki bağım yeşil soğan aldım. Arkadaşım da çikolata almış. Ben o çikolatadan çokça yedim ve kardeşime de yedirdim sonra birilerine de ikram ettim.

19.05.2014 16:27:54

Emel P.

Rüyamda köpek kestim ve yedim. Uyandığımda çok korktum. Bu ne oluyor, yorumu nedir?

20.05.2014 20:12:03

Pınar A.

Ben rüyamda oğlumun benden kaçtığını ve onu bir köpeğin kovaladığını gördüm. 2 tane çocuk köpeği korkutarak kovaladılar ve köpek oğluma zarar veremedi. Ben oğlumun elini tuttum, aldım köpekten. Anlamını merak ediyorum.

21.05.2014 14:11:15

Ersin A.

Rüyamda kendi siyah köpeğimin balkondan düştüğünü ve yaralandığını görüyorum. Köpeği tutuyorum ama ellerimin arasından kayıyor ve atlıyor. Bir süre koşuyor, sanki bir şey olmuyor ama sonra yaralarını fark ediyorum. Yorumlarsanız çok memnun olurum.

29.05.2014 12:27:01

Damla U.

Rüyamda siyah pis bir köpek gördüm. Üstünde pireler falan vardı, evimin balkonuna koymuşum. Uzun bir süre bakmadım. Açtığımda çok acıktığını birden üstüme saldırdığını gördüm. Sonra yemek verdim, yedi. Bu sefer de gene üstüme saldırdı, elimi ısırdı ama hiç canım acımadı, dişleri yoktu. Hep tiksindim ama bu köpekten. Şimdiden teşekkürler.

29.05.2014 14:10:07

Mervenur

Ya ben rüyamda bir odanın içinde masanın üstünde köpekten kaçmak istiyorum. Onun başını okşuyorum o zaman okuldayız kardeşim ve ben kimse yok okulun içinde. Kardeşim geliyor “Kaçalım” diyor. Köpeği okşadıktan sonra kapının önüne gidiyoruz ve ben masayı odanın içine doğru istiyorum. Kazayla birlikte köpek düşüyor ve odanın kapısını kapatıyoruz. Okulun içinden kaçmaya çalışıyoruz. Kadın kapıyı kapatıyor biz de diğer kapıdan kaçıyoruz, önümüze yol çıkıyor kaçmaya başlıyoruz. Sonra annemi gördüm bir süre sonra birisi beni arakamdan kovalıyordu bir şey verdi, kerpetenin daha büyüğüydü. İki kişiyi onla öldürdüm. Sonra diyorum ki “Cinayet işlerin olsun bir şey olmaz” kaçmaya devam ediyorum. Okulun içinde solucandan daha büyük birisi beni takip edip okulun içinde beni öldürmek istiyordu. Ben çok korktum, uyandım. Korktum anneme söyledim. Dedim “Anne bir daha bu kotu rüyayı görürsem” dedim. Annem “Bir şey olmaz” dedi. Ben yatmadan dualar okudum ve yattım çok şükür bir daha bu rüyayı görmedim, inşallah da görmem. Lütfen bu rüyanın anlamını açıklayın. Benim için çok önemli lütfen!

02.06.2014 11:23:53

Elif

Rüyamda karanlık puslu ve yağmurlu bir havada eve ulaşmaya çalışıyorum. İlk önce annemle otobüste eve gittiğimizi görüyorum. Ancak sonradan arabayla gittiğimizi fark ediyorum. Annem benim dediğim yönden gitmiyor tam tersi yöne gidiyor. Daha sonra kendimi birden teyzem ve annemle asansörde buluyorum. Bu asansör dedemlerin oturduğu apartmandaki asansörler. Asansörün içindeyken asansör düşmeye başlıyor. Ancak korkmuyoruz çünkü asansör düşermiş gibi değil yavaş yavaş gidiyor. Aşağı indiğimizde “11 kat asansör düştü” diye kuzenimi arıyorum. Daha sonra tekrar eve gittiğimizi görüyorum. Ancak eve giden yollarda bir sürü ölmüş köpek görüyorum. Bu köpeklerin bazılarının kafası kopmuş halde ancak hiçbir yerde kan yok. Arabalar otobüsler üstünden geçtikçe yazık üstünden geçmeseler diye üzülüyorum. Yorumlarsanız çok sevinirim.:) Teşekkürler.

