ARAMA
Rüyanızda gördüğünüz en belirgin nesneleri arayınız.

Alfabetik Rüya Tabirleri
 

Rüyada Ay Görmek

Rüyada ay görmek, lider ruhlu ve toplum adına önemli olan bir insanın varlığına delalet eder. Rüyada ay bedir halinde görülürse, bir milletin büyüğü ve ulusu ile tabir olunur. Ayın gökte çoğaldığını görmek ayrıldığını görmek, yüce şahsiyetlerden birinin öleceğine delalet eder. Rüyada aya asıldığını görmek, nimete ve büyük bir hayra nailiyet ile tabir olunur.

Rüyada ay görmek şöyle tabir olunur: 1) Mülk sahibi olmak, 2) Devlet adına önemli işler yapılacağına, 3) Güzel ve hoşgörülü eşe, 4) Hayırlı evlat sahibi olmaya, 5) Anne ve baba ile iyi ilişkiler kurmaya, 6) Hayır sahibi bir kişiden gelecek menfaat. Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan, yahut vücudundan bir ay çıktığını görmesi, bu kişinin hayırlı bir erkek evlatları olacağına delalet eder.

Rüyada ayın nurunun kişinin evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek, büyük bir kişi tarafından verilecek mükafata delalet eder. Rüyada ayı doğurduğunu görmek, arzu ve murada ermeye delalet eder. Ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer şekilde görmek, hayır, iyilik ve fazilet ile tabir olunur. Rüyada ayın tutulduğunu görmek, memleket büyüklerinin müşkülata uğrayıp çok sıkıntı çekeceklerine işarettir. Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine doğmuş görmek, kişinin anne ve babanın rızasına delalet eder.

Hristiyan bir kadının rüyasında ayı görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha parlak olduğunu görmek, kişinin devlet büyükleri ve şerefli insanların yanında söz sahibi olacağına işarettir. Rüyada gökteki ay adaletli yöneticiye, büyük alime, hayırlı oğlan çocuğuna işaret eder. Rüyada ayı kucaklamak kadın ve erkek için güzel simalı biriyle evlenmeye delalet eder.

Rüyada ayı puslu görmek yaşıtı olmayan biriyle evlenmeye işaret eder. Rüyada ayın kendi evinde doğması kadın için erkek çocuğunun habercisidir. Rüyada ayın güneşten büyük görünmesi başbakanın devlet başkanına üstün geleceğinin habercisidir. Rüyada ayın bulutlar içinde kaybolması arzu edilen şeyin zamanının geçmesine işaret eder. Rüyada ayın doğurması, arzu edilen şeyin kolay elde edilmesine ve mutluluğun iki kat olacağına işaret eder. Ayı eline almak veya böyle görmek evlenmeye ve bu evliliğin sonunun çok güzel olacağına işaret eder.

Rüyada ayın bir yeri veya evi aydınlatması devletten gelecek iyiliğe işarettir. Rüyada ay ışığında yürümek anne şefkatine ve anne şefkatine duyulan özleme işaret eder. Rüyada aya bakıp onun üzerinde kendi yüzünü görmek hasta için vefata, değilse erkek çocuğun habercisidir. Rüyada ayın güneşe dönüşmesi baba tarafından mirasa ya da yardımın geleceğinin habercisidir. Rüyada dolunay devlet büyüğünün azledilmesine, yönetimde bulunan kişinin sonunun geldiğine delalet eder. Rüyada ay ve güneşe secde etmek şerli bir işte yöneticinin yardımında olmaya işaret eder.

