ARAMA
Rüyanızda gördüğünüz en belirgin nesneleri arayınız.

Alfabetik Rüya Tabirleri
 

Rüyada Ay Görmek

Rüyada ay görmek, lider ruhlu ve toplum adına önemli olan bir insanın varlığına delalet eder. Rüyada ay bedir halinde görülürse, bir milletin büyüğü ve ulusu ile tabir olunur. Ayın gökte çoğaldığını görmek ayrıldığını görmek, yüce şahsiyetlerden birinin öleceğine delalet eder. Rüyada aya asıldığını görmek, nimete ve büyük bir hayra nailiyet ile tabir olunur.

Rüyada ay görmek şöyle tabir olunur: 1) Mülk sahibi olmak, 2) Devlet adına önemli işler yapılacağına, 3) Güzel ve hoşgörülü eşe, 4) Hayırlı evlat sahibi olmaya, 5) Anne ve baba ile iyi ilişkiler kurmaya, 6) Hayır sahibi bir kişiden gelecek menfaat. Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan, yahut vücudundan bir ay çıktığını görmesi, bu kişinin hayırlı bir erkek evlatları olacağına delalet eder.

Rüyada ayın nurunun kişinin evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek, büyük bir kişi tarafından verilecek mükafata delalet eder. Rüyada ayı doğurduğunu görmek, arzu ve murada ermeye delalet eder. Ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer şekilde görmek, hayır, iyilik ve fazilet ile tabir olunur. Rüyada ayın tutulduğunu görmek, memleket büyüklerinin müşkülata uğrayıp çok sıkıntı çekeceklerine işarettir. Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine doğmuş görmek, kişinin anne ve babanın rızasına delalet eder.

Hristiyan bir kadının rüyasında ayı görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha parlak olduğunu görmek, kişinin devlet büyükleri ve şerefli insanların yanında söz sahibi olacağına işarettir. Rüyada gökteki ay adaletli yöneticiye, büyük alime, hayırlı oğlan çocuğuna işaret eder. Rüyada ayı kucaklamak kadın ve erkek için güzel simalı biriyle evlenmeye delalet eder.

Rüyada ayı puslu görmek yaşıtı olmayan biriyle evlenmeye işaret eder. Rüyada ayın kendi evinde doğması kadın için erkek çocuğunun habercisidir. Rüyada ayın güneşten büyük görünmesi başbakanın devlet başkanına üstün geleceğinin habercisidir. Rüyada ayın bulutlar içinde kaybolması arzu edilen şeyin zamanının geçmesine işaret eder. Rüyada ayın doğurması, arzu edilen şeyin kolay elde edilmesine ve mutluluğun iki kat olacağına işaret eder. Ayı eline almak veya böyle görmek evlenmeye ve bu evliliğin sonunun çok güzel olacağına işaret eder.

Rüyada ayın bir yeri veya evi aydınlatması devletten gelecek iyiliğe işarettir. Rüyada ay ışığında yürümek anne şefkatine ve anne şefkatine duyulan özleme işaret eder. Rüyada aya bakıp onun üzerinde kendi yüzünü görmek hasta için vefata, değilse erkek çocuğun habercisidir. Rüyada ayın güneşe dönüşmesi baba tarafından mirasa ya da yardımın geleceğinin habercisidir. Rüyada dolunay devlet büyüğünün azledilmesine, yönetimde bulunan kişinin sonunun geldiğine delalet eder. Rüyada ay ve güneşe secde etmek şerli bir işte yöneticinin yardımında olmaya işaret eder.

Rüyada ay ve güneşin kişinin kendisine secde etmesi ana-babanın ondan hoşnutluğuna delalet eder. Ayın karanlık görünmesi ve koyu bir bulut içine girmesi yönetimden gelecek kötülüğün habercisidir. Rüyada ayın parçalanması ya da ikiye bölünmesi hükümetin dağılmasına ya da üst düzey bir yöneticinin vefatının habercisidir. Rüyada ayışığı gizlenen şeylerin duyulmasına; Hilal eşin hamile kalmasına, yöneticiye, kumandana, ansızın meydana gelecek hayra, asi kimse için tövbe etmeye işaret eder. Ayın hilal biçiminde görünmesi hacca, hilalin doğup ardından hemen batması arzu ve isteklerin sonuçlanacağının göstergesidir. Hilal bazen savaş ve şiddete, Dolunay güzel ahlaklı insana, Ayı yükselirken görmek makam ve mertebece yükseleceğinize delalet eder.