06.06.2014 09:51:07

Ceyhun A.

Rüyamda bir ormanda yanımda nereye gittiğimizi bilmediğim yüzlerini de hatırlamadığım yoldaşlarım vardı. Ayrıca son bahar idi, yerler solmuş yaprak doluydu ancak ağaçlar da yeşildi. Güneş henüz gözükürken yanımdaki yolcuların “Hava kararıyor” dediklerini ve çakalların gelebileceğini söylediklerini hatırlıyorum. Bunun ardından ulumalar duyduk ve bir yere saklandık. Çakalların boyutu benim dizim kadar yoktu. Ardından saklandığım yerin sol tarafına baktığımda tilki renklerine sahip aynı boyutlarda bir köpek gördüm. Çakallara doğru gidiyordu aynı zamanda bana bir iki kez havladı, burada bana gitmemi söylediğini fark ettim. Gidecektim, yanımdakilerden bir kadının kolunu tuttum ama hiç biri kımıldamadı. Ben de hemen önlerine geçip saklandım tekrar. Bana köpeklerin orman da insanları koruduğunu söylediler. Birkaç uğultu ve boğuşma sesinden sonra dışarı baktığımda köpeğin bacağını kopardıklarını ve köpeğin öldüğünü gördüm. Kan akmıyordu, ancak et de bulunan hareketsiz kan gözüküyordu. Daha sonra ne oldu bilmiyorum, ancak büyük bir evde [duvarlardan alev çıkıyordu] yoldaşlarım yola devam ederken peşimizde olan siyah renkli ve kırmızı gözlü domuz/köpekleri okla öldürdüğümü gördüm. Daha sonra yola devam ettim ancak uyandığım için sonunu görmedim.

14.06.2014 14:10:16

Ekim G. Sarıkaya

Ben rüyamda aç kalmış ve yardım bekleyen bir köpeği besleyip evime alıyorum ve köpek bana sadık kalıyor. Ben köpekleri çok çok severim. Köpek kahve-sarı arasında bir renkte idi ve büyüktü. Tüyleri uzunca idi.

17.06.2014 10:42:10

Gülcihan

Rüyamda gördüm, ağzında bir kırmızı gülle köpek, telefonuma mesaj olarak gönderilmiş sevgilim tarafından.

17.06.2014 15:02:55

Okan

Rüyamda sevdiğim kızı kaçırıyordum önümüze 4-5 tane köpek çıktı bize yol vermiyorlar, ısırmadılar ama bir türlü geçirmediler. Aynı gece de o beni görüyor. Ayağımdan sakatlanıyormuşum ve onlarda kalıyormuşum, bana kendi elleriyle çorba yapıp içiriyormuş, çocuk gibi bakıyormuş bana. Lütfen açıklamasını yapar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim.

19.06.2014 19:59:14

Mustafa M.

Rüyamda bembeyaz bir köpek vardı, tasması ve ipi yoktu ama önümden yürüyordu ve sanki kontrol ediyordum. Sonra okşamak için eğildim, baktım ki dişleri yok. Birden göğsüme doğru atladı ve ağzını üçgen biçiminde açıp absorbe etmeye başladı. Absorbe ettikçe yani emdikçe emdiği yerden baloncuk şeklinde bir gül oluştu. 2 tane tanıdığım arkadaşım köpeğin arka bacaklarından tutup benden ayırmaya çalıştılar ama olmadı. Ben de köpeğin boğazını sıktım sonra ya bayıldım ya öldüm tam olarak bilmiyorum. Uyandığımda sağ kolum tamamen kasılmıştı, yumruk yapmışım öyle kalmış. 2 saat boyunca egzersiz yapıp açtım. Bu rüyayı yorumlama konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