Rüyada ay ve güneşin kişinin kendisine secde etmesi ana-babanın ondan hoşnutluğuna delalet eder. Ayın karanlık görünmesi ve koyu bir bulut içine girmesi yönetimden gelecek kötülüğün habercisidir. Rüyada ayın parçalanması ya da ikiye bölünmesi hükümetin dağılmasına ya da üst düzey bir yöneticinin vefatının habercisidir. Rüyada ayışığı gizlenen şeylerin duyulmasına; Hilal eşin hamile kalmasına, yöneticiye, kumandana, ansızın meydana gelecek hayra, asi kimse için tövbe etmeye işaret eder. Ayın hilal biçiminde görünmesi hacca, hilalin doğup ardından hemen batması arzu ve isteklerin sonuçlanacağının göstergesidir. Hilal bazen savaş ve şiddete, Dolunay güzel ahlaklı insana, Ayı yükselirken görmek makam ve mertebece yükseleceğinize delalet eder.

Rüyada ayın çok güzel olduğu bir gecede huzurlu bir şekilde ayı izlemek iş hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak demektir. Rüyada ayı tek başınıza değil de biriyle birlikte izlediğinizi görmek aşk hayatınızda gelişmeler olacağının habercisidir. Rüyada ayın yerde olması, rüyayı görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işarettir.

Rüyada kararmış ayı aydınlığa çektiğinizi görmek iş hayatında meydana gelecek ciddi değişiklikler sayesinde kazançlı çıkacağınıza, terfi edeceğinize makam veya ofis değiştireceğinize işaret eder. Rüyada aya kanca takıp onu yere çektiğinizi görmek, kişinin bütün istediklerine kavuşacağına, maddi ve manevi bakımdan rahatı, huzura kavuşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada ayı olduğundan farklı görmek devlet başkanı ve devlet büyükleriyle yorumlanır. Rüyasında ayı kendi malı gibi elinde tuttuğunu gören, büyük bir devlet memuru olur.

Rüyada ayla savaştığını görenin, hükümet adamları ile arası açılır. Rüyada kendisinin ay olduğunu veya ayın yerinde oturduğunu görmek, yüksek bir mevkie erişeceğine işarettir. Rüyada ayı karanlık veya gök yüzünden başka bir yerde görmek, devlet adamlarının bazı işlerde zorluklara uğrayacaklarına delalet eder.

Ibn-i Sirin'e göre; Ayı tam yuvarlak (Bedir halinde) görmek, bir büyük adamın ölümü ile yorumlanır. Ayın iki parçaya bölündükten sonra, tekrar birleştiğini görmek, büyük bir adamın hasta olup, tekrar iyileşeceğine işarettir. Ay bedir halinde iken başka bir yıldızla çarpıştığını görmek, iki memleket halkının birbirleriyle savaşacaklarına delalet eder. Bazen de iki devlet büyüğünün birbirleriyle rekabet halinde olduklarına işarettir.

Cabirül Magribi'ye göre; Ayı yanında veya elinde gören adam evlenir. Eğer ay hilal halinde ise, evleneceği insan kendinden daha aşağı bir sınıftandır. Eğer tam daire halinde ise, asil ve kendisinden yüksek bir sınıftandır. Ayı parlak bir şekilde evinin içinde görmek, büyük bir devlet adamı tarafından mutluluğa ulaştırılacağına delalet eder. Ayın başka bir evden doğduğunu veya çıktığını görmek, bir kimseden hayır ve menfaat göreceğine delildir. Ayı tutulmuş görmek, memleket ve memleket büyüklerinin bazı zorluklar çekeceğine işarettir. Ayın hilal olarak doğduğunu veya yavaş yavaş büyüdüğünü görmek, o memlekette sonradan devlet başkanı olacak bir çocuğun dünyaya geldiğine delalet eder. Gök yüzünde bir ayın doğduğunu ve onu başkalarına gösterdiğini görmek, gören kimsenin ecelinin yaklaştığına delalet eder.