Rüyada ayın çok güzel olduğu bir gecede huzurlu bir şekilde ayı izlemek iş hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak demektir. Rüyada ayı tek başınıza değil de biriyle birlikte izlediğinizi görmek aşk hayatınızda gelişmeler olacağının habercisidir. Rüyada ayın yerde olması, rüyayı görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işarettir.

Rüyada kararmış ayı aydınlığa çektiğinizi görmek iş hayatında meydana gelecek ciddi değişiklikler sayesinde kazançlı çıkacağınıza, terfi edeceğinize makam veya ofis değiştireceğinize işaret eder. Rüyada aya kanca takıp onu yere çektiğinizi görmek, kişinin bütün istediklerine kavuşacağına, maddi ve manevi bakımdan rahatı, huzura kavuşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada ayı olduğundan farklı görmek devlet başkanı ve devlet büyükleriyle yorumlanır. Rüyasında ayı kendi malı gibi elinde tuttuğunu gören, büyük bir devlet memuru olur.

Rüyada ayla savaştığını görenin, hükümet adamları ile arası açılır. Rüyada kendisinin ay olduğunu veya ayın yerinde oturduğunu görmek, yüksek bir mevkie erişeceğine işarettir. Rüyada ayı karanlık veya gök yüzünden başka bir yerde görmek, devlet adamlarının bazı işlerde zorluklara uğrayacaklarına delalet eder.

Ibn-i Sirin'e göre; Ayı tam yuvarlak (Bedir halinde) görmek, bir büyük adamın ölümü ile yorumlanır. Ayın iki parçaya bölündükten sonra, tekrar birleştiğini görmek, büyük bir adamın hasta olup, tekrar iyileşeceğine işarettir. Ay bedir halinde iken başka bir yıldızla çarpıştığını görmek, iki memleket halkının birbirleriyle savaşacaklarına delalet eder. Bazen de iki devlet büyüğünün birbirleriyle rekabet halinde olduklarına işarettir.

Cabirül Magribi'ye göre; Ayı yanında veya elinde gören adam evlenir. Eğer ay hilal halinde ise, evleneceği insan kendinden daha aşağı bir sınıftandır. Eğer tam daire halinde ise, asil ve kendisinden yüksek bir sınıftandır. Ayı parlak bir şekilde evinin içinde görmek, büyük bir devlet adamı tarafından mutluluğa ulaştırılacağına delalet eder. Ayın başka bir evden doğduğunu veya çıktığını görmek, bir kimseden hayır ve menfaat göreceğine delildir. Ayı tutulmuş görmek, memleket ve memleket büyüklerinin bazı zorluklar çekeceğine işarettir. Ayın hilal olarak doğduğunu veya yavaş yavaş büyüdüğünü görmek, o memlekette sonradan devlet başkanı olacak bir çocuğun dünyaya geldiğine delalet eder. Gök yüzünde bir ayın doğduğunu ve onu başkalarına gösterdiğini görmek, gören kimsenin ecelinin yaklaştığına delalet eder.