20.06.2014 09:46:14

Özlem Dilara

Ben babamın idam edildiği kötü bir rüya gördüm. Rüya devamında birden evin içinde koltukta siyah yavru bir köpek oturduğunu gördüm. Ben normalde de köpeklerden haz etmem. Onu tutup dışarı bıraktım, kapıyı kapatırken girmeye çalıştı kolu yaralandı, kanadı. Ben onun koluna üzüldükçe sevimli bir bebeğe dönüştü. Yorumlarsanız sevinirim.

20.06.2014 13:02:16

MUSTAFA Y.

Beyaz köpeğin sırtını kaşıyorum, köpek seviniyor.

23.06.2014 13:18:58

Hülya

Rüyamda, büyük bir köpek bir yerden geçmeye çalışıyor susamış, su içecek ama kenarlarında zincir varmış o yerde bacakları ona takılıyor. Ben yanına yaklaşıp bacaklarını kurtarıyorum ve koşarak gidip kana kana su içiyor. Bana bir şey yapmıyor.

01.07.2014 14:15:55

Fırat

Rüyamda birçok köpekler gördüm evimizin 100 m ilerisinde benim yanımda da 2 tane büyük köpek var. 100 tane yavru köpek var. Diğer köpekler yavru köpeklere saldırıp yiyorlar da elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım ama beceremedim. Nedir, neyin nesidir? Çok merak ettim.

08.07.2014 08:02:31

Gurbet

Ben rüyamda 3 ölü köpek gördüm komşumuzun damında, kavga edip birbirlerini parçalayıp öldürmüşlerdi.

08.07.2014 09:11:34

Ahmet Ö.

Rüyamda kampüs gibi bir yerdeyim geçmek istediğim yolda birkaç kişi oturmuş yanlarında köpek var, geçmeme engel oluyorlar. Köpeği çekmelerini istiyorum lakin o köpeği üstüme salıyor, köpek bana saldırıyor, ısırmıyor. Daha sonra köpeği öldürüyorum ve sahibini öldüresiye dövüyorum.

10.07.2014 03:16:30

Bilge

Benim küçük bir köpeğim var, çok fazla düşkünüm aşırı sevgim var. Gece rüyamda kulağı kopmuş elimde veterinere gidip diktirmeyi düşünüyorum vs. ama bir türlü gitmiyor. Sonrası köpeğimle sohbet ediyorum o da bana cevaplar veriyor. Böyle bir rüyaydı ama bu sayfada bu tarz bir açıklama  bulamadım. Teşekkürler...

10.07.2014 08:28:35

Furkan A.

Ben rüyamda köpeğin önümden kaçtığını ama ileriye gidemediğini korkup geri döndüğünü bir oraya bir buraya koşup ileri gitmeye çalıştığını ama bir şeylerden korkup geri döndüğünü gördüm. Ben de arkasından kovaladım gitmesi için ama her seferinde gidemediği için dönüp bana hırlıyor ama tekrar kaçmaya çalışıyordu. Bu rüya beni çok etkiledi. Lütfen yardımcı olur musunuz? Gecenin karanlığında kapkara bir köpekti. Lütfen.

10.07.2014 17:52:48

Elfelf

Rüyamda minibüsteyken birden pitbullu bir adam biniyor minibüse. En arkada oturuyorum ve birden köpek bana doğru geliyor. Ben korkudan gözlerimi kapadığımda köpeğin nefes alış verisini çok çok yakında hissediyorum burun buruna gibi. Gözümü açtığımda sahibi köpeği tutuyor. Ben de evime bir sokak kala minibüsten iniyorum ve elimin ayağımın titrediğini hatırlıyorum.