Cafer-i Sadik'a göre; Rüyada ay görmek on iki şekilde yorumlanır : Başkan, devlet adamı, arkadaş, şef, erkek, baba, anne, koca, eş, sahip, hayır ve menfaat, hizmetçi. Rüyanın görülüş sekline göre bunlardan uygun olanı alınarak, rüya yorumlanır. Ibni Fudale'a göre; Ay bazen erkek evlat ile yorumlanır. Bir kişinin kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, onun bir erkek çocuğu olacağına işarettir. O ayın yavaş, yavaş büyüyerek göğe yükseldiğini görmek doğan çocuğun büyüdüğünde iyi bir evlat olacağına ve işinde başarı kazanacağına delalet eder. Rüyada ayı güneşle birlikte görmek, iki büyük kişiden hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Güneşi ay ile kavga eder görmek ise, iki büyük kişinin birbirlerini çekemediklerine ve aralarının açılacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada ay görmek, adaletli bir devlet başkanına veya büyük bir alim yahut güzel bir oğlan çocuğuna ya da, yalancı bir adama işaret eder. Ayın ışığını bulanık bir halde gören kimse, akranı olmayan bir kimseyle evlenir. Rüyada ayın kaybolduğunu görmek rüya sahibinin hayır ve şerden istediği şeyin neticeye varmasına işaret eder. Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse, ölür. Ayın karardığını gören kimse, eğer devlet başkanı ise onun idaresinde bulunan kimselerin, onun emir ve fermanına itaat etmelerine işaret eder. Rüyada ayın güneş olduğunu görmek rüya sahibinin babası veya eşi tarafından izzet, şeref, hayır ve mala nail olmasına işaret eder. Hasta olan veya deniz yolculuğunda bulunan kimse için ay görmek, helak olmaya işaret eder. Zengin bir kimse, rüyada ayın bulutla örtüldüğünü görse, servetini kaybeder.

Bir kadın rüyada, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadının erkek bir çocuk arzu ettiğine, fakat bu arzusuna kavuşamayacağına, ancak eğer kadın hamile ise, kız çocuk doğuracağına işaret eder. Güneş ve aya secde ettiğini görmek, rüya sahibinin büyük bir günah islemesine işaret eder. Bir işinin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar. Bir kimse ayın tutulduğunu veya siyah yahut kırmızı olduğunu görse, ayın nispet edildiği kimsede değişiklik ve eksiklik meydana gelir. Bazen rüyada ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya işaret eder. Bazen de ay görmek kumara ve bahse girerek oynanan oyuna işaret eder. Ayın yarıldığını ve iki parça olduğunu görmek bir alametin çıkmasına işaret eder. Ayın ilk gecelerinde ayı on beş günlük görmek, rüya sahibinin halinin güzelleşmesine işaret eder. Rüyada ayın size ışık sağladığınızı ve yolunuzu aydınlattığını gördüyseniz iş hayatında gerçekleşecek olan birtakım değişiklikler, başarı elde etmenize neden olacak. 

Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak demektir. Rüyada ayın gece yürüyüşünde sizinle birlikte gelerek yolunuzu aydınlattığını görmek, sevdiğiniz kişiye olan sevginizin daha çok artacağını, başarılı olmaya, çocuk sahibi olmaya işarettir.

Ay rüya tabiri hakkında sormak istediklerinizi, eleştirilerinizi ve yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümümüzden yazabilirsiniz.

32
58
Rüya Tabirini Arkadaşınıza Gönderebilirsiniz:

Kimden:

Email

Kime:

Email

Yorum ekleyin, soru sorun:

Adınız veya Rumuzunuz:

Email Adresiniz (Kesinlikle Gizli Kalacaktır):

irhada

Merhaba. Bir sorum olacak. Rüyamda önce bir dolunay, ardından dolunayın hilal şekline çevrildiğini ve yanında bir başka hilalin ortaya çıktığını gördüm. Sanki 1. hilal dolunayın eskilmesi 2. hilal ise yeni ayın çıkmasıydı, yani rüyamda öyle anladım.