Cafer-i Sadik'a göre; Rüyada ay görmek on iki şekilde yorumlanır : Başkan, devlet adamı, arkadaş, şef, erkek, baba, anne, koca, eş, sahip, hayır ve menfaat, hizmetçi. Rüyanın görülüş sekline göre bunlardan uygun olanı alınarak, rüya yorumlanır. Ibni Fudale'a göre; Ay bazen erkek evlat ile yorumlanır. Bir kişinin kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, onun bir erkek çocuğu olacağına işarettir. O ayın yavaş, yavaş büyüyerek göğe yükseldiğini görmek doğan çocuğun büyüdüğünde iyi bir evlat olacağına ve işinde başarı kazanacağına delalet eder. Rüyada ayı güneşle birlikte görmek, iki büyük kişiden hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Güneşi ay ile kavga eder görmek ise, iki büyük kişinin birbirlerini çekemediklerine ve aralarının açılacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada ay görmek, adaletli bir devlet başkanına veya büyük bir alim yahut güzel bir oğlan çocuğuna ya da, yalancı bir adama işaret eder. Ayın ışığını bulanık bir halde gören kimse, akranı olmayan bir kimseyle evlenir. Rüyada ayın kaybolduğunu görmek rüya sahibinin hayır ve şerden istediği şeyin neticeye varmasına işaret eder. Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse, ölür. Ayın karardığını gören kimse, eğer devlet başkanı ise onun idaresinde bulunan kimselerin, onun emir ve fermanına itaat etmelerine işaret eder. Rüyada ayın güneş olduğunu görmek rüya sahibinin babası veya eşi tarafından izzet, şeref, hayır ve mala nail olmasına işaret eder. Hasta olan veya deniz yolculuğunda bulunan kimse için ay görmek, helak olmaya işaret eder. Zengin bir kimse, rüyada ayın bulutla örtüldüğünü görse, servetini kaybeder.

Bir kadın rüyada, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadının erkek bir çocuk arzu ettiğine, fakat bu arzusuna kavuşamayacağına, ancak eğer kadın hamile ise, kız çocuk doğuracağına işaret eder. Güneş ve aya secde ettiğini görmek, rüya sahibinin büyük bir günah islemesine işaret eder. Bir işinin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar. Bir kimse ayın tutulduğunu veya siyah yahut kırmızı olduğunu görse, ayın nispet edildiği kimsede değişiklik ve eksiklik meydana gelir. Bazen rüyada ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya işaret eder. Bazen de ay görmek kumara ve bahse girerek oynanan oyuna işaret eder. Ayın yarıldığını ve iki parça olduğunu görmek bir alametin çıkmasına işaret eder. Ayın ilk gecelerinde ayı on beş günlük görmek, rüya sahibinin halinin güzelleşmesine işaret eder. Rüyada ayın size ışık sağladığınızı ve yolunuzu aydınlattığını gördüyseniz iş hayatında gerçekleşecek olan birtakım değişiklikler, başarı elde etmenize neden olacak. 

Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak demektir. Rüyada ayın gece yürüyüşünde sizinle birlikte gelerek yolunuzu aydınlattığını görmek, sevdiğiniz kişiye olan sevginizin daha çok artacağını, başarılı olmaya, çocuk sahibi olmaya işarettir.

Ay rüya tabiri hakkında sormak istediklerinizi, eleştirilerinizi ve yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümümüzden yazabilirsiniz.

65
59
Rüya Tabirini Arkadaşınıza Gönderebilirsiniz:

Kimden:

Email

Kime:

Email

Yorum ekleyin, soru sorun:

Adınız veya Rumuzunuz:

Email Adresiniz (Kesinlikle Gizli Kalacaktır):

irhada

Merhaba. Bir sorum olacak. Rüyamda önce bir dolunay, ardından dolunayın hilal şekline çevrildiğini ve yanında bir başka hilalin ortaya çıktığını gördüm. Sanki 1. hilal dolunayın eskilmesi 2. hilal ise yeni ayın çıkmasıydı, yani rüyamda öyle anladım.

25.06.2013 11:26:32

Rüya Tabiri

Sevgili İrhada,

Rüyada ayın dolunaydan hilal ayına dönmesi sizin veya kendiniz kadar önem verdiğiniz birinin iş hayatında mertebe olarak daha yüksek bir mevkiye yükseleceği ancak parasal olarak ilk başlarda (rüyadaki 1. hilal) eski halinizden biraz kaybedeğinizin işaretidir. Bununla ilgili kaygıya girmeyin çünkü (rüyadaki 2. hilal) yeni bir fırsat ile azaldığını düşündüğünüz maddi kazancın telafisini yapacak, nasıl ki iki ay bir arada görmek normal değilse, bu yeni iyileşme sizi o denli şaşırtacak demektir.

Hayır olsun inşallah.

25.06.2013 22:01:32

Fatih

Merhaba ben rüyamda bir ayın değişik bir şekil aldığını gördüm. Hilal'e benzer bir hale dönüşüyordu sonra kafamı başka yöne çeviriyorum. Karşımda bir dolunay beliriyor yani iki değişik ay görmüş oldum rüyamda. Bunun anlamı nedir?