11.07.2014 09:45:47

Ela

Rüyamda kucağımda bir köpek var onu seviyorum ama her yeri yara bere içinde ama yaralar temizlenmiş. Hatta yanıma başkaları geliyor, onlar da seviyor. “Biri sıkıştırmış bunu” falan diyorlar. Ben de “Dışarı göndermeyeceğim tek başına bir daha” falan diyorum. Bu arada köpek kucağıma yerleşiyor baya, itiyorum geri geliyor itiyorum gene. Nedense yaralarından falan mı çekiniyorum tam emin değilim geri geliyor. En son itince kaçıp gidiyor çok üzülüyorum. Koşuyorum peşinden “Tamam seni ben çıkaracağım dışarı” falan deyip seviyorum, yalvarıyorum. Sonunu tam hatırlamıyorum ama sanırım köpek geliyor geri benimle.

19.07.2014 13:40:33

Kaan

Ela hanım, bahsettiğiniz rüyanın benzeri benim bir yakınımın basından da geçti. Rüyada yavru bir köpeği sevmek; kişinin kurduğu ya da kurmakta ilerlediği yuvada (yaptığı, yapacağı evlilik) sonrasında dünyaya gelen çocuğun hanesine mutluluk getirir.

18.10.2014 20:14:23

Biri

Rüyamda siyah bir köpek sırtımda taşıdığım valizimi alıyor kaçıyor, kovalıyorum. Yakaladığımda valizimi alıyorum ancak beni ısırıyor ve canım yanıyor.

29.09.2014 01:06:54

BİLGEN

Ben rüyamda komşumuzun köpeğini gördüm. Ben sokakta yürürken birden yanıma geldi elimi ağzına koynu ve hafif canımı acıtmadan ısırdı. Onu okşayana kadar beni bırakmadı. Elimde onun diş izleri kaldı. Ne anlama gelir?

29.09.2014 18:48:48

A.Ceyda Ece

Rüyamda çok yeşil ve bol ağaçlık bir çiftlikteyim, kangal-çoban açık gri renkli bir köpeğim var ama biraz zayıf bir köpek. Arazime bir jandarma komutanı geliyor. Köpeğimi alacağını kendi köpeği ile dövüştüreceğini söylüyor, buna itiraz ediyorum. Çünkü onun köpeği güçlüymüş ve benim köpeğimi öldürebilir. Hem köpek için üzülüyorum hem de bulunduğum yerin savunmasız kalacağını söylüyorum. Benim yanıma 5-6 yaşlarında mavi gözlü (gözlerinden çok ürperdim) bir erkek çocuk gönderiyor. Komutan bana Bu çocuğun ablasının onun köpeği olduğunu söylüyor. (Yani insan aynı zaman da köpek oluyormuş. )Yorum nedir acaba? Teşekkür ederim.

30.09.2014 16:01:26

Kar tanesi

Rüyamda sol elimin avuç içinde başparmağımın hemen yanında eski erkek arkadaşımın isminin büyük harflerle yazılı olduğunu gördüm. Bu rüyayı yorumlayabilir misiniz acaba?

02.10.2014 13:55:27

Eda x

Rüyamda yıkık dökük bir yerde açtım sonra ekmek aramak için yan odaya gittiğimde aç bir köpeğin başka bir köpeği kuyruğundan yemek üzere olduğunu gördüm ve kaçtım. Birden aç köpek benim peşimden koşmaya başladı ve rüyamda korktuğumu hissettim kaçtım saklandım ve köpek tam beni bulacak gibiyken uyandım...

05.10.2014 19:52:19

Rabia

Rüyamda yavru bir köpeğin işaret parmağımı ısırdığını acıdığını ama kanamadığını gördüm. Yorumlarsanız sevinirim.

07.10.2014 10:59:39

Elif

Rüyamda siyah sakat bir köpek peşimden geliyordu ve ben korkuyordum. Sessiz duruyor ama sanki bir şey yapacak gibiydi. Köpekleri de severim ben yine de kaçıyordum. Eve de gidemiyordum. Köpeği birkaç kişiye saklaması için verdim ben gidene kadar ama o yine kurtulup yanıma geliyordu. Ne demek bu? :(

09.10.2014 12:45:43

C.Kara

Rüyamda bir köpeğe binmiştim. Dörtnala koşuyordu ama sağdan soldan beni ısırmaya çalışıyordu, başaramıyordu.