25.06.2013 11:26:32

Rüya Tabiri

Sevgili İrhada,

Rüyada ayın dolunaydan hilal ayına dönmesi sizin veya kendiniz kadar önem verdiğiniz birinin iş hayatında mertebe olarak daha yüksek bir mevkiye yükseleceği ancak parasal olarak ilk başlarda (rüyadaki 1. hilal) eski halinizden biraz kaybedeğinizin işaretidir. Bununla ilgili kaygıya girmeyin çünkü (rüyadaki 2. hilal) yeni bir fırsat ile azaldığını düşündüğünüz maddi kazancın telafisini yapacak, nasıl ki iki ay bir arada görmek normal değilse, bu yeni iyileşme sizi o denli şaşırtacak demektir.

Hayır olsun inşallah.

25.06.2013 22:01:32

Fatih

Merhaba ben rüyamda bir ayın değişik bir şekil aldığını gördüm. Hilal'e benzer bir hale dönüşüyordu sonra kafamı başka yöne çeviriyorum. Karşımda bir dolunay beliriyor yani iki değişik ay görmüş oldum rüyamda. Bunun anlamı nedir?

30.07.2013 21:00:33

Mly

Rüyamda ay dört tane dolunay oldu, alt alta sıralandı. Çocuklarımı çağırdım görsünler diye ama onlar gelmeden eski haline döndü. İlginç geldi. Hayırlara yoralım inşallah ama merak ettim doğrusu...

16.08.2013 11:27:49

Bahariti

Merhaba ben rüyamda gece gökyüzünü izlediğimi ve tam o sırada parçalanmış ayın birleştiğini gördüm. Ne anlama geliyor, acaba?

25.08.2013 17:17:47

Selcen

Merhaba ben rüyamda dolunayı elime alıp göğsüme koydum. Bunun anlamı nedir?

12.09.2013 19:59:29

4 element

Ayın içerisinde bir ülke haritası görmek, ne demek?

16.09.2013 13:31:16

SABA T.

Bir arkadaşım rüyasında ayı seyrediyormuş, balkondan. 3 tane ay varmış, ikisi birbirine yakın biri yarı. Ne anlama gelir, acaba?

19.09.2013 15:47:44

Uhut

Selam rüyamda eşimle beraber ay gördüm. Eşim bana ay gösterdi. Baktım yıldız vardı, etrafında birazda bulut vardı. Sanki ay bulutun içinden geçmişti. Bulutun içi de yuvarlaktı. Lütfen yorumlar mısınız?

05.11.2013 09:35:54

Jale

Merhaba. Rüyamda ayın gökten hızla aşağı doğru indiğini, üzerinden simsiyah is gibi bir şeyin sanki toz misali denize aktığını gördüm. Ve ardından denizden üç tane dolunay birden çıktı ve göğe yükseldi, yan yana dizildi. Böyle bir rüyayı daha önceden de görmüştüm. Sadece öteki rüyamda üç tane ay vardı ve üçü ortadaki ayda birleşmişti. Çok etkilendim. Lütfen yorumlar mısınız? Teşekkür ederim.

23.12.2013 21:55:27

Tolga

Bu rüyayı ben de gördüm. Enteresan, çok garip, merak ediyorum tefsirini ama hiç bir yerde bulamıyorum.

09.04.2014 13:46:04

Ali

Merhaba rüyamda ay ışığını sadece bana yansıtıyordu. Ve ben o an Allah’a yalvarıyor, dua ediyordum. Bunun yorumu nedir?

14.01.2014 00:20:44

Fatih

Merhaba, ben 4 tane dolunay gördüm rüyamda. Her ikisi birbirinin etrafında dönüyorlardı. Tabiri nedir, bilen var mı?

23.03.2014 09:47:03

Nermin

Rüyamda yokuşun başında iken ay tutulmasının olduğunu gördüm. Ay çok büyük ve sarıydı. Gitgide tutulmanın gerçekleştiğini görüyordum. Bu sırada bir eve girdim. Abim televizyon izlerken “Abi güneş tutulması var” dedim. TV’de sürekli Murat ve Nuray isimleri sarı renkte yanıp sönüyordu. Ay tutulması biterken uyandım. Ay tutulmasını görmek ne anlama geliyor?