30.07.2013 21:00:33

Mly

Rüyamda ay dört tane dolunay oldu, alt alta sıralandı. Çocuklarımı çağırdım görsünler diye ama onlar gelmeden eski haline döndü. İlginç geldi. Hayırlara yoralım inşallah ama merak ettim doğrusu...

16.08.2013 11:27:49

Bahariti

Merhaba ben rüyamda gece gökyüzünü izlediğimi ve tam o sırada parçalanmış ayın birleştiğini gördüm. Ne anlama geliyor, acaba?

25.08.2013 17:17:47

Selcen

Merhaba ben rüyamda dolunayı elime alıp göğsüme koydum. Bunun anlamı nedir?

12.09.2013 19:59:29

4 element

Ayın içerisinde bir ülke haritası görmek, ne demek?

16.09.2013 13:31:16

SABA T.

Bir arkadaşım rüyasında ayı seyrediyormuş, balkondan. 3 tane ay varmış, ikisi birbirine yakın biri yarı. Ne anlama gelir, acaba?

19.09.2013 15:47:44

Uhut

Selam rüyamda eşimle beraber ay gördüm. Eşim bana ay gösterdi. Baktım yıldız vardı, etrafında birazda bulut vardı. Sanki ay bulutun içinden geçmişti. Bulutun içi de yuvarlaktı. Lütfen yorumlar mısınız?

05.11.2013 09:35:54

Jale

Merhaba. Rüyamda ayın gökten hızla aşağı doğru indiğini, üzerinden simsiyah is gibi bir şeyin sanki toz misali denize aktığını gördüm. Ve ardından denizden üç tane dolunay birden çıktı ve göğe yükseldi, yan yana dizildi. Böyle bir rüyayı daha önceden de görmüştüm. Sadece öteki rüyamda üç tane ay vardı ve üçü ortadaki ayda birleşmişti. Çok etkilendim. Lütfen yorumlar mısınız? Teşekkür ederim.

23.12.2013 21:55:27

Tolga

Bu rüyayı ben de gördüm. Enteresan, çok garip, merak ediyorum tefsirini ama hiç bir yerde bulamıyorum.

09.04.2014 13:46:04

Ali

Merhaba rüyamda ay ışığını sadece bana yansıtıyordu. Ve ben o an Allah’a yalvarıyor, dua ediyordum. Bunun yorumu nedir?

14.01.2014 00:20:44

Fatih

Merhaba, ben 4 tane dolunay gördüm rüyamda. Her ikisi birbirinin etrafında dönüyorlardı. Tabiri nedir, bilen var mı?

23.03.2014 09:47:03

Nermin

Rüyamda yokuşun başında iken ay tutulmasının olduğunu gördüm. Ay çok büyük ve sarıydı. Gitgide tutulmanın gerçekleştiğini görüyordum. Bu sırada bir eve girdim. Abim televizyon izlerken “Abi güneş tutulması var” dedim. TV’de sürekli Murat ve Nuray isimleri sarı renkte yanıp sönüyordu. Ay tutulması biterken uyandım. Ay tutulmasını görmek ne anlama geliyor?

23.03.2014 23:23:15

Hicran

Rüyada yüzde ay ve yıldız görmek neye işarettir?

31.05.2014 21:03:21

Meraklı

Gökyüzünde 3-4 tane dolunay vardı. Dolunayların sayısı arttı da arttı.

18.06.2014 11:58:42

İlamettin

Merhaba, ben rüyamda doğu ve batıda birer dolunay gördükten sonra kıyamet oldu.

24.06.2014 11:45:53

Kelebek

Rüyamda ben teknedeydim gökyüzüne bakıyordum, hava güneşli ve çok güzeldi. Sonra baktım yuvarlak bir şey çok yakındı, uzaklaştı. “Gündüz vakti ay mı çıkmış” derken gökyüzüne ulaştı. O güneşmiş yanına baktım ay sonra “Rabbimin hikmetine bak ay ve güneş yan yana” dedim. Ay ne hilaldi ne de dolunaydı. Çok berrak, çok huzur dolu bir rüyaydı. Hayır olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.