11.10.2014 00:19:03

Buse N.

Ben rüyamda 5 tane zincire bağlı köpek gördüm. Bir şeyden kaçıyorum, köpekler köyde. Dayımın köpekleriydi. Birden saldırıyorlardı ve ben de kardeşimleydim. Bir köpek bir taraftan da diğer köpek geliyordu. Ben de kardeşimle ağaca çıktım. Bir köpek ayağımdan azcık yakaladı. Hemen ağaca tırmandım, köpekte sanki tırmanıyor gibi yapıyordu. Korkmuştum.

15.10.2014 10:59:04

Kaan

Bir köpek bir insanı eve kadar takip etmesinin rüya dilinde belirli bir anlamı var mıdır? Cinlerle çelişkisi gibisinde mesela? Cevap bekliyorum lütfen.

18.10.2014 19:53:06

Meraklı

Ben rüyam da büyük bir ağacın altında yatan ve bana doğru gelen siyah büyük bir köpek görüyorum. Sürekli aynı rüya, bir yorumlar mısınız?

20.10.2014 03:26:53

Hafizee

Öncelikle rabbim hayra çıkarsın rüyamı. Dün gece rüyamda eşim bana sürpriz yapmış bir ev almış. O eve taşınmışız. Ben evde düzenlemeler yaparken bir anda deprem oluyor ev sağa sola gidiyor ama yıkılmıyor. Deprem bittiği anda diğer odadan siyah bir köpek çıkıyor. “Bu komşunun köpeği” deniyor ve köpek bize bakıyor sonra dönüp gidiyor. Ben de diyorum ki “Her yeri siyah değil, boynunda beyazlıklar var kötü değil.” Köpeğin arkasından merdivende koşuyorum.

20.10.2014 10:00:26

Ramazan

Merhaba, rüyamda eşim ve arkadaşımla karanlık bir sokakta yürüyoruz. Eşim ortada, eşimin bayan arkadaşı solda, iki taraftan hırlayarak köpekler geliyor. Biz de onlara hırlıyoruz. Eşimin bayan arkadaşıyla eşim normalde de çok korkar hayvanlardan o arkamıza saklanıyor. Bayan arkadaş, biz hırlayınca köpekler de kaçıyor. “Devam” dedi ama ben tam o anda korkudan çekinmeden uyandım. Sabaha karşı gördüm rüyayı. Bu tarafta imsak vaktine on dakika falan vardı.

23.10.2014 08:24:33

Dero

Merhaba, dün akşam nişanlımın evine gidiyorum içeride büyük siyah bir köpek ve alabildiğine küçük köpek yavruları var. Bana zarar vermiyorlar teker teker dışarı çıkarmaya çalışıyorum. “Zaman alacak” diyorum ve bir koliye doldurup yavruları zarar vermeyerek dışarı çıkarmaya çalışırken uyandım. Nişanlım birkaç gün önce kalp krizi geçirdi. Bu hayırlı mı, hayırsız bir rüya mı emin olamadım. Yorumlarınızı rica ederim. İyi günler...

24.10.2014 14:45:42

Mustafa

Benim bir sorum olacak. Bendeniz bir işin hakkımda hayır olup olmadığını rabbimden dileyerek yattım ve rüyamda yolda arabayla giderken yol üstünde yavru henüz yeni doğmuş denilebilecek küçüklükte fakat yürüyebilen yavru köpeklere rastladık. Arabayı başkası sürüyor ben de şoföre sürekli “Aman ha dikkat. Yavruları ezme” diye tembih ediyordum ve yavrulara zarar vermeden geçip gittik. Saygılarımı arz eder ve doğru yorumlarınızı beklerim.

27.10.2014 10:24:03

Hasan Ç.