23.03.2014 23:23:15

Hicran

Rüyada yüzde ay ve yıldız görmek neye işarettir?

31.05.2014 21:03:21

Meraklı

Gökyüzünde 3-4 tane dolunay vardı. Dolunayların sayısı arttı da arttı.

18.06.2014 11:58:42

İlamettin

Merhaba, ben rüyamda doğu ve batıda birer dolunay gördükten sonra kıyamet oldu.

24.06.2014 11:45:53

Kelebek

Rüyamda ben teknedeydim gökyüzüne bakıyordum, hava güneşli ve çok güzeldi. Sonra baktım yuvarlak bir şey çok yakındı, uzaklaştı. “Gündüz vakti ay mı çıkmış” derken gökyüzüne ulaştı. O güneşmiş yanına baktım ay sonra “Rabbimin hikmetine bak ay ve güneş yan yana” dedim. Ay ne hilaldi ne de dolunaydı. Çok berrak, çok huzur dolu bir rüyaydı. Hayır olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.

06.07.2014 13:52:43

Burçak

Rüyamda ayı, ağzı sola dönük hilal şeklinde ve tatlı bir sarı renkte (güneş yeni doğarken veya batarken gökyüzü ne renkse)tatlı bir mavi gökyüzünde gördüm. Bakarken ay olduğu yerden sallanıp düştü. Üç tane ayla aynı renkte ateş damlası oldu. Birisi benim sırtıma düştü diğer ikisi ne oldu bilmiyorum ama benimki sırtımdan yere düşünce tatlı bir buz olup eridi. Annem de yanımdaydı şaşkınlık içindeydik. Gördüklerini bana bunlar kıyametin büyük alametleri dediğini ve şehadet getirerek babam ve kardeşime söyledik. Sonra çocuklarıma bakmak üzere yolun aşağısına doğru indik. Uyandığımda şehadet getiriyordum. Normalde bu tip rüyalardan çok korkardım. Garip bir şekilde huzur duydum. Zaten uyandıktan sonra ezanı duydum.

04.10.2014 13:29:12

Minik Kuş

Merhabalar. Rüyamda açık havada eski sevgilimi arkası dönük olarak ileriye baktığını, ardından ben de arkasında bir yere oturup dolunayı izlediğimi gördüm. Tabiri sizce nedir?

19.10.2014 01:38:59

Ali

Rüyamda ay çok güzel parlıyordu, 4 kişi caminin önünde namaz kılıyorduk sonra namazı bitirdik. Giderken ay yere indi, çok dehşetli parlıyordu. Ben fotoğraf çekeyim derken ay tekrar yükseldi.

25.11.2014 23:06:02


Rüya Bilgileri

Rüya nedir?
Rüya Temel Bilgiler
Rüya Kaç Saniye Sürer?
Rüya Kayıt Edilebilir mi?
Rüya Görme Halleri
Rüya ve Buluşlar
Rüyalar ile ilgili Özlü Sözler
Bilinçaltı ve Rüya
 


Rüya Yorumlama

Rüya ile Amel Edilir mi?
Rüya ve İslamiyet
Kuran'da Rüya
İstihare Nedir?
Rüya Türleri
Temel Rüyalar
Yararlı notlar
Ünlü Düşünürlerin Yorumları


Uyku Bilgileri

Uyku nedir?
Uykusuz Kalmanın Doğurduğu Sonuçlar
Ne Kadar Uykuya İhtiyaç Var?
Uyku Bozuklukları
Astral Seyahat Nedir?


Ortak Rüyalar

Rüyada Araba Görmek
Rüyada Bebek Görmek
Rüyada Deniz Görmek
Rüyada Diş Görmek
Rüyada Köpek Görmek
Rüyada Para Görmek
Rüyada Saç Görmek
Rüyada Yılan Görmek

     


Rüya Tabirleri 2006-2015 © MAN | iletişim | Google + | Twitter | Facebook