06.07.2014 13:52:43

Burçak

Rüyamda ayı, ağzı sola dönük hilal şeklinde ve tatlı bir sarı renkte (güneş yeni doğarken veya batarken gökyüzü ne renkse)tatlı bir mavi gökyüzünde gördüm. Bakarken ay olduğu yerden sallanıp düştü. Üç tane ayla aynı renkte ateş damlası oldu. Birisi benim sırtıma düştü diğer ikisi ne oldu bilmiyorum ama benimki sırtımdan yere düşünce tatlı bir buz olup eridi. Annem de yanımdaydı şaşkınlık içindeydik. Gördüklerini bana bunlar kıyametin büyük alametleri dediğini ve şehadet getirerek babam ve kardeşime söyledik. Sonra çocuklarıma bakmak üzere yolun aşağısına doğru indik. Uyandığımda şehadet getiriyordum. Normalde bu tip rüyalardan çok korkardım. Garip bir şekilde huzur duydum. Zaten uyandıktan sonra ezanı duydum.

04.10.2014 13:29:12

Minik Kuş

Merhabalar. Rüyamda açık havada eski sevgilimi arkası dönük olarak ileriye baktığını, ardından ben de arkasında bir yere oturup dolunayı izlediğimi gördüm. Tabiri sizce nedir?

19.10.2014 01:38:59

Ali

Rüyamda ay çok güzel parlıyordu, 4 kişi caminin önünde namaz kılıyorduk sonra namazı bitirdik. Giderken ay yere indi, çok dehşetli parlıyordu. Ben fotoğraf çekeyim derken ay tekrar yükseldi.

25.11.2014 23:06:02

Şimay

Rüyamda kuzenimle akşam evimizin çevresinde dolaşırken birden gökyüzüne bakıyorum Ay’ı hilal şeklinde görüyorum. Ay’ın her iki ucunda çubuk şeklinde uzantılar ve uzantıların uç kısımlarında da yine ay çıkmış. Bir müddet sonra ay bir ateş topu halinde aşağıya doğru hızla geliyor. Biz kaçıyoruz ve bizim eski evimizin üzerine düşüyor.

09.01.2015 16:34:21

Chi_tanesi

Rüyamda güneş ve ay üst üsteydi, ikisi de aynı boydaydı ve yuvarlaktı. Güneş öndeymiş, ay tutulacakmış ama benim gördüğümde henüz tutulmamıştı yani o anı görmedim. “Bu sana işaret” denildi rüyamda ve o görüntünün altında kızımla kartopu oynadık.

23.02.2015 11:22:08

İstanbullu

Rüyada ay ve güneşi gördüm. Güneş ayı yukarı doğru çekiyordu sonra ay yukarıdan aşağıdaki arabaları ikiye böldü.

19.03.2015 13:52:31

İrim

Rüyamda ay gördüm çok parlaktı, 2 taneydi sanki ama yıldızlar gibi parlaktı. Işıklar kafamızda uçuşuyordu. Arkadaşıma “Yakala” dedim, mavi bir kuş vardı. Gülüyorduk birde. Çok garipti.

08.04.2015 10:14:36

Çağrı

Selam. Ben rüyamda göğe doğru baktığımı sonra orada 6-10 arasında dolunay olduğunu gördüm daha sonra karşıdaki dağa baktım ve orada da bir siyah dolunay vardı. Daha sonra yavaş yavaş büyüdü ve bir anda hareket edip diğer ayların arasında geçmeye başladı. Buradan ne çıkartayım?

16.04.2015 20:43:02

Berivan

Rüyamda bir sürü insan vardı, benim sevdiğim kişinin ailesi vardı ama kendisi yoktu. Herkes beni çağırıyordu “Ay eriyor” diye seslendiler. Bir anda ben de gittim ve baktım gerçekmiş ay eridikten sonra bizim evin önü parıltı gökyüzünden ini verdi, herkes kaçtı korktu. Ben elimi açıp o pırıltıdan sevdiğim kişinin baş harfi elimin avucuna yazıldı, çok parlaktı. Anlamını bir türlü bulamadım. Cevap verir misiniz rüya tabiri?