Rüyamda bir köpek karnı şiş tekerlek pisliyordu. Bu ne demek bana açıklayabilir misiniz?

30.10.2014 14:47:26

Nesrin

Rüyamda köpeklerden dolayı evden çıkamıyordum. Biri beni aldı ve köpeklerin yanından geçirdi. Köpekler yaklaşınca uluyordu onlarda duruyordu. Çok uzun bir yere gittim ama neresi olduğunu bilmiyorum. Ne anlama geliyor? Açıklarsanız sevinirim.

02.11.2014 12:16:06

Bir içim

Rüyamda beyaz köpek beni izliyor, hasta bacağında bir kahverengilik büyüyor. Gözleri kahverengi beni sıkıştırmaya çalışıyor. Sonunda atağa geçip kollarını omuzuma atıyor. Belki durduruyor bilmiyorum ama ben ittiğim hastalıklı diye eşinle bile dokunmak istemedim. Gözleri mavileşmişti ama yaşlılığın göz değişimiydi. Sanırım dişi arkasında. Evlatları biri dişi, biri erkek o köpeğe sürtünerek destek veriyordu.

03.11.2014 23:49:10

Mesut K.

Sürekli köpeklerin beni ısırdığını veya köpeklerden kaçtığımı görüyorum.

05.11.2014 19:36:05

Cüneyt Y.

Rüyamda 3 kişiydik galiba, kurtlar saldırıyor. Arkadaşlarımı öldürüyor zarar veriyor, biri beni kafamdan ısırıyor tam net değildi ama sonrası karma karışık aklıma gelmiyor. Ama kafamın sanki çoğunu hissetmiyorum ısırık yüzünden. Çok karışık bir rüyaydı. Yardımcı olursanız sevinirim. Merak ediyorum anlamı ne?

06.11.2014 08:24:28

Damal D.

Rüyamda annem ve babama iri iki köpek saldırıyordu. Çok şiddetli havlıyorlardı ve çok azgın görünüyorlardı. Babama tüfek vererek onları öldürmesini sağladım fakat çok korkmuştuk.

06.11.2014 16:53:50

Kiraz

Merhaba, ben rüyamda evimin kapı girişinde cin gölgesi gördüm, beyimle yakalamaya çalışıyoruz ve sonra eve siyah bir köpek giriyor yine evin girişinde, çok havlıyor.

20.11.2014 10:39:09

Burakcono

Ben iki üç gecedir rüyamda sahiplendiğim köpeğin öldüğünü görüyorum, bu aynı köpek değil ama. Biri golden cinsiydi, diğeri de av köpeğiydi yanılmıyorsam. Biri tasması boğazına değiyor diye öldü, diğerini de bir başka köpek boğdu.

20.11.2014 11:08:36

Korkuyorum

Rüyamda ilk önce iki tane sevimli köpek gördüm biraz zaman geçtikten sonra iki tane büyük köpek bana saldırmaya başladı aynı rüya içinde. Onlardan kaçmak için suya atladım ve köpeklerden bir tanesi de arkamdan atladı, konuşmaya başladı ama ne dediğini hatırlamıyorum.

26.11.2014 14:34:25

Zynp

Rüyamda bir köpek parmağımı ısırıyor, bırakmıyor, çok korkuyorum, bağırıyorum, yardım istiyorum. Sonra biri geliyor kim olduğunu hatırlayamadığım köpeği sıkıyor ve öldürüyor. Parmağımda hiçbir diş izi yok acı da duymuyorum, sadece korkuyorum.

26.11.2014 16:01:06

Negaichan

Eski eşimin bize ait olan süs köpeğini bağlayıp ateşle arka ayaklarını yaktığını gördüm. Köpeğimiz acıdan kıvranıyor, eski eşim ise zevk alır gibi gülüyordu. Bense yapmaması için bağırıyordum ama sesimi duyamadım.

28.11.2014 01:58:47

Nuran

Ben bir evdeyim ve balkonda bir sürü ölmüş köpekler var ve ben öğürerek uyandım uykumdan.