22.04.2015 14:35:52

MEHTAP

Rüyamda akşam deniz kenarında yanımda birkaç kişi ile birlikteyim gökyüzünde ay, dolunay halinde ve kocaman. Daha sonra ay denize doğru battı ve batarken en üst kısmında haç işareti oluştu. Rüyamın tabirini yaparsanız sevinirim. Teşekkürler.

09.06.2015 19:17:51

Dcl

Günaydın, rüyamda gökyüzünü izliyordum yıldızlar çok güzeldi, hilal vardı ve denizin arkasından battı. O sırada bütün yıldızlar patlayarak kaybolmaya başladı. Rüyamda “Kıyamet” diye bağırıyordum herkesi uyarmak için. Hayırlara yoralım ama anlamını çok merak ediyorum.

27.06.2015 09:59:57

Ecem

Rüyamda ailemle balkondayız, babam önce çatıyı öne doğru çekiyor yağmur yağarsa bize gelmesin diye, ardından oturuyoruz ve gökyüzüne baktığımızda kargaların ayı parçaladığını ve yıldızların iyi bir durumda olmadığını görüyoruz. Babam içeri giriyor ve birkaç dakika sonra bir ejderha çıkıyor, karşımızdaki yurda doğru uçuyor, ardından bana dönüp bakıyor. Hepimiz çok korkuyoruz sanki bizi öldürecek gibi ama bir şey yapmıyor. Gerisini gördüm mü veya orada bitti mi bilmiyorum. Yorumlar mısınız?

29.06.2015 12:54:22

Neslihan

Ben rüyada gökyüzünde ayı gördüm ve dua ettim. Dua ettiğim esnada yine gökyüzünde Necm suresinin 58 ayeti belirdi. ليس لها من دود الله طاشفة ve ayın etrafına dolandı, yuvarlak olarak dolandı. Ve ben yine aynı duamı yaptım bunu görünce. Bunun tabiri nedir? Ben bu rüyayı çok defa gördüm ve her seferinde aynı duamı yaptım.

12.07.2015 13:46:17

Mustafa

Merhabalar, sizden bir ricam var rüyamı yorumunu çok merak ediyorum. Bugün rüyamda ayı öğle üzeri görüyorum. Ay, çok büyük bir dolunay ama sarımsı duruyor ve üzerinde bir tür değişiklikler oluyor.

04.08.2015 13:00:10

Ravzanur

Rüyamda ayı Arapça harflerle besmele ve Rahman suresinin 2 ya da 3. sırası yazılı bir şekilde görüyorum yanımdakilere resmini çekelim dediğim anda ay kayboluyor... Lütfen yorumlayabilir misiniz? Çok etkilendim yazı çok güzel ve parlaktı.

07.09.2015 17:42:07

Seda V.

Ben rüyamda eşim ve çok samimi olduğumuz arkadaşım ve eşi ile yolda yürürken gökyüzünde dolunay gördük. Olması gerektiğinden çok daha büyük ve güzeldi, üzerinde parlayan altın renkli ışıklar görüyoruz ve hepimiz hayran bir şekilde aya doğru elimizi uzatıp yürüdük. Çok etkisi altında kaldım. Bu arkadaşlarımız ile kardeşlerimiz gibi samimi idik aynı zamanda eşimin iş ortağı idi fakat işle ilgili bir nedenden dolayı ortaklıktan ayrıldılar. Arkadaşlığımız devam ediyor ama eskisi kadar değil. Acaba nasıl yorumlamak gerekir?

15.10.2015 13:40:20

Egid S.

Gündüz uyurken rüya gördüm. Gece ay ışığı her tarafı aydınlatıyordu yanımda sevdiğim kız vardı beraber yürüyorduk. Önce şehir gibi bir yerde sonra dağlık bir alan gibi bir yere geldik burada Ay’ı daha yakından görüyordum. Sonra uyandım anlamı ne acaba?

08.11.2015 12:31:17

Nur Ö.

Merhaba. Rüyamda dolunay küçülerek kayboluyor, karanlık oluyor her yer bir süre sonra yeniden ve daha büyük güneş gibi doğarak göğe yükseldiğini gördüm yenide aydınlık oldu. İlk defa böyle bir rüya gördüm ve çok etkisinde kaldım.