28.11.2014 09:40:44

Burak1907

Rüyamda iki kardeş komşumun eşleri ve çocuklarıyla birlikte köpeklerini gezdirdiğini ve o köpeklere eğitim verdiklerini gördüm.

28.11.2014 11:34:39

Aysun K.

Rüyamda aniden koşup gelen bahçedeki köpeğimizin yatağıma girdiğini gördüm. Zararlılığını hissetmedim ama bir anda irkildim ve uyandım.

02.12.2014 09:20:33

Esra

Rüyamda evden kaçan ve bir daha gelmeyen köpeğimi gördüm. Rüyamda sürekli onun eve geri döndüğünü görüyorum. Bu ne anlama geliyor? Lütfen cevap verin.

02.12.2014 18:17:14

İrem Y.

Rüyamda evcil köpeğim oluyordu ve sonra kaçıyordu.

06.12.2014 11:10:25

Mehlk

Rüyamda gece çöp konteynerin yanında köpek kedilerle konuşuyordu.

06.12.2014 21:52:35

Kartal D.

Rüyamda köpek, koyun leşi ayakları ve başı getirmiş havlıyordu.

07.12.2014 04:50:07

Adem Ş.

Ben rüyamda bir köpeğe büyük ihtimalle yiyecek verdim ve mutlu oldu ki peşimden geldi beni sevmek için. Fakat benim köpek fobim var bu yüzden kaçtım, saklandım bir dükkana. Yalnız köpeğin sahibi “Kapıyı aç, seninle tokalaşmak istiyor” dedi. “Elini tut ama fazla yaklaşma ısırır” dedi. Ben de elini tuttum köpeğin tokalaştık uyandım. Köpek k9 kahverengi bir köpekti ama standardından biraz daha iriydi...

09.12.2014 09:02:16

Selin T.

Rüyamda 4 tane siyah köpeği zincirle birbirine bağlamışlar, ben görüyorum önce onları o halde. Annem ve arkadaşlarım da var yanımda, gidip bakıyorum sonra annem çözmüş zinciri köpeklerin 3 tanesi bir tarafa diğeri başka bir tarafa gidiyor. Sokaktayız bir sürü insan var olduğumuz yerde ellerinde meşaleler hayvanlar için yapılan bir eylem gibiydi. Ben de çok çok severim hayvanları köpekleri. Daha sonra annemler de karışıyor o kalabalığa sonra o giden köpekler de koşarak geliyorlar kalabalığın olduğu yere... Yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler.

09.12.2014 10:56:18

Fatma Ç.

Kahverengi pitbullun çocuğu parçaladığını gördüm.

25.02.2015 09:18:34


Rüya Bilgileri

Rüya nedir?
Rüya Temel Bilgiler
Rüya Kaç Saniye Sürer?
Rüya Kayıt Edilebilir mi?
Rüya Görme Halleri
Rüya ve Buluşlar
Rüyalar ile ilgili Özlü Sözler
Bilinçaltı ve Rüya
 


Rüya Yorumlama

Rüya ile Amel Edilir mi?
Rüya ve İslamiyet
Kuran'da Rüya
İstihare Nedir?
Rüya Türleri
Temel Rüyalar
Yararlı notlar
Ünlü Düşünürlerin Yorumları


Uyku Bilgileri

Uyku nedir?
Uykusuz Kalmanın Doğurduğu Sonuçlar
Ne Kadar Uykuya İhtiyaç Var?
Uyku Bozuklukları
Astral Seyahat Nedir?


Ortak Rüyalar

Rüyada Araba Görmek
Rüyada Bebek Görmek
Rüyada Deniz Görmek
Rüyada Diş Görmek
Rüyada Köpek Görmek
Rüyada Para Görmek
Rüyada Saç Görmek
Rüyada Yılan Görmek

     


Rüya Tabirleri 2006-2015 © MAN | iletişim | Google + | Twitter | Facebook