12.11.2015 09:41:06

Fatma

Rüyamda Ay’ın dört şeklini bir daire biçiminde dizilmiş olarak gördüm ve ilk defa bu şekilde gördüğüm için hayretle bakıyordum. Yanımda kızım vardı ve bana bu şekilde doğduğu zamanlar olduğunu söyledi, ben de ilk defa gördüğümü söyledim. Lütfen yorumlar mısınız?

26.11.2015 22:01:02

Serkan Çetin

Rüyada Ay'a yolculuk yaptığımı, orada seyehat ederken kırmızı gözlü köpeklerin olduğunu ve bizim gibi ama medeniyet ve teknoloji bakımından bizden daha ileride olduğunu, aydan cep telefonuyla babamla görüştüğümü , aydan dünyaya baktığımı ve dünyaya dönmek için bir uzay gemisiyle dönüş yaptığımı gördüm. ayda deniz ve nehirler vardı. Denizler üzerinde yüzen gemiler vardı. Yukarıdaki tabirlerde rüyamla ilgili hiç bir yorum göremedim. Bana rüyamın tabirini yazabilir misiniz? Teşekkürler.

18.05.2016 11:05:34

Eren

Merhaba. Bir sorum olacak rüyamda ay tam dolunay şeklindeydi ve çok büyüktü. Normalden büyük ve daha parlaktı. Neye işaret eder?

12.11.2016 23:04:43

Muhsin

Selamünaleyküm. Rüyamda gökyüzüne baktığımda 5 tane ay 1 tane ateş gibi güneş gördüm. Hepsi yan yanaydı ve aylar dolunaydı. Ne anlama gelir acaba?

08.02.2017 10:30:46

Emin

Salam,men royamda ulduzları ve iki ay gördüm,sonra ulduzlardan bir-neçesi düşdü,daha sonra iki ay balacadan böyüye semadan düşdü.Bunun yozumu nedir zehmet olmasa

25.02.2017 18:53:41

Mehmet A.

Rüyamda ay çok parlak ve dolunaydı yanımdaki birisine gösterdim oda gördü. Gerisini hatırlamıyorum.

21.05.2017 14:19:58

Yusuf

Selamün aleyküm. Rüyamda bir arabada akrabalarımla beraber seyahat ederken birden gökyüzünde ayın büyüdüğünü gördüm büyüyüp büyüyüp dünyaya yaklaşıyordu. Daha sonra ayın yanında bizim dünyamıza benzeyen bir dünya gördüm oda büyüyordu hava çok kasvetliydi arabanın içinden ayı ve yanındaki dünyayı çok net görebiliyordum bu rüyanın manasını merak ediyorum. Mümkünse manasını öğrenebilir miyim teşekkür ederim. Ay tam dolunay şeklindeydi.

25.08.2017 10:02:10


Rüya Bilgileri

Rüya nedir?
Rüya Temel Bilgiler
Rüya Kaç Saniye Sürer?
Rüya Kayıt Edilebilir mi?
Rüya Görme Halleri
Rüya ve Buluşlar
Rüyalar ile ilgili Özlü Sözler
Bilinçaltı ve Rüya
 


Rüya Yorumlama

Rüya ile Amel Edilir mi?
Rüya ve İslamiyet
Kuran'da Rüya
İstihare Nedir?
Rüya Türleri
Temel Rüyalar
Yararlı notlar
Ünlü Düşünürlerin Yorumları


Uyku Bilgileri

Uyku nedir?
Uykusuz Kalmanın Doğurduğu Sonuçlar
Ne Kadar Uykuya İhtiyaç Var?
Uyku Bozuklukları
Astral Seyahat Nedir?


Ortak Rüyalar

Rüyada Araba Görmek
Rüyada Bebek Görmek
Rüyada Deniz Görmek
Rüyada Diş Görmek
Rüyada Köpek Görmek
Rüyada Para Görmek
Rüyada Saç Görmek
Rüyada Yılan Görmek

     


Rüya Tabirleri 2006-2018 © MAN | iletişim | Google + | Twitter | Facebook